26.6.2019

rajnet

   

rubriky

Region
Města a obce
Turistický servis
Ochrana přírody
Památky
Tipy na výlet
Cykloservis
Zajímavosti
Představujeme
Lidé
Historie kraje
Názory
Odjinud
Rozhovory
Různé
Redakční zprávy
Archiv článků

RajNet

Redakce
Ikonka RajNetu
Napište nám
Hlavní stránka
Archiv článků

Turist. informace

INFOCENTRA
MUZEA v regionu
DOPRAVA

HRADY

Valdštejn
Kost
Trosky
Valečov
Frýdštejn
Rotštejn
Bradlec
Kumburk

ZÁMKY

Mnichovo Hradiště
Dětenice
Humprecht
Hrubý Rohozec

RajNet - Český ráj

Rajnet on-line

Rajnet si nyní čtou lidé.

Počet přístupů

252

audity

RajNet

Nastavit RAJNET jako startovací stránku. Nastavit na start

Nastavit RAJNET do oblíbených položek. Do oblíbených

novinky e-mailem

reklama


www.ceskyraj.info  - Ubytování v Českém ráji
www.primadovolena.cz - Ubytování v České republice 

Vyšlo: 7.10.2008 Rubrika: Region

FENOMÉN RIEGROVY STEZKY ZNOVU OŽIJE V PODOBĚ NOVÉ NAUČNÉ STEZKY
Ve čtvrtek 9. října bude slavnostně předána do užívání veřejnosti nová naučná stezka podél legendární Riegrovy stezky mezi Semily a Spálovem u Železného Brodu. Otevření obnovené stezky proběhne u příležitosti 99. výročí otevření Riegrovy stezky a symbolicky zahájí stý rok její existence, v rámci kterého proběhne další etapa úprav stezky, bude připravena výstava o historii stezky a k již vybudované naučné stezce bude vydána monotematická publikace.

Nová naučná stezka obsahuje celkem 15 zastavení, věnovaných ochraně přírody, fauně a flóře, geologii, turistice a technickým zajímavostem v údolí. Informační panely, obsahující texty v českém a anglickém jazyce jsou doplněny ilustračními obrázky a fotografiemi.
„Původní naučná stezka byla v údolí Jizery vybudována v roce 1983. Autorem textů byl profesor RNDr. Fediuk. Stezka měla 12 zastavení,“ přibližuje Jiří Lukeš ze Sdružení Český ráj. Původní naučnou stezku nechal zbudovat bývalý Okresní úřad v Semilech, který k této příležitosti vydal také tištěného geologického průvodce. „Po dvaceti letech provozu informační systém nesloužil svému účelu, text na tabulích byl navíc příliš odborný, proto bylo v roce 2006 rozhodnuto o její rekonstrukci,“ uvádí Lukeš.
Opravu iniciovalo semilské informační středisko a zástupci nově založeného geoparku. Se záměrem souhlasilo vedení semilské radnice, projekt podpořil Liberecký kraj, který v letech 2006-2008 zajistil rekonstrukci visuté lávky v části zvané Galerie, polovinou nákladů se vedle města Semily podílel na rekonstrukci informačního systému a financoval rekonstrukci dřevěných mostků o opravu zábradlí. Vše v celkové hodnotě 420 tisíc Kč. Koordinátorem projektu rekonstrukce informačního systému na Riegrově stezce bylo Sdružení Český ráj, odborným partnerem Geopark Český ráj, o. p. s. v osobě mineraloga turnovského muzea RNDr. Tomáše Řídkošila. Původní harmonogram dokončení ještě v roce 2007 se nepodařilo naplnit z důvodu tématické komplexnosti stezky a obtížného shromažďování odborných podkladů, zejména z oblasti geologie. Proto byla kompletní obnova informačního systému dokončena až v roce 2008 Mezi první uživatele nové naučné stezky patřili účastníci konference sítě Evropských Geoparků UNESCO, která proběhla v Turnově ve dnech 18. - 21. září 2008.

„Rekonstrukce stezky je součástí rozsáhlého záměru Města Semily a Libereckého kraje, jehož součástí jsou i technické úpravy stezky a vydání monografické publikace. Celý projekt je směrován k roku 2009, kdy uplynule 100 let od vybudování Riegrovy stezky. Další technické práce by měly proběhnout ještě v roce 2008, v roce 2009 bude vydána publikace,“ řekl Jan Farský, starosta Města Semily.
Rekonstrukce Riegrovy stezky je zároveň součástí projektu Greenway Jizera ve smyslu rozvoje koridoru řeky Jizery pro bezmotorovou dopravu (mj. pěší, cyklo nebo vodní). Koordinátorem projektu je Sdružení Český ráj, projekt podporuje mj. Škoda Auto, a. s. Oprava naučné stezky by mohla být modelovým příkladem vícestranného partnerství při realizaci rozvojových aktivit v turistickém regionu Český ráj.
Místo setkání: Čtvrtek 9. října ve 13.00 hodin na začátku Riegrovy stezky od Semil. Předpokládané ukončení v 16 hodin v Hotelu Pod Spálovem.
Pro přijíždějící autem: Ze Semil pokračujte směrem na Bítouchov a dole kolem ČOV jeďte co nejdále k začátku stezky – na místě bude provizorní značení.
Fotopointy: Slavnostní přestřižení pásky, průchod po visuté lávce v soutěsce Galerie (13 – 13.30 hodin), návštěva elektrárny v Podspálově (14.30 – 15.00 hodin).

Předběžný program:
13.00 hod. - setkání, zahájení (Bítouchov, vstup do lesa)
13.30 hod. - fotopoint (Galerie)
14.30 hod. - elektrárna Podspálov (exkurze)
15.30 hod. - občerstvení (Hotel Pod Spálovem)
16.30 hod. - ukončení akce, rozvoz účastníků
PODROBNOSTI NA OKRAJ K FENOMÉNU RIEGROVY STEZKY

Údolí Jizery

Řeka Jizera, pramenící na jižním svahu hory Smrk v Jizerských horách, protéká po 50 km dlouhé pouti jedním z krajinářsky nejzajímavějších údolí Čech, přírodní rezervací Údolí Jizery, vyhlášenou v roce 1951 (od r. 1992 přírodní rezervace). Skalní soutěska Galerie u Bítouchova byla vyhlášena v roce 1990 za chráněný přírodní výtvor (od r. 1992 přírodní památka).
Přírodní rezervace Údolí Jizery tvoří hluboké říční kaňonovité údolí. Území je cenné po stránce geologické, botanické i zoologické. Pro pěší návštěvníky je hluboký a úzký kaňon zpřístupněn stezkou, pojmenovanou po nejvýznamnějším semilském rodákovi F. L. Riegrovi. V roce 1983 byla doplněna o stezku naučnou, vzhledem k pozoruhodnému krajinnému rázu a řadě přírodních, geologických a geomorfologických pozoruhodností. Díky specifickým geologickým a přírodním podmínkám má toto území výjimečnou faunu i floru.
Na vzhledu údolí se podepsal také technický pokrok. Mezi technické zajímavosti patří série tunelů na železniční trati na protějším břehu řeky. Jedinečným vodním dílem je hydroelektrárna nedaleko soutoku Jizery a Kamenice, zbudovaná ve dvacátých letech minulého století, která sice nepříznivě ovlivňuje průtok řeky, avšak nenarušuje nijak charakter údolí. Riegrova stezka je stále jedním z nejvyhledávanějších cílů v celém regionu.
Úsek ze Spálova do Bítouchova, dlouhý 3,5 km, představuje nejatraktivnější část původní stezky ze Semil do Železného Brodu, zbudované v roce 1909 zásluhou Klubu českých turistů. Po horní hraně údolí vede žlutě a modře značená Kamenického stezka. Na ní se nachází několik skalních vyhlídek, z nichž nejznámější je Myší skála u Spálova. Lze jí využít ke zpáteční cestě. Náročnější turisté si mohou zvolit k návratu i cestu přes Bozkov a Palackého stezkou podle Kamenice.
Z důvodu výskytu živočichů vázaných na specifický vodní biotop byl tok Jizery zařazen mezi významné evropské lokality soustavy NATURA 2000. Předmětem ochrany je vranka obecná (Cottus gobio). Vranky žijí při dně čistých horských potoků a řek. Geologie

Riegrova stezka je zajímavou geologickou lokalitou severních Čech. V délce zhruba 3 km se Jizera probíjí hluboce zaříznutým skalnatým údolím od Bítouchova k soutoku s Kamenicí u Spálova. Místy až 130 metrů nad říčním korytem ční strmá skaliska.
Tuto výšku hloubila Jizera 5 miliónů let, od období mladších třetihor. Její spád v tomto úseku činí 1 metr na 100 metrů délky toku. Stezka se chvílemi vine těsně nad řekou, potom doslova přilepena ke skalám stoupá vysoko do srázného úbočí, překonává nejstrmější úsek lávkou zavěšenou na svislé skalní stěně, tunelovým průvlekem protíná horninovou výspu, aby zase pokračovala klidnými rovinnými pasážemi.
Není to procházka upraveným parkem, ale projde tu každý, kdo je zvyklý podnikat turistické výlety běžné náročnosti. A aby požitek z putování po Riegrově stezce byl ještě více umocněn, bylo zde v roce 1983 rozmístěno 12 tabulí naučné stezky, podrobněji informující o geologických zajímavostech trasy. Skály, lemující tok Jizery, tak promlouvají o tom, jak příroda utvářela tento malebný kout naší vlasti.

Lidská díla

Nejmladší zdejší technickou památkou je vodní elektrárna z dvacátých let minulého století. Aby bylo možno využít k výrobě elektřiny velkého spádu Jizery před soutokem s Kamenicí, byl v údolí vybudován jez. Z něj může bez překážek proudit vodním tunelem voda k turbínám elektrárny. Nejobtížnějším objektem z celé stavby byla štola. Ražená část prochází horským masivem vytvořeným výhradně vyvřelými horninami, které jsou velice pevné, takže každý, i sebemenší výběžek skály bylo nutno odstřelit. K ražení musely být nasazeny pneumatické vrtací soupravy. Vylámaný objem skály činil 16 000 m3 – více než 420 železničních vagónů – byl složitým způsobem po lávkách přepravován na místo na konci Bítouchova, později zalesněné. Na ražený vodní tunel navazuje ve směru k elektrárně úboční štola, dlouhá 437 m.

Nejstarším lidským dílem v kaňonu a dobovou technickou kuriozitou jsou říkovské železniční tunely na dráze Pardubice – Liberec, uvedené do provozu roku 1859. Z celé stavby téměř dvousetkilometrové trati byl nejobtížnější právě tento úsek, kde se stavitelé potýkali s masivem kolmých, až 70 m vysokých skalních stěn. Celková délka čtyř tunelů je 743 m, ke druhému a třetímu tunelu byly v šedesátých letech dvacátého století přistavěny betonové záchytné galerie na ochranu proti padajícím balvanům. V roce 1870 nechala textilní firma Schmitt v Bítouchově, jejíž tovární objekty byly častými povodněmi nejvíce ohrožovány, rozsáhlým odstřelem skal rozšířit soutěsku, která byla původně v nejužším místě široká jen něco přes metr. Tato soutěska, dlouhá cca 80 m, se dala ještě v polovině 19. století přeskočit. Soutěska byla zpřístupněna visutou lávkou v roce 1909. Zbudování této 77 m dlouhé visuté galerie 5,5 m nad hladinou Jizery bylo pracné, neboť jejích 20 železných nosičů bylo nutno zapustit 70 cm hluboko do tvrdé fylitové skály.

Elektrárna

V Podspálově přibírá Jizera svůj největší pravostranný přítok. Říčka Kamenice pramení u Kristiánova a po 36 km přivádí vodu z Jizerských hor do Jizery. Původní vzhled údolí změnila výstavba vodní elektrárny, v září 1929 blízko ní vznikla Crhova turistická chata (dnešní hotel).
Neobvykle řešená vodní elektrárna byla těsně nad soutokem Jizery s Kamenicí vybudována v letech 1921–26. Voda z Jizery je do ní přiváděna 1,75 km dlouhou štolou se spádem 25 m. Tři čtvrtiny délky bylo nutno razit jako tunel ve skále. Zbytek štoly je vyzděn v úbočí svahu a ústí do „vodního zámku“ (vyrovnávací komory), stojícího nad budovou elektrárny. Z něho voda padá tlakovým potrubím k turbínám a přebytek je odveden kaskádami do odpadního kanálu.
Vodní elektrárna sloužila bez překážek celých 72 let. V roce 1998 bylo přistoupeno k modernizaci elektrárny. Celá modernizace probíhala za plného provozu rozvodny 10,5 kV a 35 kV. Proběhla mj. výměna turbín – Francisovy horizontální turbíny byly nahrazeny vertikálními přímoproudovými turbínami Kaplanovými. Odstavení z provozu trvalo pouhých 11 měsíců. Modernizací se zvýšil výkon elektrárny na 2,4 MW, průměrná výroba dosahuje 12 GWh ročně. Nový řídící systém vychází z požadavku na bezobslužný provoz elektrárny. Při rekonstrukci se podařilo ponechat krásnému dílu jeho jedinečnost a dobře navázat na práci našich předků.

oficiální tisková zpráva Sdružení Český ráj | Antonína Dvořáka 335, 511 01 TURNOV

* Talli
OKS@cmail.cz


Vytisknout článek | *Komentáře pozastaveny | Zobrazit komentáře


Komentáře k článku 

Zobrazit všechny komentářeK článku nejsou prozatím žádné komentáře...


 


 

nejčtenější

Hrad Kost.
Osmý div světa - Hrad Trosky
Hrad Valdštejn v Českém ráji.
Znovuzrozený Zámek Dětenice
Zámek Humprecht
Zámek Hrubý Rohozec
Jeskyně lásky – Adamovo lože
Hrad Valečov
Radeč
Jeskyně pod Troskami znepřístupněna

doporučujemeRESTAUROVÁNÍ A OPRAVY NÁBYTKU JABLONEC

UBYTOVÁNÍ V ČESKÉM RÁJI

PENZION TROSKY

UBYTOVÁNÍ NA CHALUPĚ

Klokočské skály

***

Stalking - nebezpečné pronásledování

WWW.ANTIK-KNIHY.CZ
*

krátce ...

15.12.2013 4:47:50
POzvánka na: Den v ráji v ZŠ Rovensko pod Troskami v pondělí dne 16.12.2013 od 15.00 do 16.30 hodin - Den otevřených dveří v budově Základní školy v Rovensku pod Troskami.
24.9.2013 21:44:12
Výstava k výročí 110 let místní dráhy Jičín - Turnov se koná 28.9.2013 a 29.9.2013 na zimním stadionu v Rovensku pod Troskami. Milovníci a milovnice mašinek a strojů si příjdou na své. Občerstvení samozřejmostí. Těšíme se na vaši návštěvu.Více na www.rovensko.cz
8.7.2013 11:42:14
Český ráj v obrazech Libuše Šmejcové : Prodejní výstava obrazů a obrázků rovenské malířky Libuše Šmejcové v městském muzeu v Rovensku pod Troskami. Od 28.9.2013 do 29. 9.2013. Otevřeno: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.Více na: www.rovensko.cz
31.5.2013 10:33:32
Hrad Rotštejn - Vážení návštěvníci, ve dnech 1.-3.6.2013 bude hrad Rotštejn z důvodu chladného a deštivého počasí uzavřen.
Výstava plyšové štěstíčko je ve dnech 1.-2.6.přeložena na obecní úřad v Klokočí od 10:00 do 17:00.
Turistické známky, střípky a vititky bude možno zakoupit na výstavě.
Děkujeme za pochopení. H.T.Hlubučková,kastelánka
20.5.2013 18:03:00
Tatobity - pátek 24.5.2013 9,30 - 10,30, kdy na parkovišti za OÚ v Tatobitech bude jedna z kontrol Oldtimer Bohemia Rally 2013 FIVA. Krásná historická autíčka, krásné obleky......
9.5.2013 16:47:43
Turnov : Policisté v regionu šetří zvlášť zavrženíhodný čin, a to krádež ozdobných bronzových secesních artefaktů z hrobku továrníka Josefa Boháčka na turnovském Mariánském hřbitově. Továrník Boháček byl ve své domě významný zdejší mecenáš, v roce 1916 obdržel i čestné občanství města. Boháčkovu hrobku spravuje Muzeum Českého ráje jako výraz díků. Továrník mu odkázal v roce 1926 svůj hostinec ve Skálově ulici. Muzeum ho změnilo ve své sídlo. Škoda je odhadována na čtvrt milionu korun!
27.4.2013 17:28:12
Řidiči pozor - Hrubá skála -Odbor dopravní jako příslušný silniční správní úřad informuje, že v době od 1. 5. do 31. 7. 2013 bude uzavřena silnice č. III/27921 z Hrubé Skály do Rokytnice. Důvodem je výstavba nového mostku přes občasnou vodoteč, kterou bude provádět společnost Skanska, a.s. Bezpečný průchod chodců bude v uvedeném místě řešen provizorní lávkou.
4.4.2013 7:32:42
Turnov - Ing. Tomáš Hocke, starosta města, zve občany na setkání, jehož součástí bude projednání studie vnitroměstské dopravy zpracované firmou Pudis. Odpoledne se starostou spojené s veřejným projednáním studie vnitroměstské dopravy se uskuteční ve středu 24. dubna 2013 od 16:00 hodin ve velkém sále KC Střelnice v Turnově.
3.4.2013 10:38:25
Železný Brod - Úplná uzavírka Vaňečkovy ulice - Město Železný Brod dokončuje i. etapu projektu Regenerace panelového sídliště Vaněčkova. V rámci prací bude provedena kompletní rekonstrukce obslužné komunikace. Z důvodu těchto prací bude Vaněčkova ulice úplně uzavřena, a to v období od 25.3. do 31.5.2013. Žádáme občany, aby své automobily odstavovali především v ulici Smetanovo zátiší a omezili parkování za obchodem Norma z důvodu nájezdu stavební techniky. Termín dokončení je určen jako nejzazší, ale společně s dodavatelem se budeme snažit dobu uzavírky maximálně zkrátit. Za způsobené problémy se vám omlouváme.
3.4.2013 10:36:24
Komunitní kompostárna Semily bude od dubna otevřena - „V letošním roce bude probíhat ověřovací provoz celého zařízení, jehož účelem bude nejen ověření technologických procesů kompostování, ale i dostatečnost otevírací doby pro veřejnost a možnost svozu zbytků zeleně z území města.,“ sdělil Ladislav Vacátko z odboru rozvoje a správy majetku. Otevírací doba kompostárny: duben až říjen v úterý od 9:00 hodin do 12:30 a od 13:00 do 17:30 hodin, v sobotu pak od 13:00 do 16:30 hodin. listopad až březen od 12:30 do 15:00 jen každou sudou sobotu
14.3.2013 19:42:22
Výluka na železnici Ve dnech 18. až 22. března vždy od 7.50 do 13.00 hodin budou probíhat na železniční trati v úseku Turnov - Rovensko pod Troskami výluky. Vlaky budou nahrazeny autobusy. Důvodem výlukové akce je výřez stromů podél železniční trati. Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy bude na obvyklých místech.
12.3.2013 19:13:22
Nález skleněných figurek v železnobrodské sokolovně Nečekané překvapení přinesl železnobrodským Sokolům úklid jejich cvičebního svatostánku. Kromě archivních materiálů dokumentujících činnost zdejšího Sokola, byla objevena i krabice s téměř dvěma desítkami skleněných figurek sportovců a sokolíků. O historii a původu figurek zatím nic nevíme, ale pravděpodobně pocházejí časového období 40.–50. let 20.století, a podle stylu provedení nejsou dílem pouze jednoho autora. Námětem nejstarších figurek jsou sokolové v krojích, mladší figurky znázorňují sportovce různých disciplin (některé z nich byly pravděpodobně vyrobeny u příležitosti konání první Spartakiády v roce 1955). Figurky je možné vidět ve sklářské expozici Městského muzea během otevírací doby, nebo po předchozí domluvě. Pokud by se našel pamětník, který by k figurkám mohl poskytnout nějaké další informace, nechť kontaktuje Městské muzeum (tel. 483389081, muzeum@zelbrod.cz).
11.3.2013 17:33:27
Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje Vás zve v pátek 15. března 2013 od 16 hodin do Krajské vědecké knihovny v Liberci ( malý hudební sále ve 4. patře)na přednášku Péče o přírodní a kulturní památky zejména Libereckého kraje očima a rukama NNO věnovanou 25 letům působení NNO v oblasi Klokočkých skal.
- přednáší. Hana Talli Hlubučková, zakladatelka O.s.Ochrana Klokočských skal, vstup volný
4.3.2013 10:30:32
Turnov - Zastupitelé města na svém zasedání ve čtvrtek 28. února 2013 zvolili nového starostu města. Stal se jím Ing. Tomáš Hocke. Ve funkci nahradí dosavadní starostku PhDr. Hanu Maierovou, která po podzimních krajských volbách obsadila ve vedení Libereckého kraje post radní pro cestovní ruch, památkovou péči a kulturu a stala se také náměstkyní hejtmana. Na funkci starostky rezignovala na únorovém veřejném zasedání zastupitelstva města Turnova.


***


Český ráj : Název Český ráj vznil přibližně kolem roku 1870 v Lázních Sedmihorkách nedaleko Turnova. Mezi tehdejší lázeňské hosty patřívali přední představitelé českého kulturního a společenského života.  Tito vlastenci, prodchnuti doznívajícím národním obrozením a romantismem té doby, vyjádřili svůj obdiv okolí Sedmihorek a nazvali je Českým rájem. Tento romantický název se stal tak oblíbeným a vžil se natolik, že se stal turistickým pojmem pro celou rozsáhlou oblast severovýchodních ČechRajNet - vydává redakce.        -