26.6.2019

rajnet

   

rubriky

Region
Města a obce
Turistický servis
Ochrana přírody
Památky
Tipy na výlet
Cykloservis
Zajímavosti
Představujeme
Lidé
Historie kraje
Názory
Odjinud
Rozhovory
Různé
Redakční zprávy
Archiv článků

RajNet

Redakce
Ikonka RajNetu
Napište nám
Hlavní stránka
Archiv článků

Turist. informace

INFOCENTRA
MUZEA v regionu
DOPRAVA

HRADY

Valdštejn
Kost
Trosky
Valečov
Frýdštejn
Rotštejn
Bradlec
Kumburk

ZÁMKY

Mnichovo Hradiště
Dětenice
Humprecht
Hrubý Rohozec

RajNet - Český ráj

Rajnet on-line

Rajnet si nyní čtou lidé.

Počet přístupů

251

audity

RajNet

Nastavit RAJNET jako startovací stránku. Nastavit na start

Nastavit RAJNET do oblíbených položek. Do oblíbených

novinky e-mailem

reklama


www.ceskyraj.info  - Ubytování v Českém ráji
www.primadovolena.cz - Ubytování v České republice 

Vyšlo: 11.2.2008 Rubrika: Region

STAVAŘI A ARCHEOLOGIE -oficiální tisková zpráva
Pod tímto názvem se skrývá pilotní celosemestrální projekt Fsv ČVUT Praha uskutečněný ve spolupráci se Severočeským muzeem v Liberci za podpory občanského sdružení Paměť Českého ráje a Podještědí a občanského sdružení Ochrana Klokočských skal.Projekt je zaměřený na konkrétní problematiku ochrany archeologických nálezů a území s archeologickými nálezy v souvislosti se stavební činností a územním plánováním.

V roce 2000 Česká republika ratifikovala , tzv. Maltskou konvenci - Úmluvu o archeologickém dědictví Evropy. Zavázala se tím především k tomu, že bude dbát na ochranu archeologických nálezů a bude jí věnovat velkou pozornost.Ochranu archeologických památek řeší i náš zákon č20/1987Sb. Tato ochrana se má odrážet už v politice územního plánování měst i obcí. V praxi je tomu bohužel často jinak.

„Nápad uspořádat výstavu věnovanou evropsky unikátním nalezištím v Příšovicích a na jejich příkladu ukázat úskalí,která se mohou při plánování rozvoje obce a ochraně archeologických nálezů objevit vzešel ze IV.konference památková péče v občanské společnosti TROSKY 2007,která se konala v říjnu 2007 v Českém ráji.Během pracovních porad týkajících se uspořádání výstavy se objevila celá řada dalších věcí a témat, se kterými by se právě budoucí stavaři, projektanti a také jejich pedagogové měli seznámit.Naleziště v Příšovicích jsou evropsky unikátní, ale při bohatosti dějin ,které se na území naší země odehrály není vyloučeno, že podobné lokality na svůj objev teprve čekají. A ty by se mohlo, právě díky zkušenostem z Příšovic podařit zachránit,“uvedl Doc.ing.Václa Liška Dr. vedoucí katedry společenských věd fakulty stavební ČVUT Praha,která je nositelem projektu.

Součástí projektu je celosestrální výstava v galerii Nach ve třetím patře budovy A Fsv ČVU Praha, Thákurova7, Praha 6.

Na konkrétním příkladu dvou Evropsky mimořádně cenných archeologických lokalit , shodou okolností nalezených v jedné obci obce Příšovice (Liberecký kraj) se zde mohou studenti seznámit s mapovými podklady a podrobně s oběma lokalitami. První část výstavy je věnována největšímu žárovému pohřebišti z podzní doby bronzové nalezeném doposavad na území našeho státu. Příšovická nekropole „Na Cecilce“patří k unikátním Prozatím však byla archeologicky zkoumána pouze její část Pohřebištěm dotčenou plochu odhadují odborníci na 4000-5000m².

„Obec Příšovice leží v jižním cípu bývalého okresu Liberec, na nevýrazné terase pravého břehu Jizery v nadmořské výšce 241-242 m.n.m. První archeologické nálezy známe z počátku minulého století, kdy 9.srpna roku 1907 Dr. Prokop prozkoumal neolitickou jámu. Zápis v místní kronice , sepsané před rokem 1925, na stránce 7 praví, že je „místo u pole J. Bernáta č. 46, kde se Jizera obrací k jihu“ a „v těch místech nalezl řídící učitel V. Větvička mnoho střepů, což svědčí, že v těch místech v dobách dávných lidé sídleli“.V roce 1955 provádí v Příšovicích nedaleko Jizery výkopy A. Ouhrabka a v roce 1956 v nich pokračuje archeoložka E. Soudská. V této době se účastní výzkumů i místní znalec pan Tomeš.8.a 9. listopadu 1971 byly při stavbě nových bytových jednotek, nedaleko tehdejší provozovny Severočeských mlékáren, narušeny neolitické objekty. Další výzkumy zde jsou prováděny od poloviny devadesátých let minulého století a jejich výsledky jsou zcalela unikátní,“ uvádí archeolog libereckého muzea Bc. Petr Brestovanský.

Druhá část výstavy patří nalezišti neolitického sídliště s řemeslnickými dílnami. K vidění jsou mimo jiné nákresy neoltických domů a dílen a zrestaurované nádobami z období 6800B.P.

„Při archeologickém výzkumu se podařilo objevit zcela novou a unikátní část vesnice z mladší doby kamenné, kterou můžeme předběžně datovat do mladšího období (fáze) tzv. kultury z keramikou vypíchanou. Jedná se o první zemědělce, kteří se v tomto místě usadily v době před šesti a půl tisíci lety. Tedy v době, kdy ještě 1,5 tisíce let zbývalo do sjednocení Egypta Narmerem a téměř 2 tisíce let do stavby první stupňovité pyramidy Džóséra v Sakkáře. Nález půdorysů patnácti domů a dvaceti pravěkých dílen kruhovitého až oválného půdorysu mj. na výrobu broušené kamenné industrie a štípané pazourkové industrie a to vše v pravidelném uspořádání nemá v Libereckém kraji ani v České republice obdoby. Dle ústního vyjádření PhDr. Ivana Pavlů ze srpna tohoto roku podobný půdorys sídliště s výrobními jámami není znám z tohoto období nikde ve střední Evropě, ani v Německu, kde jsou sídliště této kultury nejlépe prozkoumány. Další významnou okolností je, že část nalezené vesnice osídlené ve 2 fázích nedaleko pravého břehu Jizery, nebyla po celou dobu až do současnosti narušena jinou kulturou. „shrnul stav kolem naleziště Bc.Petr Brestovanský archeolog Severočeského muzea v Liberci.

Dalším dílem projektu jsou připravené přednášky Bc.Brestovanského o významu zkoumání archeologických lokalit a vzniká také publikace zaměřená na základní orientaci stavařů v oblasti archeologie.

„ Na jejím vytvoření se podílí řada obdorníků.První obecná část bude věnována problematice archeologických lokalit, jejich ochraně, dále urbanizaci krajiny, zvláštní pozornost bude věnována územnímu plánování a zákonu o půdě. Ve druhé části pak bude na konkrétním příkladu severočeské obce Přišovice a jejích unikátních nalezištích ukázáno kde se v praxi střetávají zájmy ochrany archeologického dědictví a ekonomické zájmy. Chybět nebude ani slovo starosty obce, reakce občanů Příšovic, aktivity občanského sdružení Paměť za záchranu lokalit a jejich zpřístupnění. Čtenáři dostanou také možnost seznámit se s řadou analýz,kterým jsou archeologické nálezy podrobovány a jak jsou výsledky těchto bádání přínosná i pro naši společnost.“ upřesnil Doc. Liška.

Výstava i publikace jsou je určeny studentům vysokých škol a jejich pedagogům. Veřejnost se s výstavou bude moci seznámit během června při dnech otevřených dveří. Projekt doprovází dětská výtvarná soutěž Archeologie očima dětí a připravují se další akce..

Výstavu finančně podpořila Pojizerská realitní s.r.o.Hana Talli Hlubučková – koordinátor projektu

* Talli
OKS@cmail.cz


Vytisknout článek | *Komentáře pozastaveny | Zobrazit komentáře


Komentáře k článku 

Zobrazit všechny komentářeK článku nejsou prozatím žádné komentáře...


 


 

nejčtenější

Hrad Kost.
Osmý div světa - Hrad Trosky
Hrad Valdštejn v Českém ráji.
Znovuzrozený Zámek Dětenice
Zámek Humprecht
Zámek Hrubý Rohozec
Jeskyně lásky – Adamovo lože
Hrad Valečov
Radeč
Jeskyně pod Troskami znepřístupněna

doporučujemeRESTAUROVÁNÍ A OPRAVY NÁBYTKU JABLONEC

UBYTOVÁNÍ V ČESKÉM RÁJI

PENZION TROSKY

UBYTOVÁNÍ NA CHALUPĚ

Klokočské skály

***

Stalking - nebezpečné pronásledování

WWW.ANTIK-KNIHY.CZ
*

krátce ...

15.12.2013 4:47:50
POzvánka na: Den v ráji v ZŠ Rovensko pod Troskami v pondělí dne 16.12.2013 od 15.00 do 16.30 hodin - Den otevřených dveří v budově Základní školy v Rovensku pod Troskami.
24.9.2013 21:44:12
Výstava k výročí 110 let místní dráhy Jičín - Turnov se koná 28.9.2013 a 29.9.2013 na zimním stadionu v Rovensku pod Troskami. Milovníci a milovnice mašinek a strojů si příjdou na své. Občerstvení samozřejmostí. Těšíme se na vaši návštěvu.Více na www.rovensko.cz
8.7.2013 11:42:14
Český ráj v obrazech Libuše Šmejcové : Prodejní výstava obrazů a obrázků rovenské malířky Libuše Šmejcové v městském muzeu v Rovensku pod Troskami. Od 28.9.2013 do 29. 9.2013. Otevřeno: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.Více na: www.rovensko.cz
31.5.2013 10:33:32
Hrad Rotštejn - Vážení návštěvníci, ve dnech 1.-3.6.2013 bude hrad Rotštejn z důvodu chladného a deštivého počasí uzavřen.
Výstava plyšové štěstíčko je ve dnech 1.-2.6.přeložena na obecní úřad v Klokočí od 10:00 do 17:00.
Turistické známky, střípky a vititky bude možno zakoupit na výstavě.
Děkujeme za pochopení. H.T.Hlubučková,kastelánka
20.5.2013 18:03:00
Tatobity - pátek 24.5.2013 9,30 - 10,30, kdy na parkovišti za OÚ v Tatobitech bude jedna z kontrol Oldtimer Bohemia Rally 2013 FIVA. Krásná historická autíčka, krásné obleky......
9.5.2013 16:47:43
Turnov : Policisté v regionu šetří zvlášť zavrženíhodný čin, a to krádež ozdobných bronzových secesních artefaktů z hrobku továrníka Josefa Boháčka na turnovském Mariánském hřbitově. Továrník Boháček byl ve své domě významný zdejší mecenáš, v roce 1916 obdržel i čestné občanství města. Boháčkovu hrobku spravuje Muzeum Českého ráje jako výraz díků. Továrník mu odkázal v roce 1926 svůj hostinec ve Skálově ulici. Muzeum ho změnilo ve své sídlo. Škoda je odhadována na čtvrt milionu korun!
27.4.2013 17:28:12
Řidiči pozor - Hrubá skála -Odbor dopravní jako příslušný silniční správní úřad informuje, že v době od 1. 5. do 31. 7. 2013 bude uzavřena silnice č. III/27921 z Hrubé Skály do Rokytnice. Důvodem je výstavba nového mostku přes občasnou vodoteč, kterou bude provádět společnost Skanska, a.s. Bezpečný průchod chodců bude v uvedeném místě řešen provizorní lávkou.
4.4.2013 7:32:42
Turnov - Ing. Tomáš Hocke, starosta města, zve občany na setkání, jehož součástí bude projednání studie vnitroměstské dopravy zpracované firmou Pudis. Odpoledne se starostou spojené s veřejným projednáním studie vnitroměstské dopravy se uskuteční ve středu 24. dubna 2013 od 16:00 hodin ve velkém sále KC Střelnice v Turnově.
3.4.2013 10:38:25
Železný Brod - Úplná uzavírka Vaňečkovy ulice - Město Železný Brod dokončuje i. etapu projektu Regenerace panelového sídliště Vaněčkova. V rámci prací bude provedena kompletní rekonstrukce obslužné komunikace. Z důvodu těchto prací bude Vaněčkova ulice úplně uzavřena, a to v období od 25.3. do 31.5.2013. Žádáme občany, aby své automobily odstavovali především v ulici Smetanovo zátiší a omezili parkování za obchodem Norma z důvodu nájezdu stavební techniky. Termín dokončení je určen jako nejzazší, ale společně s dodavatelem se budeme snažit dobu uzavírky maximálně zkrátit. Za způsobené problémy se vám omlouváme.
3.4.2013 10:36:24
Komunitní kompostárna Semily bude od dubna otevřena - „V letošním roce bude probíhat ověřovací provoz celého zařízení, jehož účelem bude nejen ověření technologických procesů kompostování, ale i dostatečnost otevírací doby pro veřejnost a možnost svozu zbytků zeleně z území města.,“ sdělil Ladislav Vacátko z odboru rozvoje a správy majetku. Otevírací doba kompostárny: duben až říjen v úterý od 9:00 hodin do 12:30 a od 13:00 do 17:30 hodin, v sobotu pak od 13:00 do 16:30 hodin. listopad až březen od 12:30 do 15:00 jen každou sudou sobotu
14.3.2013 19:42:22
Výluka na železnici Ve dnech 18. až 22. března vždy od 7.50 do 13.00 hodin budou probíhat na železniční trati v úseku Turnov - Rovensko pod Troskami výluky. Vlaky budou nahrazeny autobusy. Důvodem výlukové akce je výřez stromů podél železniční trati. Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy bude na obvyklých místech.
12.3.2013 19:13:22
Nález skleněných figurek v železnobrodské sokolovně Nečekané překvapení přinesl železnobrodským Sokolům úklid jejich cvičebního svatostánku. Kromě archivních materiálů dokumentujících činnost zdejšího Sokola, byla objevena i krabice s téměř dvěma desítkami skleněných figurek sportovců a sokolíků. O historii a původu figurek zatím nic nevíme, ale pravděpodobně pocházejí časového období 40.–50. let 20.století, a podle stylu provedení nejsou dílem pouze jednoho autora. Námětem nejstarších figurek jsou sokolové v krojích, mladší figurky znázorňují sportovce různých disciplin (některé z nich byly pravděpodobně vyrobeny u příležitosti konání první Spartakiády v roce 1955). Figurky je možné vidět ve sklářské expozici Městského muzea během otevírací doby, nebo po předchozí domluvě. Pokud by se našel pamětník, který by k figurkám mohl poskytnout nějaké další informace, nechť kontaktuje Městské muzeum (tel. 483389081, muzeum@zelbrod.cz).
11.3.2013 17:33:27
Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje Vás zve v pátek 15. března 2013 od 16 hodin do Krajské vědecké knihovny v Liberci ( malý hudební sále ve 4. patře)na přednášku Péče o přírodní a kulturní památky zejména Libereckého kraje očima a rukama NNO věnovanou 25 letům působení NNO v oblasi Klokočkých skal.
- přednáší. Hana Talli Hlubučková, zakladatelka O.s.Ochrana Klokočských skal, vstup volný
4.3.2013 10:30:32
Turnov - Zastupitelé města na svém zasedání ve čtvrtek 28. února 2013 zvolili nového starostu města. Stal se jím Ing. Tomáš Hocke. Ve funkci nahradí dosavadní starostku PhDr. Hanu Maierovou, která po podzimních krajských volbách obsadila ve vedení Libereckého kraje post radní pro cestovní ruch, památkovou péči a kulturu a stala se také náměstkyní hejtmana. Na funkci starostky rezignovala na únorovém veřejném zasedání zastupitelstva města Turnova.


***


Český ráj : Název Český ráj vznil přibližně kolem roku 1870 v Lázních Sedmihorkách nedaleko Turnova. Mezi tehdejší lázeňské hosty patřívali přední představitelé českého kulturního a společenského života.  Tito vlastenci, prodchnuti doznívajícím národním obrozením a romantismem té doby, vyjádřili svůj obdiv okolí Sedmihorek a nazvali je Českým rájem. Tento romantický název se stal tak oblíbeným a vžil se natolik, že se stal turistickým pojmem pro celou rozsáhlou oblast severovýchodních ČechRajNet - vydává redakce.        -