2.4.2023

rajnet

   

rubriky

Region
Města a obce
Turistický servis
Ochrana přírody
Památky
Tipy na výlet
Cykloservis
Zajímavosti
Představujeme
Lidé
Historie kraje
Názory
Odjinud
Rozhovory
Různé
Redakční zprávy
Archiv článků

RajNet

Redakce
Ikonka RajNetu
Napište nám
Hlavní stránka
Archiv článků

Turist. informace

INFOCENTRA
MUZEA v regionu
DOPRAVA

HRADY

Valdštejn
Kost
Trosky
Valečov
Frýdštejn
Rotštejn
Bradlec
Kumburk

ZÁMKY

Mnichovo Hradiště
Dětenice
Humprecht
Hrubý Rohozec

RajNet - Český ráj

Rajnet on-line

Rajnet si nyní čtou lidé.

Počet přístupů

184985

audity

RajNet

Nastavit RAJNET jako startovací stránku. Nastavit na start

Nastavit RAJNET do oblíbených položek. Do oblíbených

novinky e-mailem

reklama


www.ceskyraj.info  - Ubytování v Českém ráji
www.primadovolena.cz - Ubytování v České republice 

Vyšlo: 12.7.2007 Rubrika: Region

Zachraňme archeologické poklady Příšovic i Pojizeří
Výzva Občanského sdružení Paměť Ćeského ráje a Podještědí. k záchraně archelologických památek Příšovic.

Vážení! Naše občanské sdružení sleduje s neklidem situaci kolem archeologických nalezišť v Příšovicích. Od prvopočátku se snažíme zabránit jejich devastaci. Oslovili jsme řadu úřadů i jednotlivců. Bohužel likavost a lidská lhostejnost ke kulturním hodnotám je zatím silnější nežli naše snažení.

Naleziště u Příšovic Lokalita Cecilka, kde bylo odkryto unikátní pohřebiště z pozdní doby kamenné již bylo zastavěno rodinnými domky. Další naleziště, tentokrát z neolitu, což je doba asi před 6700 lety, bylo objeveno na západním konci vsi. Stalo se tak ale bohužel až v době, kdy pozemek koupila firma, hodlající tam postavit překladiště kamionů. Poučeni tragedií Cecilky vydali jsme výzvu, ve které jsme požadovali vyhlášení územních plánů archeologických nalezišť v pruhu podél Jizery, od Turnova po Bakov, čímž by byla zajištěna jejich určitá ochrana. Výzvou jsme oslovili řadu místních i státních orgánů. Některé nám odpověděly, řada jich stále mlčí. Níže je článek popisující a komentující došlé odpovědi, Podle našeho názoru se v nich odráží obraz naší dnešní společnosti.

Pokud někdo můžete pomoci, pomozte.

V Turnově 10.7.2007

S pozdravem za OS „Paměť…“ Ladislav Šourek- jednatel os. Paměť


Odezvy na naši výzvu k záchraně archeologického bohatství v okolí Jizery
Jak si jistě čtenáři tohoto čísla OJKT a Rajnetu všimli, vyzvali jsme orgány, které mají nějakou účast při ochraně a správě památek k aktivitám vedoucím k vyhlášení územního plánu archeologických nalezišť v okolí Jizery, v pruhu od Turnova až po Bakov.

(Takovýto územní plán je možné vyhlásit podle § 23b Zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., případně je možné vyhlásit archeologickou rezervaci podle článků 2-6 Úmluvy o ochraně archeologického dědictví (tzv. Maltské konvence). Ta byla jménem České republiky podepsána ve Štrasburku 17.12. 1998. Poté s ní vyslovil souhlas Parlament České republiky a president ji ratifikoval. Pro ĆR „Úmluva…“ vstoupila v platnost 23.září 2000.)

K vydání této výzvy nás, po zkušenosti se zničenou  nekropolí na lokalitě Cecilka, vedla obava o osud dalších archeologických nalezišť na území Příšovic. Tentokrát je ohroženo naleziště, sídliště staré asi 6700 let, objevené na západním okraji obce. Pozemek totiž koupila firma, která tam chce vybudovat překladiště pro kamiony.. Archeologové dostali na průzkum čas do konce června 2007. Potom se opět bude betonovat... Betonový Geopark UNESCO.

Do 10. července 2007 nám na naši výzvu řada oslovených úřadů vůbec neodpověděla, jmenovitě: Archeologický ústav ČAV, Národní památkový ústav Praha, Krajský národní památkový ústav Liberec ( ředitel je PhDr. M. Kadlec, kastelán ze Sychrova) a Krajský úřad Středočeského kraje.

V došlých odpovědích od ostatních orgánů se nám většinou dostalo vysvětlení, co by bylo potřeba udělat, aby se územní plán mohl vyhlásit.

Konkrétní kroky nepodnikl nikdo.!!!

Nejprve je nutné uvést , že podle Ministerstva kultury je orgánem státní správy na části námi do plánu navrhovaného území Městský úřad v Turnově. Jeho Odbor školství, kultury a sportu, kam péče o památky patří, nám sice odpověděl, ale ve své  odpovědi zaměnil zřízení ochranného pásma kulturní památky (§17 Zákona o st. pam. péči), čímž myslel pouze lokalitu Cecilku a vyhlášení Územního plánu archeologických nalezišť ( § 23 b téhož zákona), což je úplně něco jiného. Na realizaci ochranného pásma kulturní památky nemají kapacity ani peníze. O územních plánech archeologických nálezů ani slovo. (podepsán Bc. René Brož).

Stavební úřad téhož MěÚ nám v podstatě sdělil, že jeho se to netýká (ing. Eva Zakouřilová).

Ministerstvo pro místní rozvoj (ing. Petr Pávek) nás odkázalo na Ministerstvo kultury. Tam nás též odkázal Odbor kultury krajského úřadu Libereckého kraje s tím , že on sám je připraven k zpracování územních plánů a po dohodě s pracovníky muzeí (zřejmě jsou myšleni archeologové) je vyhlásit. Překážkou ale je absence prováděcí vyhlášky k § 23b zákona č. 20/1987 Sb. (podepsána Mgr. Eva Hamplová). K tomuto nám Ministerstvo kultury (podepsán JUDr. František Mikeš) napsalo, citujeme: „….Pokud jde o plány území s archeologickými nálezy, o kterých se rovněž zmiňujete, zde je iniciativa svěřena krajům, které mohou vydat v dohodě s ministerstvem kultury nařízením kraje tyto plány. V současné době je v legislativním procesu prováděcí vyhláška (která upravuje další náležitosti. Doporučuji Vám proto, abyste svou iniciativu, pokud se týká plánů území s arch. nálezy, obrátili v první řadě na oba kraje, na jejichž území se tyto významné plochy nalézají.“

Takže: Plány území s archeologickými nálezy nelze vyhlásit, protože není prováděcí vyhláška. (Podle neověřených zpráv se snad bude projednávat na podzim.) Přitom stavebníci na území s archeologickými nálezy jsou povinni ohlásit zahájení stavby. Je to začarovaný kruh. Nikdo oficiálně neví, kde území s archeologickými nálezy jsou, protože plány neexistují, stavby v nich se ale hlásit musí, a proto se stavebníci na povinnost stavbu nahlásit, raději upozorňují stále. Citace z dopisu ze Stavebního úřadu MěÚ Turnova: „…..Pouze při umísťování a povolování staveb jsou všichni stavebníci upozorňováni na povinnost předem ohlásit stavební činnost popř. arch. nález Archeologickému úřadu……“.

Bohužel nikde se v zákoně nepamatuje na to, upozornit stavebníky ještě před koupí pozemku, že chtějí stavět na území potenciálního archeologického naleziště (plány neexistují, jak to tedy vědět ?) a na možné pozdější komplikace z toho vyplývající. Možná to je záměr. Mnoho lidí by šlo stavět jinam a to se někdy nehodí. Některá taková místa by se stala neprodejná, případně by se změnila jejich cena. Nedocházelo by ale k podobným situacím jaké dnes vidíme v Příšovicích. Jednou prodaná parcela je již beznadějně ztracená, bez ohledu na to co se tam později najde.

Co dodat? Snad jenom znovu zdůraznit, že v Příšovicích a Svijanech se zřejmě rýsuje objev významného sídelního střediska na severojižní spojnicí kultur s kontinuitou několikatisíciletého osídlení. Takový nález se hned tak nebude opakovat. Připomínáme, že nedojde-li k brzkému a velkorysému zabezpečení těchto unikátních nalezišť, dopustí se naše společnost obrovské kulturní devastace a barbarství.

Naši výzvu jsme psali v naději, že si kompetentní místa uvědomí vážnost a naléhavost situace a že vzájemnou kooperací naleznou rychlou a účinnou cestu k řešení tohoto vážného problému. Výsledek, nic. Výmluvy, přestrkování odpovědnosti z jednoho na druhého, strach něco rozhodnout, liknavost. K čemu jsou takové úřady? Kdyby tam byla ropa - to by to šlo jinak. Na to jsou účinější páky.
Copak to nikomu ze zodpovědných nevadí???!

. Ladislav Šourek

Citace ze zákona 20/1987 Sb. novelizaci podle zákona 186/2006 - stavebního zákona
§ 22/ 2 Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.
§23b odst. 1 Kraj může vydat v dohodě s ministerstvem kultury nařízením kraje plán území s archeologickými nálezy v kraji nebo ve vymezené části kraje, ve kterém se vyznačí území, na nichž se vyskytují nebo se mohou odůvodněně vyskytovat archeologické nálezy, a který slouží pro zabezpečení archeologického dědictví1[17a] a jako podklad pro plnění oznamovací povinnosti stavebníka podle § 22 odst. 2.)

v článku jsou použity oskenované články z pondělního (9.7.) vydání deníku MF DNES

* Talli
OKS@cmail.cz


Vytisknout článek | *Komentáře pozastaveny | Zobrazit komentáře


Komentáře k článku 

Zobrazit všechny komentářeK článku nejsou prozatím žádné komentáře...


 


 

nejčtenější

Hrad Kost.
Osmý div světa - Hrad Trosky
Hrad Valdštejn v Českém ráji.
Znovuzrozený Zámek Dětenice
Zámek Humprecht
Zámek Hrubý Rohozec
Jeskyně lásky – Adamovo lože
Hrad Valečov
Mladý truhlář a restaurátor poutal pozornost fotografů
Radeč

doporučujemeRESTAUROVÁNÍ A OPRAVY NÁBYTKU JABLONEC

UBYTOVÁNÍ V ČESKÉM RÁJI

PENZION TROSKY

UBYTOVÁNÍ NA CHALUPĚ

Klokočské skály

***

Stalking - nebezpečné pronásledování

WWW.ANTIK-KNIHY.CZ
*

krátce ...

15.12.2013 4:47:50
POzvánka na: Den v ráji v ZŠ Rovensko pod Troskami v pondělí dne 16.12.2013 od 15.00 do 16.30 hodin - Den otevřených dveří v budově Základní školy v Rovensku pod Troskami.
24.9.2013 21:44:12
Výstava k výročí 110 let místní dráhy Jičín - Turnov se koná 28.9.2013 a 29.9.2013 na zimním stadionu v Rovensku pod Troskami. Milovníci a milovnice mašinek a strojů si příjdou na své. Občerstvení samozřejmostí. Těšíme se na vaši návštěvu.Více na www.rovensko.cz
8.7.2013 11:42:14
Český ráj v obrazech Libuše Šmejcové : Prodejní výstava obrazů a obrázků rovenské malířky Libuše Šmejcové v městském muzeu v Rovensku pod Troskami. Od 28.9.2013 do 29. 9.2013. Otevřeno: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.Více na: www.rovensko.cz
31.5.2013 10:33:32
Hrad Rotštejn - Vážení návštěvníci, ve dnech 1.-3.6.2013 bude hrad Rotštejn z důvodu chladného a deštivého počasí uzavřen.
Výstava plyšové štěstíčko je ve dnech 1.-2.6.přeložena na obecní úřad v Klokočí od 10:00 do 17:00.
Turistické známky, střípky a vititky bude možno zakoupit na výstavě.
Děkujeme za pochopení. H.T.Hlubučková,kastelánka
20.5.2013 18:03:00
Tatobity - pátek 24.5.2013 9,30 - 10,30, kdy na parkovišti za OÚ v Tatobitech bude jedna z kontrol Oldtimer Bohemia Rally 2013 FIVA. Krásná historická autíčka, krásné obleky......
9.5.2013 16:47:43
Turnov : Policisté v regionu šetří zvlášť zavrženíhodný čin, a to krádež ozdobných bronzových secesních artefaktů z hrobku továrníka Josefa Boháčka na turnovském Mariánském hřbitově. Továrník Boháček byl ve své domě významný zdejší mecenáš, v roce 1916 obdržel i čestné občanství města. Boháčkovu hrobku spravuje Muzeum Českého ráje jako výraz díků. Továrník mu odkázal v roce 1926 svůj hostinec ve Skálově ulici. Muzeum ho změnilo ve své sídlo. Škoda je odhadována na čtvrt milionu korun!
27.4.2013 17:28:12
Řidiči pozor - Hrubá skála -Odbor dopravní jako příslušný silniční správní úřad informuje, že v době od 1. 5. do 31. 7. 2013 bude uzavřena silnice č. III/27921 z Hrubé Skály do Rokytnice. Důvodem je výstavba nového mostku přes občasnou vodoteč, kterou bude provádět společnost Skanska, a.s. Bezpečný průchod chodců bude v uvedeném místě řešen provizorní lávkou.
4.4.2013 7:32:42
Turnov - Ing. Tomáš Hocke, starosta města, zve občany na setkání, jehož součástí bude projednání studie vnitroměstské dopravy zpracované firmou Pudis. Odpoledne se starostou spojené s veřejným projednáním studie vnitroměstské dopravy se uskuteční ve středu 24. dubna 2013 od 16:00 hodin ve velkém sále KC Střelnice v Turnově.
3.4.2013 10:38:25
Železný Brod - Úplná uzavírka Vaňečkovy ulice - Město Železný Brod dokončuje i. etapu projektu Regenerace panelového sídliště Vaněčkova. V rámci prací bude provedena kompletní rekonstrukce obslužné komunikace. Z důvodu těchto prací bude Vaněčkova ulice úplně uzavřena, a to v období od 25.3. do 31.5.2013. Žádáme občany, aby své automobily odstavovali především v ulici Smetanovo zátiší a omezili parkování za obchodem Norma z důvodu nájezdu stavební techniky. Termín dokončení je určen jako nejzazší, ale společně s dodavatelem se budeme snažit dobu uzavírky maximálně zkrátit. Za způsobené problémy se vám omlouváme.
3.4.2013 10:36:24
Komunitní kompostárna Semily bude od dubna otevřena - „V letošním roce bude probíhat ověřovací provoz celého zařízení, jehož účelem bude nejen ověření technologických procesů kompostování, ale i dostatečnost otevírací doby pro veřejnost a možnost svozu zbytků zeleně z území města.,“ sdělil Ladislav Vacátko z odboru rozvoje a správy majetku. Otevírací doba kompostárny: duben až říjen v úterý od 9:00 hodin do 12:30 a od 13:00 do 17:30 hodin, v sobotu pak od 13:00 do 16:30 hodin. listopad až březen od 12:30 do 15:00 jen každou sudou sobotu
14.3.2013 19:42:22
Výluka na železnici Ve dnech 18. až 22. března vždy od 7.50 do 13.00 hodin budou probíhat na železniční trati v úseku Turnov - Rovensko pod Troskami výluky. Vlaky budou nahrazeny autobusy. Důvodem výlukové akce je výřez stromů podél železniční trati. Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy bude na obvyklých místech.
12.3.2013 19:13:22
Nález skleněných figurek v železnobrodské sokolovně Nečekané překvapení přinesl železnobrodským Sokolům úklid jejich cvičebního svatostánku. Kromě archivních materiálů dokumentujících činnost zdejšího Sokola, byla objevena i krabice s téměř dvěma desítkami skleněných figurek sportovců a sokolíků. O historii a původu figurek zatím nic nevíme, ale pravděpodobně pocházejí časového období 40.–50. let 20.století, a podle stylu provedení nejsou dílem pouze jednoho autora. Námětem nejstarších figurek jsou sokolové v krojích, mladší figurky znázorňují sportovce různých disciplin (některé z nich byly pravděpodobně vyrobeny u příležitosti konání první Spartakiády v roce 1955). Figurky je možné vidět ve sklářské expozici Městského muzea během otevírací doby, nebo po předchozí domluvě. Pokud by se našel pamětník, který by k figurkám mohl poskytnout nějaké další informace, nechť kontaktuje Městské muzeum (tel. 483389081, muzeum@zelbrod.cz).
11.3.2013 17:33:27
Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje Vás zve v pátek 15. března 2013 od 16 hodin do Krajské vědecké knihovny v Liberci ( malý hudební sále ve 4. patře)na přednášku Péče o přírodní a kulturní památky zejména Libereckého kraje očima a rukama NNO věnovanou 25 letům působení NNO v oblasi Klokočkých skal.
- přednáší. Hana Talli Hlubučková, zakladatelka O.s.Ochrana Klokočských skal, vstup volný
4.3.2013 10:30:32
Turnov - Zastupitelé města na svém zasedání ve čtvrtek 28. února 2013 zvolili nového starostu města. Stal se jím Ing. Tomáš Hocke. Ve funkci nahradí dosavadní starostku PhDr. Hanu Maierovou, která po podzimních krajských volbách obsadila ve vedení Libereckého kraje post radní pro cestovní ruch, památkovou péči a kulturu a stala se také náměstkyní hejtmana. Na funkci starostky rezignovala na únorovém veřejném zasedání zastupitelstva města Turnova.


***


Český ráj : Název Český ráj vznil přibližně kolem roku 1870 v Lázních Sedmihorkách nedaleko Turnova. Mezi tehdejší lázeňské hosty patřívali přední představitelé českého kulturního a společenského života.  Tito vlastenci, prodchnuti doznívajícím národním obrozením a romantismem té doby, vyjádřili svůj obdiv okolí Sedmihorek a nazvali je Českým rájem. Tento romantický název se stal tak oblíbeným a vžil se natolik, že se stal turistickým pojmem pro celou rozsáhlou oblast severovýchodních ČechRajNet - vydává redakce.        -