15.7.2024

rajnet

   

rubriky

Region
Města a obce
Turistický servis
Ochrana přírody
Památky
Tipy na výlet
Cykloservis
Zajímavosti
Představujeme
Lidé
Historie kraje
Názory
Odjinud
Rozhovory
Různé
Redakční zprávy
Archiv článků

RajNet

Redakce
Ikonka RajNetu
Napište nám
Hlavní stránka
Archiv článků

Turist. informace

INFOCENTRA
MUZEA v regionu
DOPRAVA

HRADY

Valdštejn
Kost
Trosky
Valečov
Frýdštejn
Rotštejn
Bradlec
Kumburk

ZÁMKY

Mnichovo Hradiště
Dětenice
Humprecht
Hrubý Rohozec

RajNet - Český ráj

Rajnet on-line

Rajnet si nyní čtou lidé.

Počet přístupů

15380

audity

RajNet

Nastavit RAJNET jako startovací stránku. Nastavit na start

Nastavit RAJNET do oblíbených položek. Do oblíbených

novinky e-mailem

reklama


www.ceskyraj.info  - Ubytování v Českém ráji
www.primadovolena.cz - Ubytování v České republice 

Vyšlo: 14.2.2006 Rubrika: Historie kraje

Allainova věž u Lomnice nad Popelkou
Allainova věž u Lomnice nad Popelkou     Allainova věž byla „postavena v roce 1862 knížecím stavitel Pruvotem při pramenech na lesní světlině a pojmenována podle křestního jména jednoho z knížat Rohanů.“ – od roku 1834 majitelů lomnického panství. Kratochvilným účelům panstva sloužil tento honosný lovecký posed údajně až do počátku 2. světové války, sporadicky prý využíván i během válečných let. Následně opuštěn a ponechán svému osudu. (z ústního mezigeneračního podání obyvatel okolních obcí)

     Lomnicko spolu s navazujícími částmi Novopackem a Jilemnickem bylo předurčeno jako přirozená severovýchodní výspa Českého ráje. Západní částí sounáleží do našeho čarokrásného kraje s jeho přirozeným kulturně – historickým centrem starobylým městem Jičín, v okrajích jako pomyslný most přechází do drsnějšího Podkrkonoší a následně k tisícileté přirozené hradbě naší vlasti – mohutnému masivu Krkonoš.
Jednou zmnoha zajímavostí kraje je také Alainova věž doposud neprávem opomíjená památka. Více Vám o ní poví Bc. Martin Vaistauer.

     "Allainova věž byla „postavena v roce 1862 knížecím stavitel Pruvotem při pramenech na lesní světlině a pojmenována podle křestního jména jednoho z knížat Rohanů.“ – od roku 1834 majitelů lomnického panství. Kratochvilným účelům panstva sloužil tento honosný lovecký posed údajně až do počátku 2. světové války, sporadicky prý využíván i během válečných let. Následně opuštěn a ponechán svému osudu. (z ústního mezigeneračního podání obyvatel okolních obcí).

     Objektu prozatím nebyla v publikační rovině (dle výsledků mého bádání) věnována výraznější pozornost… a to ani v regionálním tisku.

     Někteří autoři, hlavně drobných tipů na výlety obsažených v různých periodikách, občas dokonce zaměňují nepříliš známou Allainovu věž s další polozapomenutou památkou regionu Allainovým křížem a naopak.

     Zdevastovaná stavba je v současnosti zarostlá bujnou vegetací, stojíce prozatím stranou vážnějšího veřejného zájmu. Po destrukci zastřešení, okenních a dveřních výplní jsou venkovní i vnitřní části věže již po desetiletí plně vystavěny nejen nepřízni povětrnostních vlivů. Zdivo na rubové ani lícové straně přesto prozatím v dolní a střední části (tj. do výše ochozu) nevykazuje, kromě občasné hlubší absence pojiva, výraznější stopy poškození. Kamenná podlaha v úrovni přízemí též nenese výraznější stopy destrukce. Silné narušení naopak vykazuje horní část stavby (tj. od úrovně ochozu výše), která trpí dlouhodobým a pozvolným spadem erozí narušeného zdiva. V nejbližším okolí se tak nachází větší množství hrubších kamenů i opracovaných pískovcových článků pocházejících z hmoty horního dílu věže.

Allainova věž u Lomnice nad Popelkou     Volně přístupný nechráněný interiér objektu slouží v úrovni přízemí mj. jako místo pro ohniště, některé stěny poznamenala fantazie a následná tvorba sprejerů. Zanikající prostory v úrovni patra a navazující ochozu nejsou díky absenci přístupové komunikace v současnosti běžně dostupné. Před několika lety odvážlivcům sloužil k riskantnímu výstupu primitivní žebřík, poté již jen hrubá kláda (na způsob ostrve) či lano.

     Pod jižním vchodem jsou patrné stopy po původním kamenném schodišti. Nedaleko tohoto schodiště (cca 20 m jihozápadně) vyvěrá pramen čisté pitné vody – místo sledováno Českým hydrometeorologickým ústavem.

     V době podzimních návštěv v říjnu roku 2004 „zdobily“ okolí věže dřevěné kolíky ohraničující údajně geodetickou výměru – prý souvislost s uvažovanou změnou vlastníka objektu (údajně památková instituce).

Popis věže

     Allainova věž byla postavena na půdorysu pravidelného osmiúhelníku. V severní a jižní zdi byly umístěny vstupy (šířka vchodu cca 112 cm, výška cca 350 cm), západní a východní směr prosvětlují velká okna (cca 114 cm, výška cca 250 cm). Délka každé z osmi stěn činí (měřeno v interiéru věže) přibližně 185 cm, tloušťka zdiva obnáší cca 96 cm. V okenních otvorech jsou velmi dobře čitelné obtisky po původních rámech a stopy po jejich ukotvení do pískovcového ostění (železné hřebíčky aj.). Věž byla vystavěna v novogotickém stylu, v oknech tedy můžeme předpokládat fixní vitráž. Stopy ve vstupních otvorech (původně zde byly dva panty na každé straně) nás upozorňují na přítomnost dvoukřídlých dveří otevíraných dovnitř, které však nedosahovaly do zmiňované výše cca 350 cm. Od úrovně cca 235 cm lze nad oběma vchody předpokládat, na základě dochovaných stop, další okna – zachovány železné úchyty pro rám s uvažovanou vitráží.

     Z venkovní strany zdobí každou plnou stěnu mělké vybrání v podobě slepého okna. V úrovni prvního patra jsou nad uzávěrou vchodů a všech typů oken malé střílny (celkem 8 střílen po celém obvodu věže). Nad oběma vchody jsou zazděny menší desky s prozatím blíže nezjistitelnými texty.

     Nároží stavby zpevňují z venkovní strany pískovcové pilíře čtvercového půdorysu o rozměrech 45 – 48 cm. Samotný ochoz věže i koruny poškozených zdí jsou v současnosti zarostlé křovinami a mladými stromky.

     V interiéru věže se ve výšce cca 500 cm nad úrovní přízemí nachází původní dřevěná podlaha spočívající na šesti mohutnějších nosných trámech – z nichž čtyři jsou průběžné. Nosný trám nad jižním vchodem jevil při návštěvě v říjnu 2004 značné narušení zubem času, v průběhu roku 2005 jeho ztrouchnivělé dřevo na východní straně těsně u vnitřní stěny po 143 letech svému účelu definitivně dosloužilo a trám v těchto místech praskl. Druhý konec tohoto trámu zatím nepříznivým okolnostem odolává, k porušení zdiva (vylomené kameny v okolí kapes…) v této části nedošlo. Trám samotný nyní (IX/2005) nebezpečně visí, mj. i na prknech původní podlahy, nad jižním vchodem v úhlu asi 30 stupňů. Obávám se zde brzkého tzv. „dominového“ efektu. Zbývající, též silně ztruchnivělé trámy totiž po částečné destrukci jižního krajního nosného trámu převzaly i jeho úkol – a jsou tak ve výsledku více namáhány. I ony však již došly ve své službě naplnění.

     Upozornění – vzhledem k havarijnímu stavu dřevěných konstrukcí důrazně varuji před jakýmkoliv pokusem o riskatní výstup do běžně nepřístupných prostor horní části věže.

     Otvorem v dřevěné podlaze patra lze spatřit i prostoru v polygonální nástavbě. Zde pozornost upoutává hlavně mohutnější kovová objímka, ve které byl kdys ukotven střední sloup dřevěného, pravděpodobně levotočivého schodiště. Směrem k severnímu vchodu jsou v masivním trámovém rámu dobře viditelná dvě hnilobou poznamenaná prkna s částečně kruhovým výřezem, též stopy po zaniklém točitém schodišti.

     Jak již bylo uvedeno výše, horní část věže není v současnosti běžně dostupná. Na základě dochovaných čitelných stop (a s přihlédnutím k vyprávění pamětníků) však lze prostory v úrovni patra chápat jako nejen před nepřízní počasí krytou pozorovatelnu – viz zmiňované funkční střílny umístěné v této výšce po obvodu věže. Vchodem v polygonální nástavbě se následně vcházelo přímo na ochoz věže. Výškový rozdíl mezi úrovní patra a výše umístěným nekrytým ochozem vyrovnávalo několik dalších stupňů dřevěného točitého schodiště. Vchod na ochoz, směřující přibližně jihovýchodně, je poměrně dobře viditelný z interiéru přízemí i z přístupové cesty.

     Zmiňované kamenné schodiště pod jižním vchodem bylo pravděpodobně čtyřstupňové (šířka cca 178 cm, výška jednotlivých stupňů cca 15 cm, hloubka jednotlivých stupňů cca 31 cm). Vzdálenost okraje prvního stupně schodiště od paty věže činí cca 128 cm. Pod uvažovaným čtvrtým stupněm lze předpokládat drobné odpočívadlo o rozměrech cca 178cm x cca 130 cm, tato prostora je nyní značně poškozena. Hypoteticky zde nelze vyloučit ani několik dalších stupňů navazujícího schodiště.

     V prostoru před severním vchodem lze vzhledem k terénní konfiguraci předpokládat hrubou dlažbu z místního kamene.

     Budoucí sondy ve vrstvách v okolí věže by mohly přinést další doplňující info z relativně dlouhé doby života (cca 80 let) nezvyklého objektu (předpokládané zbytky vitráže).

     Allainova věž vykazuje velkou podobnost s jednou nejkrásnějších rozhleden v České republice – Štěpánkou v Jizerských horách (958 m). I ona byla vystavěna pro knížecí rodinu Rohanů; počátek stavby zahájen roku 1847, dokončena – kvůli temné věštbě cikánky – až roku 1892. (pro bližší info nejen o rozhledně Štěpánce doporučuji velmi poutavý titul z pera M. Nevrlého – Kniha o Jizerských horách)."

* Talli
OKS@cmail.cz


Vytisknout článek | *Komentáře pozastaveny | Zobrazit komentáře


Komentáře k článku 

Zobrazit všechny komentáře

jana - ALLLAINOVA VĚŽ - 14.2.2006 14:24:41
Tomiček - Nadpis - 14.2.2006 18:03:38
VAŠEK - Nadpis - 15.2.2006 18:02:25
Liba - Nadpis - 17.2.2006 13:44:57
jiřina - AV - 20.2.2006 12:46:40
JANA A MICHAL - Nadpis - 27.2.2006 16:24:52
JANA A MICHAL - Nadpis - 27.2.2006 16:26:43
Jméno neuvedeno - Nadpis - 20.6.2006 9:03:29
jitka - Nadpis - 6.7.2006 15:31:01

 


 

nejčtenější

Hrad Kost.
Osmý div světa - Hrad Trosky
Hrad Valdštejn v Českém ráji.
Znovuzrozený Zámek Dětenice
Zámek Humprecht
Jeskyně lásky – Adamovo lože
Zámek Hrubý Rohozec
Hrad Valečov
Mladý truhlář a restaurátor poutal pozornost fotografů
Radeč

doporučujemeRESTAUROVÁNÍ A OPRAVY NÁBYTKU JABLONEC

UBYTOVÁNÍ V ČESKÉM RÁJI

PENZION TROSKY

UBYTOVÁNÍ NA CHALUPĚ

Klokočské skály

***

Stalking - nebezpečné pronásledování

WWW.ANTIK-KNIHY.CZ
*

krátce ...

15.12.2013 4:47:50
POzvánka na: Den v ráji v ZŠ Rovensko pod Troskami v pondělí dne 16.12.2013 od 15.00 do 16.30 hodin - Den otevřených dveří v budově Základní školy v Rovensku pod Troskami.
24.9.2013 21:44:12
Výstava k výročí 110 let místní dráhy Jičín - Turnov se koná 28.9.2013 a 29.9.2013 na zimním stadionu v Rovensku pod Troskami. Milovníci a milovnice mašinek a strojů si příjdou na své. Občerstvení samozřejmostí. Těšíme se na vaši návštěvu.Více na www.rovensko.cz
8.7.2013 11:42:14
Český ráj v obrazech Libuše Šmejcové : Prodejní výstava obrazů a obrázků rovenské malířky Libuše Šmejcové v městském muzeu v Rovensku pod Troskami. Od 28.9.2013 do 29. 9.2013. Otevřeno: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.Více na: www.rovensko.cz
31.5.2013 10:33:32
Hrad Rotštejn - Vážení návštěvníci, ve dnech 1.-3.6.2013 bude hrad Rotštejn z důvodu chladného a deštivého počasí uzavřen.
Výstava plyšové štěstíčko je ve dnech 1.-2.6.přeložena na obecní úřad v Klokočí od 10:00 do 17:00.
Turistické známky, střípky a vititky bude možno zakoupit na výstavě.
Děkujeme za pochopení. H.T.Hlubučková,kastelánka
20.5.2013 18:03:00
Tatobity - pátek 24.5.2013 9,30 - 10,30, kdy na parkovišti za OÚ v Tatobitech bude jedna z kontrol Oldtimer Bohemia Rally 2013 FIVA. Krásná historická autíčka, krásné obleky......
9.5.2013 16:47:43
Turnov : Policisté v regionu šetří zvlášť zavrženíhodný čin, a to krádež ozdobných bronzových secesních artefaktů z hrobku továrníka Josefa Boháčka na turnovském Mariánském hřbitově. Továrník Boháček byl ve své domě významný zdejší mecenáš, v roce 1916 obdržel i čestné občanství města. Boháčkovu hrobku spravuje Muzeum Českého ráje jako výraz díků. Továrník mu odkázal v roce 1926 svůj hostinec ve Skálově ulici. Muzeum ho změnilo ve své sídlo. Škoda je odhadována na čtvrt milionu korun!
27.4.2013 17:28:12
Řidiči pozor - Hrubá skála -Odbor dopravní jako příslušný silniční správní úřad informuje, že v době od 1. 5. do 31. 7. 2013 bude uzavřena silnice č. III/27921 z Hrubé Skály do Rokytnice. Důvodem je výstavba nového mostku přes občasnou vodoteč, kterou bude provádět společnost Skanska, a.s. Bezpečný průchod chodců bude v uvedeném místě řešen provizorní lávkou.
4.4.2013 7:32:42
Turnov - Ing. Tomáš Hocke, starosta města, zve občany na setkání, jehož součástí bude projednání studie vnitroměstské dopravy zpracované firmou Pudis. Odpoledne se starostou spojené s veřejným projednáním studie vnitroměstské dopravy se uskuteční ve středu 24. dubna 2013 od 16:00 hodin ve velkém sále KC Střelnice v Turnově.
3.4.2013 10:38:25
Železný Brod - Úplná uzavírka Vaňečkovy ulice - Město Železný Brod dokončuje i. etapu projektu Regenerace panelového sídliště Vaněčkova. V rámci prací bude provedena kompletní rekonstrukce obslužné komunikace. Z důvodu těchto prací bude Vaněčkova ulice úplně uzavřena, a to v období od 25.3. do 31.5.2013. Žádáme občany, aby své automobily odstavovali především v ulici Smetanovo zátiší a omezili parkování za obchodem Norma z důvodu nájezdu stavební techniky. Termín dokončení je určen jako nejzazší, ale společně s dodavatelem se budeme snažit dobu uzavírky maximálně zkrátit. Za způsobené problémy se vám omlouváme.
3.4.2013 10:36:24
Komunitní kompostárna Semily bude od dubna otevřena - „V letošním roce bude probíhat ověřovací provoz celého zařízení, jehož účelem bude nejen ověření technologických procesů kompostování, ale i dostatečnost otevírací doby pro veřejnost a možnost svozu zbytků zeleně z území města.,“ sdělil Ladislav Vacátko z odboru rozvoje a správy majetku. Otevírací doba kompostárny: duben až říjen v úterý od 9:00 hodin do 12:30 a od 13:00 do 17:30 hodin, v sobotu pak od 13:00 do 16:30 hodin. listopad až březen od 12:30 do 15:00 jen každou sudou sobotu
14.3.2013 19:42:22
Výluka na železnici Ve dnech 18. až 22. března vždy od 7.50 do 13.00 hodin budou probíhat na železniční trati v úseku Turnov - Rovensko pod Troskami výluky. Vlaky budou nahrazeny autobusy. Důvodem výlukové akce je výřez stromů podél železniční trati. Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy bude na obvyklých místech.
12.3.2013 19:13:22
Nález skleněných figurek v železnobrodské sokolovně Nečekané překvapení přinesl železnobrodským Sokolům úklid jejich cvičebního svatostánku. Kromě archivních materiálů dokumentujících činnost zdejšího Sokola, byla objevena i krabice s téměř dvěma desítkami skleněných figurek sportovců a sokolíků. O historii a původu figurek zatím nic nevíme, ale pravděpodobně pocházejí časového období 40.–50. let 20.století, a podle stylu provedení nejsou dílem pouze jednoho autora. Námětem nejstarších figurek jsou sokolové v krojích, mladší figurky znázorňují sportovce různých disciplin (některé z nich byly pravděpodobně vyrobeny u příležitosti konání první Spartakiády v roce 1955). Figurky je možné vidět ve sklářské expozici Městského muzea během otevírací doby, nebo po předchozí domluvě. Pokud by se našel pamětník, který by k figurkám mohl poskytnout nějaké další informace, nechť kontaktuje Městské muzeum (tel. 483389081, muzeum@zelbrod.cz).
11.3.2013 17:33:27
Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje Vás zve v pátek 15. března 2013 od 16 hodin do Krajské vědecké knihovny v Liberci ( malý hudební sále ve 4. patře)na přednášku Péče o přírodní a kulturní památky zejména Libereckého kraje očima a rukama NNO věnovanou 25 letům působení NNO v oblasi Klokočkých skal.
- přednáší. Hana Talli Hlubučková, zakladatelka O.s.Ochrana Klokočských skal, vstup volný
4.3.2013 10:30:32
Turnov - Zastupitelé města na svém zasedání ve čtvrtek 28. února 2013 zvolili nového starostu města. Stal se jím Ing. Tomáš Hocke. Ve funkci nahradí dosavadní starostku PhDr. Hanu Maierovou, která po podzimních krajských volbách obsadila ve vedení Libereckého kraje post radní pro cestovní ruch, památkovou péči a kulturu a stala se také náměstkyní hejtmana. Na funkci starostky rezignovala na únorovém veřejném zasedání zastupitelstva města Turnova.


***


Český ráj : Název Český ráj vznil přibližně kolem roku 1870 v Lázních Sedmihorkách nedaleko Turnova. Mezi tehdejší lázeňské hosty patřívali přední představitelé českého kulturního a společenského života.  Tito vlastenci, prodchnuti doznívajícím národním obrozením a romantismem té doby, vyjádřili svůj obdiv okolí Sedmihorek a nazvali je Českým rájem. Tento romantický název se stal tak oblíbeným a vžil se natolik, že se stal turistickým pojmem pro celou rozsáhlou oblast severovýchodních ČechRajNet - vydává redakce.        -