13.7.2024

rajnet

   

rubriky

Region
Města a obce
Turistický servis
Ochrana přírody
Památky
Tipy na výlet
Cykloservis
Zajímavosti
Představujeme
Lidé
Historie kraje
Názory
Odjinud
Rozhovory
Různé
Redakční zprávy
Archiv článků

RajNet

Redakce
Ikonka RajNetu
Napište nám
Hlavní stránka
Archiv článků

Turist. informace

INFOCENTRA
MUZEA v regionu
DOPRAVA

HRADY

Valdštejn
Kost
Trosky
Valečov
Frýdštejn
Rotštejn
Bradlec
Kumburk

ZÁMKY

Mnichovo Hradiště
Dětenice
Humprecht
Hrubý Rohozec

RajNet - Český ráj

Rajnet on-line

Rajnet si nyní čtou lidé.

Počet přístupů

13582

audity

RajNet

Nastavit RAJNET jako startovací stránku. Nastavit na start

Nastavit RAJNET do oblíbených položek. Do oblíbených

novinky e-mailem

reklama


www.ceskyraj.info  - Ubytování v Českém ráji
www.primadovolena.cz - Ubytování v České republice 

Vyšlo: 2.2.2006 Rubrika: Region

Logistický areál ONTEX CZ s.r.o., Turnov - závěr zjišťovacího řízení - záměr není nutné posuzovat podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Firma Ontex s.r.o.Turnov bude stavět novou halu- logistický areál. Odborná vyjádření k plánované stavbě zde. Převzato z oficiálních webových stránek Libereckého kraje

Liberec: 25. ledna 2006 Č.j.: KULK/10442/2005 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (dále „zákon“) Identifikační údaje: Název: „Logistický areál ONTEX CZ s.r.o., Turnov Vesecko“ Kapacita (rozsah) záměru: Nová skladová hala (11 880 m2) – logistický areál firmy ONTEX CZ s.r.o., Turnov. Celková plocha zastavěné plochy skladovou halou včetně přístavby administrativní budovy činí 12 134 m2. Charakter záměru: Záměr je zařaditelný pod bod 10.6 kategorie II přílohy č. 1 zákona. Umístění: kraj: Liberecký kraj obec: Turnov kat. území: Turnov Zahájení: 19. prosince 2005 Ukončení: 25. ledna 2006 Oznamovatel: ONTEX Czech Republic s.r.o. Bělohorská 51 169 00 Praha 6 IČ: 25646265 Souhrnné vypořádání připomínek: Ve zjišťovacím řízení byla doručena vyjádření správních úřadů, resortu dopravy a resortu hospodářského a regionálního rozvoje Libereckého kraje. Veřejnost vyjádření neuplatnila. Liberecký kraj, resort dopravy: jako vlastník silnic II. a III., dle § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, nemá k výše uvedenému záměru z dopravního hlediska připomínky. Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí: z jednotlivých složek životního prostředí nepožaduje posouzení záměru podle zákona. Vodoprávní úřad konstatuje, že k projektové dokumentaci záměru byl doložen inženýrsko - geologický průzkum lokality, který možnost vsakování srážkových vod nevylučuje a doporučil praktické kroky realizace. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, územní pracoviště v Semilech: nenavrhuje posouzení záměru podle zákona, neboť předložený záměr vyhoví za normálních provozních podmínek v základních parametrech požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví. Česká inspekce životního prostředí, OI Liberec: nepovažuje za nutné záměr posoudit dle zákona. Ochrana ovzduší požaduje, aby opatření ke snížení druhotné prašnosti ze stavební činnosti a z dopravy v etapě výstavby záměru byla přenesena do podmínek stavebního povolení. Z hlediska ochrany vod připomíná následné povinnosti, které vyplývají ze zákona o vodách, pro vypouštění odpadních vod ze zpevněných ploch areálu do vod podzemních. Navrhovaná opatření k minimalizaci vlivů stavební činnosti na životní prostředí by měla být součástí stavebního povolení. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy: jako silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy, s výjimkou rychlostních silnic dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá k výše uvedenému záměru připomínky. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu: nemá k záměru připomínky. Upozorňuje, že orgánem územního plánování je dle § 12 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve svém správním území obec, kterou je třeba požádat o stanovisko. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu: z hlediska státní památkové péče nepožaduje záměr posoudit podle zákona, neboť tento nijak neovlivní žádnou národní kulturní památku. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor regionálního a hospodářského rozvoje kraje : z hlediska podpory rozvoje socioekonomického potenciálu Libereckého kraje předkládaný záměr doporučuje k realizaci a nepovažuje za nutné záměr posuzovat podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství: z hlediska své působnosti v oblasti životního prostředí a zemědělství nepožaduje záměr posoudit podle zákona. Závěr: Záměr „Logistický areál ONTEX CZ s.r.o., Turnov Vesecko“ je svým rozsahem zařaditelný pod bod 10.6 kategorie II, příloha č.1 zákona. Proto bylo dle § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona. Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle § 7 zákona dospěl krajský úřad k závěru, že při splnění výše uvedených požadavků požadovaných správními úřady a za předpokladu naplnění opatření uvedených v kapitole D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na ŽP v dokumentu oznámení záměr „Logistický areál ONTEX CZ s.r.o., Turnov Vesecko“ nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Ing. Jaroslava Janečková vedoucí odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí

* Talli
OKS@cmail.cz


Vytisknout článek | *Komentáře pozastaveny | Zobrazit komentáře


Komentáře k článku 

Zobrazit všechny komentářeK článku nejsou prozatím žádné komentáře...


 


 

nejčtenější

Hrad Kost.
Osmý div světa - Hrad Trosky
Hrad Valdštejn v Českém ráji.
Znovuzrozený Zámek Dětenice
Zámek Humprecht
Jeskyně lásky – Adamovo lože
Zámek Hrubý Rohozec
Hrad Valečov
Mladý truhlář a restaurátor poutal pozornost fotografů
Radeč

doporučujemeRESTAUROVÁNÍ A OPRAVY NÁBYTKU JABLONEC

UBYTOVÁNÍ V ČESKÉM RÁJI

PENZION TROSKY

UBYTOVÁNÍ NA CHALUPĚ

Klokočské skály

***

Stalking - nebezpečné pronásledování

WWW.ANTIK-KNIHY.CZ
*

krátce ...

15.12.2013 4:47:50
POzvánka na: Den v ráji v ZŠ Rovensko pod Troskami v pondělí dne 16.12.2013 od 15.00 do 16.30 hodin - Den otevřených dveří v budově Základní školy v Rovensku pod Troskami.
24.9.2013 21:44:12
Výstava k výročí 110 let místní dráhy Jičín - Turnov se koná 28.9.2013 a 29.9.2013 na zimním stadionu v Rovensku pod Troskami. Milovníci a milovnice mašinek a strojů si příjdou na své. Občerstvení samozřejmostí. Těšíme se na vaši návštěvu.Více na www.rovensko.cz
8.7.2013 11:42:14
Český ráj v obrazech Libuše Šmejcové : Prodejní výstava obrazů a obrázků rovenské malířky Libuše Šmejcové v městském muzeu v Rovensku pod Troskami. Od 28.9.2013 do 29. 9.2013. Otevřeno: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.Více na: www.rovensko.cz
31.5.2013 10:33:32
Hrad Rotštejn - Vážení návštěvníci, ve dnech 1.-3.6.2013 bude hrad Rotštejn z důvodu chladného a deštivého počasí uzavřen.
Výstava plyšové štěstíčko je ve dnech 1.-2.6.přeložena na obecní úřad v Klokočí od 10:00 do 17:00.
Turistické známky, střípky a vititky bude možno zakoupit na výstavě.
Děkujeme za pochopení. H.T.Hlubučková,kastelánka
20.5.2013 18:03:00
Tatobity - pátek 24.5.2013 9,30 - 10,30, kdy na parkovišti za OÚ v Tatobitech bude jedna z kontrol Oldtimer Bohemia Rally 2013 FIVA. Krásná historická autíčka, krásné obleky......
9.5.2013 16:47:43
Turnov : Policisté v regionu šetří zvlášť zavrženíhodný čin, a to krádež ozdobných bronzových secesních artefaktů z hrobku továrníka Josefa Boháčka na turnovském Mariánském hřbitově. Továrník Boháček byl ve své domě významný zdejší mecenáš, v roce 1916 obdržel i čestné občanství města. Boháčkovu hrobku spravuje Muzeum Českého ráje jako výraz díků. Továrník mu odkázal v roce 1926 svůj hostinec ve Skálově ulici. Muzeum ho změnilo ve své sídlo. Škoda je odhadována na čtvrt milionu korun!
27.4.2013 17:28:12
Řidiči pozor - Hrubá skála -Odbor dopravní jako příslušný silniční správní úřad informuje, že v době od 1. 5. do 31. 7. 2013 bude uzavřena silnice č. III/27921 z Hrubé Skály do Rokytnice. Důvodem je výstavba nového mostku přes občasnou vodoteč, kterou bude provádět společnost Skanska, a.s. Bezpečný průchod chodců bude v uvedeném místě řešen provizorní lávkou.
4.4.2013 7:32:42
Turnov - Ing. Tomáš Hocke, starosta města, zve občany na setkání, jehož součástí bude projednání studie vnitroměstské dopravy zpracované firmou Pudis. Odpoledne se starostou spojené s veřejným projednáním studie vnitroměstské dopravy se uskuteční ve středu 24. dubna 2013 od 16:00 hodin ve velkém sále KC Střelnice v Turnově.
3.4.2013 10:38:25
Železný Brod - Úplná uzavírka Vaňečkovy ulice - Město Železný Brod dokončuje i. etapu projektu Regenerace panelového sídliště Vaněčkova. V rámci prací bude provedena kompletní rekonstrukce obslužné komunikace. Z důvodu těchto prací bude Vaněčkova ulice úplně uzavřena, a to v období od 25.3. do 31.5.2013. Žádáme občany, aby své automobily odstavovali především v ulici Smetanovo zátiší a omezili parkování za obchodem Norma z důvodu nájezdu stavební techniky. Termín dokončení je určen jako nejzazší, ale společně s dodavatelem se budeme snažit dobu uzavírky maximálně zkrátit. Za způsobené problémy se vám omlouváme.
3.4.2013 10:36:24
Komunitní kompostárna Semily bude od dubna otevřena - „V letošním roce bude probíhat ověřovací provoz celého zařízení, jehož účelem bude nejen ověření technologických procesů kompostování, ale i dostatečnost otevírací doby pro veřejnost a možnost svozu zbytků zeleně z území města.,“ sdělil Ladislav Vacátko z odboru rozvoje a správy majetku. Otevírací doba kompostárny: duben až říjen v úterý od 9:00 hodin do 12:30 a od 13:00 do 17:30 hodin, v sobotu pak od 13:00 do 16:30 hodin. listopad až březen od 12:30 do 15:00 jen každou sudou sobotu
14.3.2013 19:42:22
Výluka na železnici Ve dnech 18. až 22. března vždy od 7.50 do 13.00 hodin budou probíhat na železniční trati v úseku Turnov - Rovensko pod Troskami výluky. Vlaky budou nahrazeny autobusy. Důvodem výlukové akce je výřez stromů podél železniční trati. Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy bude na obvyklých místech.
12.3.2013 19:13:22
Nález skleněných figurek v železnobrodské sokolovně Nečekané překvapení přinesl železnobrodským Sokolům úklid jejich cvičebního svatostánku. Kromě archivních materiálů dokumentujících činnost zdejšího Sokola, byla objevena i krabice s téměř dvěma desítkami skleněných figurek sportovců a sokolíků. O historii a původu figurek zatím nic nevíme, ale pravděpodobně pocházejí časového období 40.–50. let 20.století, a podle stylu provedení nejsou dílem pouze jednoho autora. Námětem nejstarších figurek jsou sokolové v krojích, mladší figurky znázorňují sportovce různých disciplin (některé z nich byly pravděpodobně vyrobeny u příležitosti konání první Spartakiády v roce 1955). Figurky je možné vidět ve sklářské expozici Městského muzea během otevírací doby, nebo po předchozí domluvě. Pokud by se našel pamětník, který by k figurkám mohl poskytnout nějaké další informace, nechť kontaktuje Městské muzeum (tel. 483389081, muzeum@zelbrod.cz).
11.3.2013 17:33:27
Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje Vás zve v pátek 15. března 2013 od 16 hodin do Krajské vědecké knihovny v Liberci ( malý hudební sále ve 4. patře)na přednášku Péče o přírodní a kulturní památky zejména Libereckého kraje očima a rukama NNO věnovanou 25 letům působení NNO v oblasi Klokočkých skal.
- přednáší. Hana Talli Hlubučková, zakladatelka O.s.Ochrana Klokočských skal, vstup volný
4.3.2013 10:30:32
Turnov - Zastupitelé města na svém zasedání ve čtvrtek 28. února 2013 zvolili nového starostu města. Stal se jím Ing. Tomáš Hocke. Ve funkci nahradí dosavadní starostku PhDr. Hanu Maierovou, která po podzimních krajských volbách obsadila ve vedení Libereckého kraje post radní pro cestovní ruch, památkovou péči a kulturu a stala se také náměstkyní hejtmana. Na funkci starostky rezignovala na únorovém veřejném zasedání zastupitelstva města Turnova.


***


Český ráj : Název Český ráj vznil přibližně kolem roku 1870 v Lázních Sedmihorkách nedaleko Turnova. Mezi tehdejší lázeňské hosty patřívali přední představitelé českého kulturního a společenského života.  Tito vlastenci, prodchnuti doznívajícím národním obrozením a romantismem té doby, vyjádřili svůj obdiv okolí Sedmihorek a nazvali je Českým rájem. Tento romantický název se stal tak oblíbeným a vžil se natolik, že se stal turistickým pojmem pro celou rozsáhlou oblast severovýchodních ČechRajNet - vydává redakce.        -