20.4.2019

rajnet

   

rubriky

Region
Města a obce
Turistický servis
Ochrana přírody
Památky
Tipy na výlet
Cykloservis
Zajímavosti
Představujeme
Lidé
Historie kraje
Názory
Odjinud
Rozhovory
Různé
Redakční zprávy
Archiv článků

RajNet

Redakce
Ikonka RajNetu
Napište nám
Hlavní stránka
Archiv článků

Turist. informace

INFOCENTRA
MUZEA v regionu
DOPRAVA

HRADY

Valdštejn
Kost
Trosky
Valečov
Frýdštejn
Rotštejn
Bradlec
Kumburk

ZÁMKY

Mnichovo Hradiště
Dětenice
Humprecht
Hrubý Rohozec

RajNet - Český ráj

Rajnet on-line

Rajnet si nyní čtou lidé.

Počet přístupů

4490

audity

RajNet

Nastavit RAJNET jako startovací stránku. Nastavit na start

Nastavit RAJNET do oblíbených položek. Do oblíbených

novinky e-mailem

reklama


www.ceskyraj.info  - Ubytování v Českém ráji
www.primadovolena.cz - Ubytování v České republice 

Vyšlo: 29.4.2004 Rubrika: Města a obce

V případě Fučíkovy ulice se lže!!!
Turnov - Dění ve Fučíkově ulici nabírá na obrátkách. Do naší redakce se dostavil zástupce nespokojených pan Šonský s velmi obsáhlou čtyřstránkovou peticí. Pod ní je připojeno 186 podpisů jeho spoluobčanů, kterým by navrhované úpravy Fučíkovy ulice přinejmenším znepříjemnily život.

Turnov - Pozdvižení mezi obyvateli Fučíkovy ulice vyvolalo tvrzení turnovského místostarosty Jaromíra Pekaře, který v rozhovoru pro Mladou Frontu DNES otištěném 10.4. uvedl, že : „ Návrhy občanů z Fučíkovi ulice se mě osobně líbí, ale obávám se, že poněkud zaspali dobu.“ S Jižním sjezdem do této ulice, stejně jako s její rekonstrukcí se táhnou problémy od roku 1998. Už tehdy se obyvatelé domků ohrazovali proti plánované sjezdové rampě.A jejich protesty trvají s menší či větší silou po celou dobu. Připomínkovali návrh rekonstrukce, navrhovali zákaz vjezdu vozidel nad 3,5.t apod. Navíc ani již provedené práce nejsou zcela v pořádku. Nový chodník nesjízdný s kočárkem mluví za vše. Turnovský starosta Milan Hejduk nechápe rozhořčení občanů z Fučíkovky. Vždyť navrhované a z části již realizované úpravy mají obyvatelům umožnit rychleji a snáze se napojit na průtah kolem města, a snáze se dostat centra. „Až bude rampa hotová, nákladní vozy tudy nepojedou , protože sem umístíme zákazovou značku. Dostanou se tak pouze do Ohrazenic, “ odpovídá starosta na obavy obyvatel z hluku a těžké dopravy. Část zastupitelů se navíc pozastavuje nad smlouvou na výkup a směnu jednoho rodinného domku, který plánovanému sjezdu musí ustoupit.„Tato smlouva byla původně uzavřena starostou města před řádným projednáním v zastupitelstvu.Navíc problémy ostatních obyvatel byly jaksi odsunuty do pozadí, a to je situace, kterou nemůžeme akceptovat,“ sdělil nám člen ZM Josef Kunetka. “Realizace uvedené stavby by výrazně zhoršila naše životní podmínky, a to zejména proto, že by narostly emise a imise nad limity, které připouštějí zákony na ochranu zdraví. Náš vztah k uvedené stavbě, respektive k úmyslu Města Turnova, zvláště pak v osobě starosty ing. Hejduka je zcela konsistentní a neměnný. To zcela jednoznačně prokazuje Petiční protest z roku 1999, z období přípravy změny č.1 Územního plánu Města Turnova, který zastupitelstvo města, přes naše konkrétní výhrady a porušení správního zákona, schválilo,” rozhořčují se obyvatelé Fučíkovy ulice. Jak dále dodávají, výhrady k uvedené stavbě, podané v pozdějších územních a stavebních řízeních v r. 2000 a 2001 nebyly ani nadřízenými orgány akceptovány. Teprve Odvolání proti již vydanému stavebnímu povolení k Ministerstvu dopravy ČR na začátku r. 2001 bylo úspěšné a vydané stavební povolení bylo Ministerstvem v celé rozsahu zrušeno. “ Současně s odvoláním jsme podali také stížnost pro porušení zákona na Okresní hygienickou stanici v Semilech, a to u Ministerstva zdravotnictví ČR. To ji předalo k vyřízení Krajskému hygienikovi v Liberci. Ten nás dopisem s datem 30.5.2001 informuje, že v dané problematice shledal téměř všechny postupy Okresní hygienické stanice (dále jen OHS) v Semilech jako protiprávní pochybení a uložil kroky k nápravě. Ty podle našich informací nebyly dosud učiněny. Máme na mysli zejména kroky OHS Semily, v rámci nichž tento orgán vydal nesouhlasný posudek ke změně ÚZP č.1. Navíc po jednoznačně lživém “čestném prohlášení” starosty ing. Hejduka, že s námi jedná o bytových náhradách. Tato jednání ovšem nikdy nezačala. Přesto OHS změnila své rozhodnutí na podmínečně souhlasné, a to přes to, že řádným správním postupem nebyl předchozí nesouhlasný posudek zrušen. Podle mínění dotčených vlastníků nemovitostí byl pan starosta ing. Hejduk v časové tísni a tak si vlastně na OHS Semily porušení správního zákona vynutil. “Přinejmenším tedy pochybně vyznívá snaha úředníků města a jeho orgánů (viz MF Dnes s datem 10.4.2004 – vedoucí odb. Rozvoje pan Kanclíř, a pan místostarosta Pekař, že jsme – cituji “ ….zaspali dobu.” Opak je pravdou že naše stanovisko je neměnné již od roku 1999”, míní rozholení turnováci. Kromě špíny a prachu znepokojuje obyvatel Fučíkovky také nadměrný hluk. Za poněkud neobvyklé považují, že zadavatel následného měření hluku po realizaci dílčích dodatečných protihlukových opatření, toto nechal zpracovat naprosto cizí firmou, nikoliv OHS Semily. Proč asi? Následná měření byla pochopitelně pro stavebníka příznivá! “ Ptáme se tedy, kdo za popsaný stav nese odpovědnost? A kdo nese zodpovědnost za to, když v současné době, kdy v důsledku zprovoznění Severní větve propojení PZO s Fučíkovou ulicí zde prokazatelně podstatně narostl provoz, a jsou v celé délce Fučíkovy ulice překračovány povolené limity hluku. Nutno ještě dodat, že dosud není dokončena stavba nové protihlukové stěny, ve směru od přemostění Fučíkovy ulice k čerpací stanici PHM KONTAKT, která má být o 1m vyšší nežli protihluková stěna protější, ve směru k Fučíkovy a Smetanovy ulice. To se promítne do další hlukové zátěže v našem teritoriu. Proto žádáme, aby před započetím jakýchkoliv jiných projektových prací bylo uděláno nové měření hluku v celé délce Fučíkovy ulice a od zjištěných skutečností se odvíjely další úvahy projektanta.,”stojí si za svým občané. Dále v petici rozebírají další dopady tzv, Jižního sjezdu na celou oblast, pozastavují se nad nelogickými kroky projektantů i zástupců města.během celé rekonstrukce atd. Kompletní petice je k nahlédnutí zde: Co říci závěrem ? Nesouhlasíme s připojením Fučíkovy ulice na směr od Prahy a požadujeme: ·Před jakýmikoliv dalšími kroky fy. Valbek, jako projektanta stavby, aby Krajská hygienická stanice v Liberci nařídila změření hluku na různých místech Fučíkovy ulice, zejména však v dotčeném prostoru realizace stavby Jižního napojení PZO. ·Aby Město Turnov zadalo posouzení našeho návrhu na dopravní obslužnost PZO, obsaženého v bodě 6, nezávislému oponentovi. Posouzení fy Valbek považujeme za střet zájmů a nepřípustné z důvodu podjatosti. ·Aby Město Turnov umožnilo pověřeným zástupcům jmenovaným v tomto Petičním protestu č.2 přístup k veškerým informacím týkajícím se řešené problematiky (napojení PZO na komunikaci Průtahu městem), pokud nepodléhají zvláštnímu zákonu o utajovaných skutečnostech., Ukončili povídání o svých strastech zástupci obyvatel Fučíkovy ulice Ing. František Stiller , Ladislav Šonský a Josef Novotný. Zmíněnou petici předají tito pánové vedení města, všem zastupitelům a zároveň ji zašlou na Ministerstvo Místního rozvoje, dopravy, Krajský úřad Liberec, Krajská higienická stanice, Komora autorizovaných inženýrů a techniků ve stavebnictví.

Petice

* Talli
OKS@cmail.cz


Vytisknout článek | *Komentáře pozastaveny | Zobrazit komentáře


Komentáře k článku 

Zobrazit všechny komentářeK článku nejsou prozatím žádné komentáře...


 


 

nejčtenější

Hrad Kost.
Osmý div světa - Hrad Trosky
Hrad Valdštejn v Českém ráji.
Znovuzrozený Zámek Dětenice
Zámek Humprecht
Zámek Hrubý Rohozec
Jeskyně lásky – Adamovo lože
Hrad Valečov
Radeč
Jeskyně pod Troskami znepřístupněna

doporučujemeRESTAUROVÁNÍ A OPRAVY NÁBYTKU JABLONEC

UBYTOVÁNÍ V ČESKÉM RÁJI

PENZION TROSKY

UBYTOVÁNÍ NA CHALUPĚ

Klokočské skály

***

Stalking - nebezpečné pronásledování

WWW.ANTIK-KNIHY.CZ
*

krátce ...

15.12.2013 4:47:50
POzvánka na: Den v ráji v ZŠ Rovensko pod Troskami v pondělí dne 16.12.2013 od 15.00 do 16.30 hodin - Den otevřených dveří v budově Základní školy v Rovensku pod Troskami.
24.9.2013 21:44:12
Výstava k výročí 110 let místní dráhy Jičín - Turnov se koná 28.9.2013 a 29.9.2013 na zimním stadionu v Rovensku pod Troskami. Milovníci a milovnice mašinek a strojů si příjdou na své. Občerstvení samozřejmostí. Těšíme se na vaši návštěvu.Více na www.rovensko.cz
8.7.2013 11:42:14
Český ráj v obrazech Libuše Šmejcové : Prodejní výstava obrazů a obrázků rovenské malířky Libuše Šmejcové v městském muzeu v Rovensku pod Troskami. Od 28.9.2013 do 29. 9.2013. Otevřeno: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 hod.Více na: www.rovensko.cz
31.5.2013 10:33:32
Hrad Rotštejn - Vážení návštěvníci, ve dnech 1.-3.6.2013 bude hrad Rotštejn z důvodu chladného a deštivého počasí uzavřen.
Výstava plyšové štěstíčko je ve dnech 1.-2.6.přeložena na obecní úřad v Klokočí od 10:00 do 17:00.
Turistické známky, střípky a vititky bude možno zakoupit na výstavě.
Děkujeme za pochopení. H.T.Hlubučková,kastelánka
20.5.2013 18:03:00
Tatobity - pátek 24.5.2013 9,30 - 10,30, kdy na parkovišti za OÚ v Tatobitech bude jedna z kontrol Oldtimer Bohemia Rally 2013 FIVA. Krásná historická autíčka, krásné obleky......
9.5.2013 16:47:43
Turnov : Policisté v regionu šetří zvlášť zavrženíhodný čin, a to krádež ozdobných bronzových secesních artefaktů z hrobku továrníka Josefa Boháčka na turnovském Mariánském hřbitově. Továrník Boháček byl ve své domě významný zdejší mecenáš, v roce 1916 obdržel i čestné občanství města. Boháčkovu hrobku spravuje Muzeum Českého ráje jako výraz díků. Továrník mu odkázal v roce 1926 svůj hostinec ve Skálově ulici. Muzeum ho změnilo ve své sídlo. Škoda je odhadována na čtvrt milionu korun!
27.4.2013 17:28:12
Řidiči pozor - Hrubá skála -Odbor dopravní jako příslušný silniční správní úřad informuje, že v době od 1. 5. do 31. 7. 2013 bude uzavřena silnice č. III/27921 z Hrubé Skály do Rokytnice. Důvodem je výstavba nového mostku přes občasnou vodoteč, kterou bude provádět společnost Skanska, a.s. Bezpečný průchod chodců bude v uvedeném místě řešen provizorní lávkou.
4.4.2013 7:32:42
Turnov - Ing. Tomáš Hocke, starosta města, zve občany na setkání, jehož součástí bude projednání studie vnitroměstské dopravy zpracované firmou Pudis. Odpoledne se starostou spojené s veřejným projednáním studie vnitroměstské dopravy se uskuteční ve středu 24. dubna 2013 od 16:00 hodin ve velkém sále KC Střelnice v Turnově.
3.4.2013 10:38:25
Železný Brod - Úplná uzavírka Vaňečkovy ulice - Město Železný Brod dokončuje i. etapu projektu Regenerace panelového sídliště Vaněčkova. V rámci prací bude provedena kompletní rekonstrukce obslužné komunikace. Z důvodu těchto prací bude Vaněčkova ulice úplně uzavřena, a to v období od 25.3. do 31.5.2013. Žádáme občany, aby své automobily odstavovali především v ulici Smetanovo zátiší a omezili parkování za obchodem Norma z důvodu nájezdu stavební techniky. Termín dokončení je určen jako nejzazší, ale společně s dodavatelem se budeme snažit dobu uzavírky maximálně zkrátit. Za způsobené problémy se vám omlouváme.
3.4.2013 10:36:24
Komunitní kompostárna Semily bude od dubna otevřena - „V letošním roce bude probíhat ověřovací provoz celého zařízení, jehož účelem bude nejen ověření technologických procesů kompostování, ale i dostatečnost otevírací doby pro veřejnost a možnost svozu zbytků zeleně z území města.,“ sdělil Ladislav Vacátko z odboru rozvoje a správy majetku. Otevírací doba kompostárny: duben až říjen v úterý od 9:00 hodin do 12:30 a od 13:00 do 17:30 hodin, v sobotu pak od 13:00 do 16:30 hodin. listopad až březen od 12:30 do 15:00 jen každou sudou sobotu
14.3.2013 19:42:22
Výluka na železnici Ve dnech 18. až 22. března vždy od 7.50 do 13.00 hodin budou probíhat na železniční trati v úseku Turnov - Rovensko pod Troskami výluky. Vlaky budou nahrazeny autobusy. Důvodem výlukové akce je výřez stromů podél železniční trati. Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy bude na obvyklých místech.
12.3.2013 19:13:22
Nález skleněných figurek v železnobrodské sokolovně Nečekané překvapení přinesl železnobrodským Sokolům úklid jejich cvičebního svatostánku. Kromě archivních materiálů dokumentujících činnost zdejšího Sokola, byla objevena i krabice s téměř dvěma desítkami skleněných figurek sportovců a sokolíků. O historii a původu figurek zatím nic nevíme, ale pravděpodobně pocházejí časového období 40.–50. let 20.století, a podle stylu provedení nejsou dílem pouze jednoho autora. Námětem nejstarších figurek jsou sokolové v krojích, mladší figurky znázorňují sportovce různých disciplin (některé z nich byly pravděpodobně vyrobeny u příležitosti konání první Spartakiády v roce 1955). Figurky je možné vidět ve sklářské expozici Městského muzea během otevírací doby, nebo po předchozí domluvě. Pokud by se našel pamětník, který by k figurkám mohl poskytnout nějaké další informace, nechť kontaktuje Městské muzeum (tel. 483389081, muzeum@zelbrod.cz).
11.3.2013 17:33:27
Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje Vás zve v pátek 15. března 2013 od 16 hodin do Krajské vědecké knihovny v Liberci ( malý hudební sále ve 4. patře)na přednášku Péče o přírodní a kulturní památky zejména Libereckého kraje očima a rukama NNO věnovanou 25 letům působení NNO v oblasi Klokočkých skal.
- přednáší. Hana Talli Hlubučková, zakladatelka O.s.Ochrana Klokočských skal, vstup volný
4.3.2013 10:30:32
Turnov - Zastupitelé města na svém zasedání ve čtvrtek 28. února 2013 zvolili nového starostu města. Stal se jím Ing. Tomáš Hocke. Ve funkci nahradí dosavadní starostku PhDr. Hanu Maierovou, která po podzimních krajských volbách obsadila ve vedení Libereckého kraje post radní pro cestovní ruch, památkovou péči a kulturu a stala se také náměstkyní hejtmana. Na funkci starostky rezignovala na únorovém veřejném zasedání zastupitelstva města Turnova.


***


Český ráj : Název Český ráj vznil přibližně kolem roku 1870 v Lázních Sedmihorkách nedaleko Turnova. Mezi tehdejší lázeňské hosty patřívali přední představitelé českého kulturního a společenského života.  Tito vlastenci, prodchnuti doznívajícím národním obrozením a romantismem té doby, vyjádřili svůj obdiv okolí Sedmihorek a nazvali je Českým rájem. Tento romantický název se stal tak oblíbeným a vžil se natolik, že se stal turistickým pojmem pro celou rozsáhlou oblast severovýchodních ČechRajNet - vydává redakce.        -