Sbor dobrovolných hasičů Semily I. obdržel cenu města za rok 2008

L.  Sluka - 1.1.2007

Pro občany Semil je letošní rok již od počátku jiný. Město Semily v tomto roce uspořádal v sobotu 7.února 2009 svůj první Městský ples.

Hudební doprovod zajistil orchestr Gambit z Prahy. Kulturní vstupy zajišťovalo bezpočet hostů a to nejen místních. Jedním z hlavních vstupů bylo i premiérové vyhlášení „Cena města za rok 2008“. Jednotlivé nominace mohl na městský úřad předložit jakýkoliv jednotlivec z řad občanů města.

Mezi navrhovanými kandidáty se ocitl i náš sbor. Výběrovým procesem hodnotící komise, rady města a zastupitelstvem města bylo rozhodnuto o toto ocenění dvou z navrhovaných. Prvním byl a je známý semilský rodák, sportovec, rekordman a hlavně živá legenda českého sportu a stále aktivní pan Otakar Machytka.

Druhým oceněným nebyl jednotlivec, ale parta nadšenců ze Sboru dobrovolných hasičů Semily I. Tuto nominaci a i cenu města obdržel hlavně za loňské uspořádání Celorepublikového srazu parních stříkaček v Semilech a to i s úspěšným pokusem o překonání rekordu v dálkové dopravě vody historickými parními stříkačkami s dalšími devíti sbory z celé republiky.

Tento rekord byl i zapsán do knihy rekordů, kam se sbor zapsal již po druhé s roční odmlkou. Nutno dále zdůraznit, že byla vzata skutečnost celkové činnosti sboru. Za loňský rok sbor svou rozmanitou a pestrou prací na kulturních a společenských akcích, hasičské i stavební činnosti na údržbě techniky nebo zbrojnice odpracoval na 5.500 hodin na cca 130ti větších či menších akcích a brigádách různého druhu a zaměření.

Chtěl bych touto cestou za celý sbor poděkovat všem představitelům města, našim spoluobčanům, firmám, společnostem a hlavně jmenovitě starostovi města panu Mgr.Janu Farskému za jejich podporu, projev důvěry a porozumění. Tohoto ocenění si vážíme.

Ladislav Bruckner – zástupce starosty SDH Semily I.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 2.3.2021 2:19:52 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------