Starobylý zvon v kostele sv. Havla se odmlčel

*  moh - 21.9.2008

Mladá Boleslav - Gotický zvon ve věži evangelického kostela sv. Havla v centru Mladé Boleslavi se na nějaký čas odmlčel. Podle informací faráře Českobratrské církve evangelické Václava Hurta se poškodil jeden z dílů závěsu železného srdce, které bylo proto ze zvonu sejmuté. Svým hlasem stařešina svolával věřící k bohoslužbám.

sv. Havel„Zvon v naší farnosti využíváme vždy v neděli před bohoslužbami, které jsou ráno v deset hodin,“ upřesňuje farář Václav Hurt. „V současné době se zvon skutečně odmlčel. Museli jsme jeho železné srdce sundat, protože se na závěsu ohnul jeden upínací šroub, který má ještě starý tzv. whitworthův závit. Tak máme závěs v opravě,“ dodal farář.

Českobratrská církev evangelická využívá tento kostel přibližně deset roků. Na počátku byl tady zvoníkem i sám farář Václav Hurt, někdy se střídal se svým synem Štěpánem. „Nebylo to jednoduché, mnohametrákový zvon je obtížné houpat. A je k němu Sv.Havel zvonsložitější přístup, tak už jsem to před bohoslužbou nestíhal,“ svěřil se upřímně duchovní. Nyní se u zvonu střídali lidé ze sboru. S úpravou na elektrický pohon farnost ovšem nepočítá.

Sv. Havel byl původně hřbitovním kostelem a sloužil jako hrobka pánů Krajířů z Krajku. Na hřbitově se pochovávali hlavně Čeští bratři. Gotický zvon není ve věži původní, je mnohem starší, protože věž byla ke kostelu přistavěna na žádost tehdejšího děkana Solce až při jeho barokní úpravě roku 1735. Zvon sem byl podle Františka Bareše, autora posledního soupisu památek z roku 1905, nejspíše přenesen z nedalekého kostela sv. Jana. Václav HurtZvon nemá výzdobu, jen kolem koruny je mezi podvojnými linkami gotický nápis. Je vysoký 75 cm a v průměru má 90 cm.

Na zvonové stolici je ještě místo i pro druhý zvon, který byl patrně zrekvírován v dobách války. Tento zvon byl vysoký 66 cm a v průměru měl 85 cm. Dnes je kostel sv. Havla součástí památkové zóny města Mladé Boleslavi a jeho okolí vyniká klidným a vyhledávaným parkem.

Jiří Mohaupt

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 22.4.2021 15:48:40 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------