Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOL. HASIČŮ SEMILY I.

L.  Sluka - 14.8.2008

První polovina roku 2008 je za námi a asi je dobré se trochu pozastavit a zhodnotit toto období. Abych řekl pravdu, bylo toho tolik, že je to až neuvěřitelné. Příprava některých akcí letošního prvního pololetí vlastně už započala vloni koncem roku.

Leden: První den letošního roku část členů sboru zajišťovala silvestrovskou veselici na semilském náměstí za asistence starosty města pana Jana Farského. V tomto období i vrcholila příprava a posléze i vlastní realizace 6.Hasičského plesu SDH Semily I. (sobota 26.ledna 2008) v KC Golf za spoluúčasti Petry Kostovčíkové a Václava Vydry. Součástí plesu byla i tradiční peněžní sbírka na sbírkový projekt KUŘE – Pomozte dětem, tentokráte i s jejich maskotem. Odpracováno bylo cca 700 brigádnických hodin.

Březen – červen: Kompletní přestavba dvou dolních garáží a celková úprava dvora zbrojnice včetně odvodnění boční stěny a celého. Na uskutečnění přestavby bylo zapotřebí cca 2.500 brigádnických hodin.

Květen: 6.Hasičský den dětí za spoluúčasti semilské akce Semiliáda se uskutečnil již v květnu a to v sobotu 31. Odpracováno bylo na 100 brigádnických hodin.

Leden – červen: Celé pololetí bylo průběžně věnováno údržbě techniky a vozového parku, prováděli se ostatní dílčí stavební a údržbářské úpravy na zbrojnici, vytváření dokumentárních filmů a fotodokumentů ze všech akcí, zajišťování prezentace na veřejnosti a to jak mediální, tak prostřednictvím webových stránek sboru atd. Ale ta největší a hlavní pozornost byla v tomto pololetí věnována přípravám a uskutečnění Celorepublikového srazu parních stříkaček v Semilech a oslavám 135. let od založení SDH Semily I. – sobota 14.června 2008). Na toto vše bylo zapotřebí cca 1.600 brigádnických hodin.

Podtrženo a sečteno to vše představuje bezmála 5.000 brigádnických hodin. Je to neuvěřitelné číslo a je i na zamyšlenou výsledek celého tohoto kolotoče. Myslím si, že vše se poměrně dařilo a závěrečná akce pololetí (sraz parniček) jen celé snažení sboru podtrhuje. Až se divím, a nejsem sám, že se to všechno zvládlo. Je pochopitelné, že to nebylo vždy bez chyb, ale snad nám to bude nebo už bylo odpuštěno.

Za SDH Semily I. – Ladislav Bruckner

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 20.4.2021 0:35:10 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------