Fortuna uvedla cyklus koncertů

*  moh - 29.6.2008

Lídie Dostálová a Martin HyblerHRUBÁ SKÁLA – Smíšený pěvecký sbor Musica Fortuna z Turnova zahájil v sobotu 28. června odpoledne už VII. ročník Letních koncertů vážné hudby v kostele sv. Josefa. Pořadatelem je Spolek rodáků a přátel Turnova. Slavnostního zahájení se zúčastnil senátor Jaromír Jermář, starosta Hrubé Skály Jan Houška a také František Horáček, jako předseda správní rady Nadace B.J. Horáčka.

Koncert uvedl předseda spolku rodáků Otakar Grund, který zejména poděkoval za finanční Musica Fortuna a její sólistépodporu řadě jednotlivcům, podnikatelům a firmám. Smíšený pěvecký sbor Musica Fortuna se svými sólisty a za řízení Vítězslava Čapka předvedl návštěvníkům koncertu svůj velmi široký písňový repertoár, od starých náboženských zpěvů staroslověnské liturgie, přes irské lidové písně až po černošské spirituály. Na varhany se přidal i skladatel a turnovský rodák Martin Hybler. Verše přednášela Lídie Dostálová.

Letošní cyklus koncertů v příjemném prostředí rekonstruovaného kostela sv. Josefa (pomohla i Nadace B. J. Horáčka) pak pokračuje o sobotách 12. a 19. července, závěrečný se připravuje na sobotu 2. srpna. Začátek je vždy v 16,30 hod.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 29.11.2020 20:50:01 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------