V Českém ráji vzniklo další sdružení

*  moh - 23.5.2008

Snímek z loňského prvního ročníku filmového festivalu v hospodě Na Písku.Malechovice – V trampské hospodě Na Písku se v neděli 18. května 2008 odpoledne uskutečnila I. valná hromada nového Občanského sdružení Malechovice. To se chce věnovat zvelebování obce, udržování různých tradic, a také rozvoji kulturních a společenských aktivit na Libošovicku. Zatím se přihlásilo prvních 16 členů, převážně trvale bydlících obyvatel. Malechovice jsou jednou z osad obce Libošovice na Jičínsku.

Pokladní Dagmar Kozderková přibližuje stanovy občanského sdruženíOdpolední jednání zvonečkem uvedla a sousedy i první hosty pozdravila iniciátorka vzniku občanského sdružení kronikářka Alena Pospíšilová. Občanské sdružení bylo registrováno už 23. března a přijaté stanovy účastníkům přiblížila pokladní Ing. Dagmar Kozderková.

Velká část aktivit bude směřovat k posilování vztahů občanů, rodáků a přátel k obci Malechovice. Bude se tak pokračovat v pořádání filmových a hudebních festivalů, Petr Pešek seznamuje přítomné  s literárním odkazem Aloise Jiráskapříležitostných sousedských a trampských setkání. Sdružení bude spolupracovat s hasiči, myslivci, sdružením Křižánky a s obecním úřadem. Jeho lidé se chtějí také podílet a ovlivňovat zajištění společného zdroje vody, údržbě místních komunikací, modernizaci rozvodů elektřiny a zachování železnice a navazujícího spojení.

Valnou hromadu pozdravili také hosté z občanských sdružení z Kacanov a Tatobit. Petr Socha „sv. Jánečka“, tu původní ukradenou pomohl nahradit sochařJiří Novák z Hrubé SkályPešek a jeho sdružení Dědina Tatobity věnovalo malechovickým maskota - postavičku Lipánka, vyřezaného z lipového dřeva. Přítomné také seznámil s objevem v pozůstalosti spisovatele Aloise Jiráska, s jeho textem pověsti, ve které autor popisuje právě vznik Malechovic. V diskuzi se probírala aktuální témata i připravované akce. Hovořilo se o místní pamětihodnosti plastice sv. Jana Nepomuckého a jejím pohnutém osudu.
Také o příjezdu historického parního vlaku do Malechovic a čertovské svatbě, která bude v září součástí festivalu Jičín město pohádky. Podávalo se občerstvení, třeba třešňové koláčky z kuchyně paní Pospíšilové a v Macounově hospodě Na Písku se topilo ve velkých kamnech.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 5.3.2021 20:04:59 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------