V Jinolicích obnovili obecní zvoničku

*  moh - 14.5.2008

Páter František Kocman znovu posvěcuje obecní zvoničkuJinolice – V malé obci na Jičínsku si obnovili malou obecní zvoničku. V sobotu10. května 2008 ji po 13 hodině při slavnostní pouti znovu posvětil rovenský duchovní páter František Kocman. Prostá cihlová zvonička z roku 1948 stojí ve svahu na návsi pod lípou a její ošetřený zvonek je nyní elektronicky ovládaný.

Starostka Jinolic Radoslava Víchová oceňuje obnovu zvoničkyPodle informací starostky Radoslavy Víchové, Jinolice nebyly v minulosti velkou ani bohatou obcí. Proto tu nenajdete kostelík ani kapličku. Na návsi stojí dva pomníčky obětem Prusko- rakouské války z roku 1866. V roce 1948 si zvoničku nedaleko pomníčků postavili místní občané Josef Lukeš a František Kořínek. Zvon nechali ulít ve známé lomnické zvonárně Josefa Šidlikovského. Na tehdejší peníze stál 2.400 korun. Ve zvonění se tu střídaly sestry Kateřina Peštová a Božena Zábranská.

Pokropení svěcenou vodou se dostalo také oběma pomníčkůmNa obecní zvoničce neúprosně zapracoval zub času, a proto už potřebovala rekonstrukci. Obec opravu sice plánovala, ale vždy se do popředí dostaly naléhavější akce. Rychlý spád dostala oprava v roce 2007, kdy do Jinolic přišel páter František Kocman, který mezi lidmi sbíral korunky na obnovu zvonů v nedaleké Libuni. Přitom se sešel s Ing. Stanislavem Kozákem, který nabídl peníze na opravu právě obecní zvoničky. Přidal se Josef Kyselo, obecní úřad a další. Hned začaly práce na opravě zvoničky i samotného Zvonička je z roku 1948zvonu, jeho dřevěného uchycení a srdce. O to se postaral odborný zámečník, ulomený křížek restaurátor znovu pozlatil. Ke zvoničce se také uložil kabel, aby mohla být instalována elektronika pro dálkové ovládní zvonu. Stříška dostala nový měděný plech a pořídily se nové dveře.

Zvonička v Jinolicích je dnes v plné kráse a opět se nad vsí ozývá její broznový zvonek - v poledne a večer.

Svěcení zvoničky doprovázela velká májová pouť, které se zúčastnilo mnoho místních a přespolních účastníků. Její pestrý a bohatý pořad trval až do večera, vyvrcholením byla májová veselice s dechovou hudbou Příchvojankou.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 8.4.2020 6:33:00 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------