Baráčníci z Českého ráje volili nové konšelstvo

*  moh - 18.2.2008

Obecní drábovéNová Ves u Bakova nad Jizerou – Sál hostince Jizera v Nové Vsi byl po celou sobotu 16. února místem volebního shromáždění baráčníků z obcí V. župy Václava Budovce z Budova se sídlem v Mladé Boleslavi. Přijelo sem na 112 krojovaných účastníků, zejména rychtářů. Po dvou letech se volilo nové konšelstvo župy, která sdružuje obce zejména v Pojizeří, na Sobotecku i Rumbursku. Mezi hosty byl primátor Mladé Boleslavi MUDR. Raduan Nwelati, senátor Jaromír Jermář a syndik veleobce Jan Novák z Prahy.

Předsedající a hosté baráčnického shromáždění v Nové VsiVýznamné volební zasedání řídila rychtářka župy Hana Rulcová. V úvodu nejdříve přítomní uctili památku čtyř zesnulých rychtářů, tj. nejvyšších představitelů baráčnických obcí.

Baráčnické hnutí je výrazem pestré občanské společnosti. Cení se jeho snahy o udržování různých kulturních tradic a zvyků. Sympaticky působí oslovování členů sousede a tetičko, nebo už samotné přivítání v úvodu: “Počestné právo, vážený rychtáři, moudří a opatrní konšelé.“ Každý z činovníků konšelstva tady přednesl výroční zprávu. Hovořila vzdělavatelka a Hovoří syndička Zuzana Hejnová ze Sobotkyhodnotila kulturní dění, o kontaktech a činnosti župy mluvila syndička Zuzana Hejnová ze Sobotky. Berní, tj. účetní baráčnické župy, hovořil o tom kolik mají peněz v župní truhlici. Panímaminka doložila jak se členové snaží o uchovávání čistoty pojizerských krojů a dalších tradic, vystoupil také pantatínek, zkušený a autoritou oplývající baráčník. K jeho povinnostem patří třeba umírňování případných hádanic. Místo v programu měli slídilové účtů, revizoři hospodaření. Slovo dostal i delegovaný soused z veleobce Dr. Jan Novák z Prahy. Slavnostně oznámil, že se Mladá Boleslav stane v červnu 2009 dějištěm celostátních oslav 135. výročí sjednocení baráčnictva.

Předsedající a hosté baráčnického shromáždění v Nové VsiDostalo se na pěkné vystoupení folklorních souborů Jizeran a Kolovrátek. Primátor Raduan Nwelati slíbil baráčníkům svoji velkou podporu. Dodal, že rada města Mladá Boleslav nyní uvolnila baráčníkům 5000 korun.

V. župa Václava Budovce z Budova zastřešuje na dvě desítky obcí. Po dvou letech se volilo celé nové konšelstvo, které účastníci zvolili veřejnou aklamací. Podle slov syndičky Zuzany Hejnové ze Sobotky, program zasedání ukončila baráčnická hymna, kdy se všichni drží za ruce a společně zpívají. Na slavnostní oběd čekalo baráčníky tradiční knedlo-vepřo-zelo a potom taneční zábava s hudbou souseda Hašlara z Bakova nad Jizerou.

(moh)

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 7.5.2021 20:47:26 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------