Spolek turnovských rodáků měl valnou hromadu

*  moh - 20.1.2008

TURNOV - Kongresový sál Hotelu Karel IV patřil v sobotu 19. ledna odpoledne úspěšnému jednání Spolku rodáků a přátel Turnova. Uskutečnila se zde spolková valná hromada, která zhodnotila uplynulý rok. Přítomno bylo na 116 členů a hostů. Mezi nimi byl například senátor za Turnovsko Jaromír Jermář, starostka Turnova Hana Maierová nebo předseda OS Dědina Petr Pešek z Tatobit a další.

     Hodnotící zprávu přednesl předseda spolku Otakar Grund. Uvedl, že k úspěšným akcím Pohled na část vedení spolku. Poblíž je místopředseda Dalibor Sehnoutkapatřil už šestý ročník letních koncertů v kostelíku sv. Josefa na Hrubé Skále, který je pořádán na paměť B. J. Horáčka. Dále celodenní autobusový výlet na Děčínsko a hlavně se cení vydání dalších dvou čísel vlastivědného časopisu a zpravodaje Náš Turnov. Senátor a historik Jaromír Jermář připravil v září turnovském muzeu přednášku o našich legionářích a jejich podílu na vzniku nového Českého státu. K méně radostným informacím patřila ta o celkově větších výdajích než jsou spolkové příjmy. Propad přinesly větší náklady na poštovné a vydávání časopisu. Proto členové v závěru jednání navrhli, aby se roční členské příspěvky zvýšily na 100 korun. Předseda Otakard Grund při hodnocení uplynulého roku

     Zazněly i pozdravy od Občanského sdružení Dědina. Petr Pešek připomněl, že byla vloni v únoru společně odhalena i zásluhou spolku rodáků v turnovské umělecké škole pamětní deska malíři Janu Dědinovi. S pozdravem se ozvali i členové Sdružení rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé.

     Největší prostor v diskuzi měla starostka Hana Maierová. Odpověděla na kritické dotazy, třeba co s pustou plání za Maškovými zahradami, hovořila o možnostech financování různých akcí ve městě s případnými zdroji z EU. Ty by vedení radnice chtělo využít i k vybavení nového domu kultury. Poblíž vznikne malé náměstíčko, které dostane na památku jméno velkého mecenáše Českého ráje Bohuslava Jana Horáčka. Starostka také Kytičku květů dostala Antonie Kuchařová za velký podíl na obětavém organizování letních koncertů.pochválila potřebné vodohospodářské akce, které pomohly vzhledu města například Bezručově ulici. Velkou proměnou prošla také ulice Nádražní.

     Členská základna Spolku rodáků a přátel Turnova měla k závěru uplynulého roku 394 členy, z toho pražská pobočka čítá téměř stovku, v zahraničí se hlásí 28 členů.

Jiří Mohaupt s použitím snímků Jaromíra Ducháče.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 18.9.2020 14:46:45 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------