Hráz Rokytnického rybníku se začíná opravovat

*  moh - 18.12.2007

Situace před rokem byla opravdu hroziváHrubá Skála/Rokytnice – Těžká zemní technika se konečně objevila u Rokytňáku. Ten už je více než rok bez vody. Firma Zvánovec z Českých Budějovic a její dodavatelé zahájili náročnou opravu narušené hráze a výpustného zařízení. Akci financuje prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny Správa chráněné krajinné oblasti v Turnově. V pondělí 17. prosince se uskutečnil kontrolní den.

Jaroslav Karásek říká, že jednou měl na  mále, aby stroj v bahně neutopil     Jeden z malebných rybníků Českého ráje je vstupní branou do přírodní rezervace Podtrosecká údolí a téměř celý rok se dá přejít suchou nohou. Jen se tu klikatí potůček napájený spoustou okolních pramenišť. Horní rybník Hrudka je také vypuštěný. Vlivem stáří a klimatických podmínek se v roce 2006 sesula část hráze za stavidlem. Proto rybáři vodu vypustili a část hráze včetně výpustného zařízení nechali odtěžit, aby voda mohla volně odtékat.


     Bagrista Jaroslav Karásek nejdřívě odtěžil část hráze a v jejím dně vyhloubil dvě Těžký bagr se strácí uprostřed bahnahluboké rýhy. Jedna je pro odtok přebytečné vody a do druhé se uložilo betonové potrubí. Stavební firma nasadila dobré tempo a je předpoklad, že by se uložení potrubí a jeho zasypání mohlo stihnout do konce roku. S tím souhlasí Miloslav Šafář z firmy Zvánonovec z Českých Budějovic. Počítá se ještě s osazením nového betonového požeráku, což je výpustné zařízení rybníků.


      „Opravu a odbahnění by potřebovala většina našich rybníků,“ posteskl si Ing. Jan Mocek, vedoucí CHKO Český ráj a dodal: Do rýhy bylo uloženo betonové potrubí budoucího odtoku vody„To však vyžaduje dlouhodobé jednání a přípravu. Také hráz sousedního rybníku Hrudka je už narušená,“ připomněl ještě Ing. Mocek. Uvedl příklad výlovu Krčáku, který se nezdařil, protože nešel pořádně vypustit a ryba se lovila se v tůních uprostřed rybníka.


     Opravu Rokytňáku také pozorně sleduje starosta Hrubé Skály Jan Houška, rybáři a lidé z okolí. Je předpoklad, že by se Rokytňák mohl napouštět do konce května příštího roku.

(moh)

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 8.4.2020 8:30:33 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------