Ochotnické divadlo pod Kozákovem má 140 let

*  moh - 11.12.2007

Tatobity – Pamětníci divadelního sboru MAJ v Tatobitech si připomínají, že jich dávní předkové hráli pod Kozákovem divadlo už v roce 1867. Současníci si úctyhodné 140. výročí připomenou v pátek 14. prosince 2007 od 19 hodin v salonku hostince U Studničků.

Záběr z představení od M. Horníčka  Slaměný klobouk     Na programu bude slavnostní schůze s vystoupením hostů a malým občerstvením. Za organizátory si Petr Pešek přeje, aby se ke Studničkům přišli podělit se svými vzpomínkami na zdejší ochotníky další přátelé divadla.


     Pamětníci vědí, že do základů Národního divadla byl uložen také kámen z Kozákova. Ale už rok před tím -1867 - položili základní kámen ochotnického divadla pokrokoví lidé Jeden z prvních plakátů na představení Tatobských ochotníků v Turnověobce Tatobity. Tenkrát koncem 60. let předminulého století docházelo k nebývalému rozvoji spolkové činnosti. Ustavují se spolky čtenářské, pěvecké, tělocvičné a další. V prosinci roku 1867 vzniká spolek divadelních ochotníků v Tatobitech.


     U počátků byl řídící učitel Josef Brunclík a rolníci Josef Drahoňovský s Václavem Janusou. Také o tom bude řeč u Studničků v Tatobitech v pátek 14. prosince.


(moh)

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 6.12.2021 6:39:34 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------