V Malechovicích měli první filmový festival

*  moh - 1.10.2007

MALECHOVICE – V malé osadě s patnácti trvale přihlášenými obyvateli uspořádali v pátek 28. září I. Malechovický filmový festival. Byl současně spojený se Svatováclavským sousedským setkáním, které do známé hospody Na Písku přivedlo více než stovku chalupářů, trempů a osadníků. Promítalo se tady 12 amatérských snímků o lidech a Českém ráji. Občerstvení připravili myslivci z Libošovic. Prodej knížek a publikací pak nabídlo vydavatelství Gentiana z Jilemnice.

Všichni hosté byli uvítáni v Malechovicích chlebem a solí.     Zcela zaplněnou hospodu nejdříve uvítala duše celého festivalu rodačka a kronikářka Alena Pospíšilová. Uvedla, že po loňském úspěšném setkání rodáků a přátel si letos všichni připomínají, že trampinku v údolí Žehrovky je letos už 80 let. Po krátkém kytarovém úvodu nestora a virtuoza Jiřího Zíty-Parády se všichni přemístili na dvůr před hospodu. Za zpěvu hymny Kde domov můj a trampských písní vztyčili tři vlajky – státní – obecní malechovickou a trampskou - Spojených osad údolí Hudba a zpěv k trampinku vždyky patřilyNebáku. V tu chvíli i vytrvalý déšť náhle přestal a krátce vysvitlo i sluníčko…


     Malechovice najdete ve středu Českého ráje, dnes jsou součástí obce Libošovice. Železniční zastávka stejného jména jim zůstala. S trampingem jsou pak spojeny od samého počátku jeho působení v naší zemi. Trampské osídlování blízkých údolí začalo kolem roku 1920 především mladými chlapci z Mladé Boleslavi. V roce 1927 vznikla na břehu říčky Kronikářka Alena Pospíšilová (vlevo) byla dobrou vílou festivalu.Žehrovky pod skalami u Lažanských lomů nejstarší osada Ell Torro v čele s legendárním šerifem Kidem.


     Centrem jejich hnutí býval hlavně Nebákov se dvěma rybníky. Potom hospoda na Rovni zvaná Šanghaj, později se trampové scházeli v bývalé malechovické hospodě Na Písku. Další velkolepý podnik vzešel z osady Toulavých vlků, která se nachází rovněž na katastru obce Malechovice. Václav Černý zvaný Habán přišel v roce 1976 s nápadem uspořádat pochod trampů na trati Mladá Boleslav – Roveň. Úmysl se zdařil a "Habánův Tři vlajky - státní,  obecní a trampská byly vztyčeny na počest státního svátkupochod českým rájem" se od té doby šlape každé jaro dodnes. A největší trampským setkáním je potlach v hospodě Na Písku, který se koná každý rok poslední sobotu v srpnu.


     Malechovický filmový festival je pak zcela novou tradicí pro setkávání přátel, sousedů a trampů. Zajímavou oslavou Dne české státnosti.(moh)

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 5.3.2021 21:28:20 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------