Varhaník odešel hrát do nebeského kůru

*  moh - 11.3.2007

Dobrovolní hasiči z Újezdu pod Troskami vynášejí rakev k poslednímu rozloučení.     Újezd pod Troskami – Rodina, sousedé a četní přátelé se v sobotu 10. března naposledy rozloučili se známým hudebníkem Janem Mazánkem z Újezdu pod Troskami. Zemřel 1. března dva dny po svých 86. narozeninách. Smuteční obřad v kostelíku sv. Jana Křitele sloužil farář František Kocman a tři jeho pomocníci

     Už hodinu před zahájením obřadu vyhrávaly před vchodem do kostela dvě dechové hudby. Svěcenou vodou kropí otec František a jáhen Hrubý rakev s ostatkyZe Sobotky přijela kapela Oldřicha Žďánského a z Libáně dechovka Václava Kyziváta. Hrály střídavě i společně různé melodie, které s nimi na klarinet na zábavách i pohřbech hrával zesnulý Jan Mazánek. „Znal jsem Honzu od mala,“ svěřil se potom jeden z hudebníků Josef Hurský. „Chodil jsem s ním také zpívat do kostela. Jenda byl milionovej člověk,“ dodal už s dojetím v hlase Josef Hurský.

     Rakev s ostatky zesnulého Jana Mazánka byla vystavena uprostřed kostela. Přicházející lidé ji zahrnovali květinami. Bohoslužbu za zesnulého vedl Otec František. Vyzdvihl jeho příkladný rodinný život a službu Bohu. Při jeho slovech zalily kostel i Kamarád Josef Hurský hraje na křídlovku v kapele Oldřicha Žďánského ze Sobotkyrakev paprsky slunce.

     Jan Mazánek patrně už od svých 15 let hrával také na varhany. Byl nadaným samoukem, jeho kroky vedl tatínek František. Poprvé si zahrál v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále. A snad to bylo i symbolické, poslední jeho životní vystoupení bylo právě na varhany kostela sv. Josefa během mše o posledním Silvestru. Jan Mazánek zesnul pokojně doma ve spánku, když před tím dostal od kněze Františka Kocmana svátost pomazání.

     Na závěr smutečního obřadu otec František s jáhnem Janem Hrubým rakev s ostatky Poslední modlitba a rozloučení  nad hrobemvykropil svěcenou vodou. To už kolem stáli čestnou stráž členové Sboru dobrovolných hasičů. Zesnulý byl členem sboru plných 65 let.

     Potom se chopili rakve a vynesli ji z kostela k otevřenému hrobu. Za pozůstalé a všechny přátele se nad hrobem s Janem Mazánkem rozloučil Josef Hurský. V závěru mimo jiné řekl:
„Naše vzpomínka na Tebe bude vždycky spojena s Tvojí pracovitostí, upřímností a snahou pomoci druhým. Čest Tvojí světlé památce. Jendo, buď s bohem!“

     Poslední modlitbu i píseň o malém kostelíku zazpíval na rozloučenou farář Kocman. Bylo to ve 12 hodin a slova kněze vyprovázel umíráček ze sanktusníkové věžičky kostela sv. Jana Křitele. Jan Mazánek určitě bude hrát na varhany nebeského kůru.

Jiří Mohaupt

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 5.3.2021 19:50:04 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------