Restaurované varhany měly premiéru

*  moh - 26.11.2006

Koncert v Přáslavicích - Varhaník Martin Strejc doprovází skvělou sopranistku Janu Heryánovou-Ryklovou     Karlovice - Poprvé od své rekonstrukce zněly kostelíkem sv. Jiří v Přáslavicích velebné tóny tamních varhan. V sobotu 25. listopadu odpoledne se zde uskutečnil koncert duchovní hudby.

     Starý nástroj postupně ovládaly ruce Silvie Šolcové a hlavně varhaníka od svatého Antonína v Hradci Králové Martina Strejce. Dále se představila sopranistka Jana Sólisté Jana Heryánová-Ryklová a Václav Šolc zpívali z kůru a v přízemí před  posluchači koncertuHeryánová-Ryklová a barytonista Václav Šolc. Koncert umělci věnovali všem dobrým lidem z našeho kraje a okolí. Kostelní lavice vůbec nestačily zájmu posluchačů.

     Jak v průvodním slovu uvedl lékař Václav Šolc, jejich vystoupení patřilo také organizátorům, účastníkům a přednášejícím na setkáních léčitelů v Lázních Sedmihorky. Pro Silvie Šolcová má skvělý hudební sluch a často ráda na varhany improvizujekoncert vybrali písně M. Granciniho, Ch. Gounoda, F. Lehára, Césara Francka, G. Berlindeho, Vangelise, Webbera, Adolphe Adama, Ant. Dvořáka a Fr. Schuberta.

     Posluchače zaujal velice příjemný a jiskřivý soprán Jany Heryánové- Ryklové, který této mladé sólistce otevírá dveře i do mnoha pěveckých sborů v zahraničí. Zpívá v řadě operních kusů, věnuje se i koncertní činnosti. Je ji blízká chrámová a duchovní hudba. MUDr. Václav Šolc praktikuje v Lázních Bělohrad. Po otci, který zpíval v jičínských sborech i sólově, podědil baryton. Ve volném čase pak rád zpívá a často doprovází Janu Heryánovou-Ryklovou, svoji neteř.

Plný kostelík zpívá českou lidovou písničku: Ach synku, synku     Sólisté se střídavě představili dole v přízemí, a také na kůru nedaleko varhan. Nástroj není ještě zcela dokončen, přesto výrazně přispěl k vyznění koncertu. Varhaník Martin Strejc, k tomu dodal, že se všichni museli současným možnostem nástroje přizpůsobit. „Po dokončení rekonstrukce budou mít varhany opravdu dobrý zvuk,“ naznačil varhaník. Martin Strejc se učil hrát na varhany u otce Jiřího a profesora Josefa Pukla na brněnské konzervatoři. Nyní působí jako varhaník farního kostela sv. Antonína na Novém Hradci Králové. Je učitelem a sbormistrem, a také členem mezinárodní organizace varhaníků AGO.

Koncert končí, zvoník Slávek Tupáček pouští dálkově oba zvony      Silvie Šolcová studovala klavírní hru u profesorky Dohnalové v Táboře, věnuje se chrámové hudbě, má skvělý hudební sluch, improvizuje a hraje i z paměti. Po skončení hlavního koncertu nabídl viditelně spokojený Václav Šolc přítomným, aby si s nimi ještě na rozloučenou zazpívali. Za doprovodu varhan s chutí zvládli písně Ach synku, synku a Čechy krásné, Čechy mé.

Koncert duchovní hudby široko daleko zvěstovaly do kraje také oba zvony z věže přáslavického kostelíku, které ze zákristie ovládal současný kostelník Slávek Tupáček.
(moh)

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 3.12.2020 11:56:55 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------