Páter Gajdošík vysvětil křížek

*  moh - 28.9.2006

Svěcení kapličky     Dlouhý/Záhoří – Malebná náves osady Dlouhý pod Kozákovem si prožila sváteční den. V neděli 24. září odpoledne se přibližně stovka lidí stala svědky slavnostního vysvěcení staronové památky. Kněz Jaroslav Gajdošík svěcenou vodou a voňavým kadidlem vypravil na cestu duchovního života další lidovou památku – křížek. Obřad doprovázel hlas zvonku, který v kapličce rozezněl malý zvoník Jan Vunderer.

     Torzo staré plastiky objevili nedávno napůl zahrabané za požární zbrojnicí. Z Páter Jaroslav Gajdošík ze Semil vítá účastníky slavnostního obřadu v osadě Dlouhý. Křížek stojí hned vedle kapličky sv. Václava.původní sochy sv. Jana Nepomuckého se dochovala jen střední část- kamenný podstavec - se třemi reliéfy svatých. To, že byla památka v hlíně ji zachránilo vlastně život.

     Obřad opodál sledoval i akademický sochař Jiří Novák. Právě v jeho huti pod Hrubou Skalou se restaurovala už druhá památka pro Záhoří. „Ošetřil jsem střední kamennou část, která byla velmi zachovalá,“ svěřuje se známý sochař a restaurátor. „Původně byly reliéfy Bolestné P. Marie, sv. Jakuba a sv. Víta polychromované a rámeček kolem nich zlacený,“ Obnovenou památku přivedl do nového duchovního života farář Gajdošík. Ke svěcení použil kropítko a svěcenou vodu a křížek také  řádně vykouřil voňavým kadidlem.upřesnil sochař. Památku dotvořil kamenným soklem a kovář Jaroslav Válek z Holenic pak na ní zhotovil železný kříž s Kristem a andílkem. Jako vzor posloužil kříž u vlakové zastávky Turnov město. Původní plastika českého světce tak dostala zcela jiný charakter, proto potřebovala nové vysvěcení. „Jsem moc rád, že se památka, která vznikla někdy po roce 1750 vrátila do života,“ dodal Jiří Novák.

     Páter Gajdošík ze Semil se dostává posledních letech do Záhoří dost často. Duchovnímu životu obce na severním úpatí Kozákova požehnal už nejednu památku, kapličku, zvoničku atp. Zásluhu na tom má mimo jiné žena, která stojí v čele obecního úřadu - Miloslava Koucká.

     Obecní úřad v Záhoří se právě v posledních třech letech pustil do citlivé obnovy místních historických památek.

     Přitom si starostka Koucká stýská, že se to některým lidem v obci nelíbí. Na časté Akademický sochař Jiří Novák z Hrubé skály vysvětluje jak při obnově křížku postupoval. V Záhoří to není jeho první práce.dotazy občanů, proč se opravují kaple a místní památky, odpovídá následující.

      „Drobné kulturní stavby jsou v majetku a správě naší obce, proto se o ně musíme starat. Většina z nich se nachází na turistické trase Mikroregionu Kozákov, jedná se o drobné památky místního významu. Tyto objekty jsou jediné stavby z hlediska místních zajímavostí v osadách, které může obec nabídnout turistickým návštěvníkům či k propagaci obce. Mnohé generace většinu z nich využívaly k bohoslužbám, zejména poutního charakteru. Předchozí vedení obce si nevážilo kulturních hodnot a ani odkazu našich předků a ani K nejstarším účastníkům slavnosti patřil František Tvrz. Už jeden z jeho předků se v osadě postaral o sbírku na stavbu kapličky se zvoničkou.neudržovalo žádný obecní majetek, spíše bylo mnohé devastováno a ničeno. Víme, že jsou i občané, kteří si neváží a řádně nespravují svůj majetek, natož aby si přáli, aby se spravoval majetek obecní. Jsou spokojení a šťastní, žijí-li v šedi a starobě prostředí, nemají vztah ke kulturním hodnotám. I tak lze žít, je to jejich volba. Naštěstí je většina těch, kteří jsou nadšeni opravami a vyjadřují nám plnou podporu při nápravě velmi špatného stavu uvedených nemovitostí. Vždyť jejich rehabilitace přispěje ke zvýšení prestiže jak obce, tak i širšího okolí a vyjádří úctu občanů a jejich díky k vytvořeným hodnotám za období života jejich předků,” zdůranila starostka Miloslava Koucká.

     Pomocnou ruku podávají někteří nadšenci a podnikatelé, dokonce i krajané ze zahraničí. Oporu má v zastupitelstvu, kde je poloviční zastoupení žen. Na restaurování plastiky se finančně podílela obec a Nadace VIA Praha, která poskytla většinu nadačního příspěvku z programu „Fond kulturního dědictví“ podpořeného z prostředků VIA FOUNDATION Na slavnost svěcení křížku přišlo mnoho lidí, obyvatel osady Dlouhý i četných chalupářů.CZECH HERITAGE SOCIETY.

     Svěcení křížku se zájmem přihlížel i jeden z nejstarších obyvatel František Tvrz(86 let). Přišel o holích a v doprovodu dcery. Připomněl, že už jeho předek v čele obce podpořil sbírku na stavbu (r. 1898) nedaleké kapličky sv. Václava se zvoničkou. Křížek stojí nyní v její těsné blízkosti.

     Vysvěcený křížek, opravená kaplička, a také nová hasičská zbrojnice dnes tvoří pohlednou část osady Dlouhý. Pro tak malou obec s pěti sty obyvateli je to příkladné. Proto mohl nakonec slavnosti zastupitel obce Mgr. Václav Pospíšil s nadsázkou vyslovit přání, že by se obec Záhoří mohla nyní ucházet o některý s titulů pro aktivní obec.

Jiří Mohaupt

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 2.3.2021 1:44:06 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------