Blesk poranil vysoký modřín

*  moh - 7.9.2006

Blesk udeřilTROSKOVICE – Jako říznutím ostrým operační nožem připadá zásah blesku do kmenu vysokého modřínu u parkoviště pod hradem Trosky. Ostře ohraničená a hluboká jizva je až do dřeva a prochází kolmo po celé výšce tohoto více než 15 metrů vysokého velikána. Červená kůra je rozmetána kolem stromu.

     Blesk do modřínu udeřil při silné  Hluboké poranění stromu prochází celým modřínem bouřce v neděli 27. srpna. Byla to zatím jedna z nejintenzivnějších letních bouřek, která letos prošla Hruboskalskem. Bouře byla doprovázena nebývale silným lijákem. Po několika výbojích spojených s následným hlučným hromobitím došlo i ke krátkému výpadku elektrického proudu.

     Svědek úderu blesku, který byl na nedalekém parkovišti uvedl, že poblíž modřínu se před deštěm skrývala dvojice lidí. Seděli na lavičce pod dalším rozložitým dubem. Úder blesku je mohl ohrozit…

     Blesky jsou viditelné výboje elektřiny o velikém napětí a proudu. Nejčastěji se vyskytuje čárový, nebo jiskrový s větvemi o průměrné délce dva až tři kilometry. Výboj trvá většinou jen desetiny vteřiny. Ničivější je přímý zásah hlavního výboje, údery jeho bočních paprsků může s velkým štěstím i člověk přežít. Záleží na rychlosti pomoci. Zasažený musí dostat první Velké kusy vytržené kůry a jizvu na modřínu na snímku ukazuje malý průzkumník Kryštof.pomoc jako při úrazu elektrickým proudem. Umělé dýchání a srdeční masáž. Komplikací pak může být krvácení do mozku nebo vnitřních orgánů. Také paralýza dechového centra způsobuje smrt. Blesky si často vybírají i nedaleký hrad Trosky. Kastelán Lubomír Martinek se nám svěřil, že údery blesků se hradu tentokrát vyhnuly. Sám ještě potvrdil, že v minulosti zažil velké otřesy celého hradu, způsobené právě zásahem blesku. Viditelné škody ale nezpůsobily.

     Přímé zásahy hlavního výboje může strom nebo jiný objekt zapálit. Hruboskalský lesník Zdeněk Brožek k dotazu uvedl, že se nedá jednoznačně zatím říci, zda modřín na Troskách poranění přežije nebo ne. „Takových stromů, které po údery blesku žijí i stovky let je dost. Záleží na zdraví stromu, podloží a dalších okolnostech,“ naznačil lesník.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 29.11.2020 20:45:03 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------