MUDr. J. Mitlener hostil občany

*  moh - 12.6.2006

Marie Šichová ze Všeně si vyzkoušela místo senátora Jaroslava Mitlenera.  V podlouhém hlavním jednacím sálu Senátu PČR je zcela na levém okraji, proto se senátor vůči předsednictvu musí  stále otáčet doprava.Budova Senátu je v maximání míře otevřena veřejnosti. Zahrada je přístupná od dubna do října denně, historické prostory každou sobotu a neděli...

Jak vůbec vznikl nápad připravit cestu všeňských občanů do Senátu PČR?
"Nápad vznikl ve Všeni. Předpokládám, že organizují podobné výlety častěji a tentokrát si vybrali Senát. Já jsem byl velmi potěšen, protože Valdštejnský palác je klenotem architektury a osoba Valdštejna má velmi úzký vztah k Turnovsku. Každou návštěvu Senátu velmi vítám, protože občané mohou vidět, kde jejich zástupci v Parlamentu pracují. Pokud navštíví Senát skupina občanů z mého obvodu, pokládám za svoji povinnost se jim věnovat a dělám to velmi rád.

Marie Šichová ze Všeně si vyzkoušela místo senátora Jaroslava Mitlenera.  V podlouhém hlavním jednacím sálu Senátu PČR je zcela na levém okraji, proto se senátor vůči předsednictvu musí  stále otáčet dopravaKam je možný přístup a co jste výletníkům všechno ukázal?
"Budova Senátu je v maximání míře otevřena veřejnosti. Zahrada je přístupná od dubna do října denně, historické prostory každou sobotu a neděli. Výhodou návštěv, které mají pozvánku senátora, je možnost prohlédnout si další prostory jednacích salónů včetně hlavního jednacího sálu a další místnosti, kde senátoři pracují. Někteří z mých hostů jako paní Marie Šichová (na snímku) a nebo Jaroslav Kubáňkovyzkoušeli dokonce senátorské lavice. Vystřídali se na místě, které mám v Senátu. Předvedl jsem jim i způsob hlasování."

Všiml jsem si, že jste během návštěvy zasahoval i jako lékař a pomohl jedné ze starších žen?
"Jedna paní má problémy s krční pateří, které se jí velmi zhoršily po cestě autobusem a proto jsem jí pomáhal myoskeletálním zákrokem, tj. pomocí rukou jsem uvolnil zablokovanou páteř. Stalo se to ve Valdštejnově pracovně a paní je v novodobé historii senátu určitě jediná , kdo byl léčen v prostorách, kde hrabě z Valdštejna bydlel. Samozřejmě jsme se ale domluvili, že mě ještě navštíví v ambulanci v Mladé Boleslavi."

Nedávno jste hovořil o tom, že chystáte podobnou cestu i dalších Turnováků do Senátu i s prohlídkou Valdštejnských zahrad. Je to pravda?
Ze senátu"Protože letos uplyne deset let novodobé historie Senátu, probíhají celé léto v zahradě Valdštejnského paláce setkávání senátorů s občany. Chci aby součástí těchto slavnostních událostí byl i koncert pěveckého sboru paní Grundové z turnovské umělecké školy. Plánovaný termín je 20. čevna v úterý v podvečer."

Když jste odpovídal na otázky o práci senátorů, zmínil jste i délku jejich mandátu a způsob volby. Jak to vypadá například s Vaším mandátem?

Moje volební období v Senátu bude končit v listopadu a chci ve volbách znovu kandidovat."

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 18.9.2020 15:06:39 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------