Drahou po Ćeském ráji -IV:

*  Talli - 27.5.2006

Stará Paka – Mladá Boleslav (úsek Stará Paka – Sobotka) Orientační průvodce okolím železničního spojení v paměť blížícího se výročí 100. let od zahájení provozu v úseku Sobotka - Stará Paka. sepsal Bc. Martin Vaistauer

     3.6 Ploužnice
     Nejvýše položená zastávka tratě Stará Paka – Mladá Boleslav – viz info tabulka na stěně zastávky. Obec (522 m) na svahu hory Tábor. První zmínka z roku 1608. Obcí prochází mj. silnice II/286 z Lomnice nad Popelkou do Jičína.
     Okolí
     Tábor – blíže viz zastávka ČD Kyje u Jičína.
Přístup ze zastávky ČD Ploužnice – po Č – 2 km (pohodlný výstup, výhledy).

     Bradlec - blíže viz zastávka ČD Syřenov,br> Přístup ze zastávky ČD Ploužnice – po Č na rozcestí u hostince Klepanda. Odtud po M směr Jičín. Celkem 5 km.
Přístup ze zastávky ČD Ploužnice – po Č na rozcestí Pod Kumburkem. Odtud po ŽL. Celkem 6,5 km.

     Chlum – obec (594 m) na sv. svahu hory Tábor. První zmínka z roku 1420. Obec nese ve svém názvu původní jméno hory Tábor – Chlum. Sousoší Nejsvětější Trojice z roku 1851. Obcí prochází silnička směřující na vrchol Tábora. Výhledy do kraje.
Přístup ze zastávky ČD Ploužnice – po Č – 1 km (pohodlný výstup, s výhledy)

     3.7 Kyje u Jičína
     Železniční zastávka. Dříve též odbočka koleje do bývalého Menclova lomu.
Profil železniční trati nedaleko zastávky, směr Lomnice nad Popelkou, je významným paleontologickým nalezištěm. Nejkratší výstup na horu Tábor.
     Obec Kyje (423 m) - první zmínka z roku 1539. Leží v rekreační oblasti na jižním svahu Tábora. Roubená stavení s vyřezávanými lomenicemi. Romantická, dřevěná zvonička a vyřezávaná autobusová čekárna. Kaple z 18. století, kamenný kříž z 2. poloviny 19. století. Obcí prochází vedlejší silnice od Bradlecké Lhoty směr Železnice.
     Okolí
     Doubravice – obec. Stávala zde tvrz. Roku 1394 se připomíná Ješek z Doubravice. Roku 1499 uváděna ves Doubravice s tvrzí. Roku 1533 se již nepřipomíná. Dnes na místě bývalé tvrze stojí dům čp. 1, stále se zde říká Ve tvrzi nebo Jezuitská tvrz. Zachován hluboký sklep s chodbami.
Přístup ze zastávky Kyje u Jičína – po Č 7 do obce Kyje, odtud po silnici směr Železnice – neznačeno – přibližně 2,5 km.
     Allainova věž – (540 m) - původně honosnější lovecký posed, novogotická věž – výška přibližně 12 m. Postaven roku 1862 stavitelem Pruvotem při pramenech na lesní mýtině. Pojmenována podle křestního jména jednoho z členů knížecího rodu Rohanů. Nyní ve zřícenině. Nedaleko pramen pitné vody.
Přístup ze zastávky Kyje u Jičína – 1 km po ŽL na křižovatku s M. Odtud po M asi 200m směr Tábor.

     Prameny Cidliny – prameny „dítěte“ Českého ráje řeky Cidliny. Pramenná mísa je položena v okolí tůňky na lesní loučce (vlevo od tur. cesty – směr Lomnice nad Popelkou).
Přístup ze zastávky ČD Kyje u Jičína - po ŽL – 2 km.

     Tábor – (679 m) – zalesněná hora nad městečkem Lomnice nad Popelkou, druhý nejvyšší vrchol Českého ráje. Původní název Chlum zachován v pojmenování obce na úpatí.
Současné pojmenování vzniklo v době husitského hnutí, kdy zde bylo shromaždiště husitů. Hornychova chata s Tichánkovou rozhlednou (26 m) z roku 1911 (uzavřeno, nepřístupné). U chaty poutní kostel Proměnění páně. Postaven na místě původní kaple z 1. poloviny 14. století. Současný barokní kostel z roku 1704 postaven Václavem hrabětem z Morzina.
Na vrchol hory stoupá křížová cesta (nyní po rekonstrukci) lemována kapličkami z roku 1898 zdobená plastikami od J. Suchardy, na pravé straně podstavců uváděna jména donátorů.
Na počátku cesty známá studánka Křížovka. Vyhlídkový bod. Na vrchol směřuje též silnička od Lomnice nad Popelkou. Parkoviště. Počátkem června každoroční známá Táborská pouť.
Přístup ze zastávky Kyje u Jičína – po Č - 1,5 km.

     3.8 Cidlina
     Železniční zastávka.
První zprávy o Cidlině pochází z 1. poloviny 14. století, z období sporů Voka z Rotštejna s okolní šlechtou. Zmínka o tvrzi z roku 1542. Po roce 1680 stará tvrz ustoupila novým hospodářským budovám. Dnes je lokalita nazývána Ve tvrzi, jsou zde domy čp. 1, 21 a 28. Obcí prochází vedlejší silnice směřující do Lomnice nad Popelkou.
     Okolí
     Allainova věž – blíže viz zastávka Kyje u Jičína
Přístup ze zastávky Cidlina –po M - 2,7 km

     Kozlov – (604 m) – zalesněný vrchol se stopami středověkého hrádku ze 14. století. Roku 1442 údajně dobyt, obdobně jako např. nedaleký Bradlec, zemskou hotovostí jako sídlo loupeživých rytířů. Zmínka z roku 1462 hovoří již jen o hradišti. Zpráva z roku 1667 Kozlov zmiňuje jako zříceninu. Zachovány nepatrné zbytky valů, příkopů a hradeb. Prohlubně po hledačích pokladů. Zvláštností hradu je úzká, do skály vytesaná chodba přecházející v hlubokou šachtu, možná souvislost se zásobováním vodou.
     Přístup ze zastávky Cidlina – po Z - 1,5 km (pozor, velmi strmý a namáhavý výstup – více než 200m převýšení!!!)

     Další zajímovosti okolí této trati Vám ukážu příšte.
Martin Vaistauer

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 5.6.2023 19:22:29 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------