100 let železniční trati Sudoměř-Skalsko-Sobotka

S.  Svoboda - 27.6.2005

Párovka pod Humprechtem     Letos uplyne právě 100 let od příjezdu prvního vlaku do Sobotky.

     Trať byla připravována od roku 1897 jako Místní dráha Sudoměř- Skalsko - Stará Paka. Její stavbu pomohl prosadit sobotecký rodák a poslanec říšské rady Jindřich Gustav Maštálka. Očekávalo se, že železnice přispěje k rozvoji průmyslu v Sobotce a okolí. Vlak na trati pod Humprechtem. Snímek je převzat ze sborníku -Sobotka 1958-. Dnes je okolí tak zarostlé, že by snímek nešel pořídit.Nakonec se tak nestalo, žádný významný průmyslový podnik zde nevznikl (něco podobného dnes očekáváme od stavby dálnic). Traduje se, že trať kolem Sobotky měla původně vést lepším terénem a i nádraží mělo stát jinde. Pro nesouhlas majitelů příslušných pozemků musela být trasa upravena.

     V roce 1904, po sedmi letech příprav, byla stavba trati konečně zahájena. Už 11.listopadu 1905 byla trať z Mladé Boleslavi do Sobotky po stavební stránce dokončena Trať mezi Sobotkou a Libošovicemi,v pozadí silnice na Kost a Humprecht.a nádraží v Sobotce tak mohlo být obsazeno provozním personálem.

     Úsek z Mladé Boleslavi do Sobotky byl poté slavnostně uveden do provozu v úterý, 28.listopadu 1905. Tohoto dne, v 9 hodin dopoledne, přijel první osobní vlak do Sobotky. Byl tažený dvěma lokomotivami, měl 14 osobních vozů, 2 vozy salonní a jeden služební vůz. Přivezl hosty k slavnostnímu zahájení provozu. Do stanice prý vjížděl za doprovodu písně "Kde domov můj?" a nadšeného volání obyvatelstva „Na zdar“. Slavnostní náladu nemohlo pokazit ani nevlídné listopadové počasí. Poté byly předneseny slavnostní projevy Staré turistické značení z časů první republiky u Kostia následovala slavnostní hostina. Celý den byla jízda vlakem zdarma.Ve tři hodiny odpoledne odjel slavnostní vlak zpět do Mladé Boleslavi. Celá trať do Lomnice nad Popelkou byla pak zprovozněna až o rok později, 24.11.1906.

     Prvním přednostou stanice v Sobotce (až do roku 1935) byl Antonín Beneš, rodák ze Žďáru na Moravě. Jeho zásluhou byla označena všechna údolíčka a stezky směrem ze Sobotky na Kost. Přispěl tak k rozvoji turistiky v Sobotce a okolí.

 

Staré jízdenky z období protektorátu. Na líci německé na rubu české nápisy

 

Staré jízdenky z období protektorátu. Na líci německé na rubu české nápisy

 

 

 

Staré jízdenky z období protektorátu. Na líci německé na rubu české nápisy

 

Staré jízdenky z období protektorátu. Na líci německé na rubu české nápisy

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 24.6.2024 11:06:08 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------