Výzva k zákonu o dálnicích

L.  Sluka - 4.2.2005

!!!     Vážení přátelé, opětovně se na Vás obracím za Zelený kruh s prosbou, abyste nám znovu pomáhali přesvědčit poslance, aby neschválili Zákon o dálnicích. Mnozí z Vás poslancům volali nebo napsali již v prosinci, ale schvalování zákona se přesunulo na únorovou schůzi Sněmovny a je třeba Váš názor poslancům znovu připomenout. Velice Vám za Vaši aktivitu děkuji, podle ohlasu u některých poslanců jsem viděla, že Vaše telefonáty a maily zapůsobily.

Krátce z historie projednávání zákona:

     Jedná se o zákon o dálnicích (tisk č.373 - celý text lze najít na www.psp.cz ), který má urychlit výstavbu dálnic a rychlostních silnic v ČR. Zákon je právě projednáván Poslaneckou sněmovnou, prošel 2. čtením a 3. čtení ho čeká v týdnu po 8.2.2005 (3. čtení je již schvalování zákona). Zákon se projednává již celý rok a díky působení nás z nevládních organizací a starostů se podařilo ho odkládat a zbavit nejhorších částí. Nicméně i poslední varianta i když již neobsahuje výčet konkrétních dálnic, kterých se má týkat, je pro nás nepřijatelná. Podrobné důvody jsou uvedeny v příloze Nedostatky zákona, tento materiál byl aktualizován podle Vašich připomínek i reakcí poslanců.

     Zjednodušeně řečeno zákon urychlí přípravu a výstavbu těch dálnic, které jsou pro nás nepřijatelné (D3 v Posázaví a z Českých Budějovic k hranicím, R35 Českým Rájem, R 43 kolem Brněnské přehrady, Pražský okruh přes Suchdol a další). Omezí práva vlastníků pozemků, dotčených obcí i ochrany přírody a krajiny. Přitom proti zákonu je řada výhrad i mezi poslanci, např. členové Ústavního výboru ho považují za protiústavní, přesto nebyl zákon přidělen tomuto výboru k projednávání (viz řeč Poslance Pospíšila v příloze). Stejně tak je zákon projednáván bez stanoviska Výboru pro veřejnou správu regionální rozvoj a žp.

     V zákoně je řada chyb, to je způsobeno jeho neustálým přepisováním. Cituji z řeči poslance a právníka Pospíšila: "Chci poukázat na to, že např. § 2 odst. 1 je zcela totožný s § 3 odst. 1. Nevím, zda v tom je nějaký tajný úmysl, který mi není jasný, nebo zda došlo pouze k tomu, že to bohužel nikdo nečetl. Stejně tak § 2 odst. 4 upravuje stejnou otázku, neodkladný úkon, jako § 3 odst. 3. Bohužel trochu jiným způsobem. Já se tedy ptám navrhovatelů, podle čeho se bude vykládat otázka neodkladného úkonu. Podle § 2 odst. 4, nebo podle § 3 odst. 3? Anebo si má správní úřad vybrat?

     Vrcholem neprofesionality a neserióznosti je pak § 3 odst. 3, kde se odkazuje na ustanovení správního řádu, která vůbec neexistují. Mám na mysli § 14 odst. 3 správního řádu a § 14 odst. 4 správního řádu. Tyto odstavce v dnes platném právním řádu vůbec nejsou. Analogicky chci upozornit na § 2 odst. 7, který upravuje otázku předběžných otázek. Stejně tak stejný problém a trochu jiným způsobem upravuje § 3 odst. 4, takže opět jeden problém upravený různým způsobem.

     Podle mého názoru nyní už na poslance neúčinkují důvody ekologů a a proto navrhuji, aby poslance oslovili občané a starostové. Pošlete prosím tento mail, co největšímu počtu starostů a občanů a požádejte je: aby jako občané a starostové

1) volali poslancům a jejich asistentům (telefony do Sněmovny jsou v příloze, telefony do regionálních kanceláří, lze získat na www.psp.cz v rubrice poslanci, klepnout na jednotlivá jména), v příloze jsem podle posledního hlasování udělala doporučení, komu nemá smysl volat

2) psali jim maily

3) chodili za nimi do regionálních kanceláří (31.1. a 7.2. jsou poslanci doma v regionech) a ŽÁDALI JE ABY ZÁKON NESCHVALOVALI, PROTOŽE JE PROTIÚSTAVNÍ, OMEZUJE PRÁVA OBCÍ, PRÁVA OBČANŮ, NECHRÁNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A POVEDE KE STAVBĚ KONTRAVERZNÍCH DÁLNIC D3, R35, R43, PRAŽSKÉHO OKRUHU SUCHDOLEM.

     Prosím i Vás kolegy z NGO, abyste volali poslancům ať již za NGO či jako občané.

     Podle mých zkušeností také nemá cenu přesvědčovat autory zákona. Pro ně je priorita dálnice postavit i za cenu zničení přírody a krajiny a ohrožení práv občanů a poškození jejich zdraví hlukem a emisemi.

     Akce je třeba udělat do 8.2.2005. Po tomto datu bude zákon již projednáván ve 3. čtení (odsouhlasen).

     Uvítám, pokud mi pošlete informaci o názoru jednotlivých poslanců na tento mail či tel. 776 088 244 (samozřejmě pokud se Vám podaří s nimi mluvit).

Za spolupráci všem velice děkuje

Eva Tylová
Zelený kruh

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 5.3.2021 1:40:54 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------