Bezmála století existence ...

L.  Sluka - 25.8.2004

Riegrova stezka     Na podzim se v Semilech slaví úctyhodné pětadevadesátiny, a to hned dvakrát. Prvním oslavencem je odbor Klubu českých turistů v Semilech a druhým je všem dobře známá Riegrova stezka. Jejich osudy jsou těsně spjaty, vždyť bez KČT Semily by nevznikla Riegrova stezka a platí to vlastně i obráceně. A jak to vlastně na úplném začátku bylo?

     V roce 1898 upravil Okrašlovací spolek v Semilech neplodnou stráň nad zámkem zarostlou jen nevzhlednými křovinami a seschlými jabloněmi a založil zde městský park. Na počet Františka Palackého, od jehož narození uplynulo právě v roce 1898 sto let, byl park nazván Palackého sady. Asi není třeba připomínat, že Palacký rád v Semilech pobýval a jeho dcera se stala manželkou Františka Ladislava Riegra.

     Na jedné ze schůzí Okrašlovacího spolku v roce 1901 padl návrh propojit městský park se Spálovem turistickým chodníkem a navázat tak na již vybudovanou stezku ze Železného Brodu do Podspálova. K realizaci tohoto záměru došlo však až v roce 1909, kdy se urovnaly neshody s německým továrníkem Schmittem, přes jehož pozemky měla stezka vést.

     Odvážný projekt však byl natolik náročný, že nebylo v Riegrova stezkasilách Okrašlovacího spolku dotáhnout ho až do konce. A tak byl 8. února 1909 založen semilský odbor KČT, který 10. října 1909 stezku, nesoucí jméno nejslavnějšího semilského rodáka, zpřístupnil veřejnosti. Tolik stručně z historie, o průběhu stavby a jejích překážkách jindy a na jiném místě.

     Stezka sice dostála v průběhu let mnohých proměn, údolí ztratilo na své divokosti a stará část stezky ze Železného Brodu do Podspálova kvůli stavbě silnice zcela zanikla. Přesto přírodní rezervace Údolí Jizery s Riegrovou stezkou patří k turistickým magnetům na Semilsku. Ostatně o tom, že procházka hlubokým údolím ze Semil do Podspálova stojí za to, my Semilští víme své ...

     Tento krátký článek by bez těchto následujících vět nebyl úplný. Na místě je poděkování lidem, kteří se o stezku bez nároku na jakoukoliv odměnu starají. Jsou jimi pan Jindřich Malý, který se až donedávna obětavě staral o čistotu stezky a pan Mojmír Stuchlík z Bítouchova, který tak činí dodnes. Snad se i v mladší generaci najde nadšenec a časem od nich štafetu převezme.

     Všichni zájemci o historii, ale i současnost Riegrovy stezky mohou navštívit výstavu s názvem „Riegrova stezka 20. a 21. století“, kterou u příležitosti 95 let Riegrovy stezky pořádá Městské informační středisko Semily. Výstava bude přístupná od 20. září do 20. října v otevírací době MIS.

Městské informační středisko Semily

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 5.3.2021 1:26:12 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------