CYKLOTURISTIKA S OTAZNÍKY

Jan  Štěpánek - 14.4.2004

Foto: archiv Rajnetu     V novinách se postupně objevují články o změnách cyklotras v Českém ráji (Právo 8.1. 2004 - Stop cyklistům, Mf Dnes 31.3. 2004 - Český ráj ruší důležitou cyklotrasu, Právo 7.4. 2004 - Český ráj čeká přeznačení cyklotras). Od strohého oznámení, že na 200 místech byl vyvěšen zákaz vjezdu, se autoři dopracovali ke třem konkrétním trasám a důvodům, proč nemají být pro cyklisty přístupné. Klub českých turistů po dohodě se Správou CHKO odstraní některé části cykloznačení. Nová oficiální síť tras však bude známa až v roce 2005, kdy vyjde nová cyklomapa Českého ráje.

     Napříště by se neměli cyklisté vyskytovat na Zlaté stezce v úseku Hrubá Skála - Valdštejn (hrozí kolize s pěšími turisty), na cyklostezce Nová Ves - Srbsko (v mokřadech okolo Komárovského rybníka zjara hnízdí vzácní jeřábi popelaví), na cestě z Bosně přes Valečov do Branžeže (je problematicky sjízdná). Víc se z novin ani z jiných zdrojů nedovíte. (Ostatně: otevřete-li si stránku Českého ráje na webu Správy CHKO České republiky, nedovíte se ani, že v říjnu 2002 byla chráněná oblast rozšířena.) Jak se věci mají, zjistíte až v terénu. Důvody zákazů jsou typické a pravděpodobně bude takto rozhodováno ve více případech.

Foto: archiv Rajnetu     Sám pojem "Český ráj" vznikl v pravěku moderní turistiky. Služby cestovního ruchu se rozvíjely v celém minulém století a po roce 1989 stále nabývají na váze. Perspektivně se Český ráj chce usadit jako samostatná destinace na mezinárodním trhu. K tomuto cíli směřují mj. snahy o zápis skalních měst na seznam památek UNESCO. (Zhusta se přitom zapomíná, že UNESCO není agenturou na podporu cestovního ruchu a zápis na seznam památek se provádí za zcela jiným účelem, než je zvyšování návštěvnosti nebo inkaso dotací.) V posledních 6 - 8 letech se větší část turistů pohybuje na kolech. A protože móda aktivního trávení volného času zdaleka nepominula, bude jich ještě přibývat. Přesáhne-li počet cyklistů rozumnou koncentraci, stává se z cykloturistiky velmi "tvrdá" forma cestovního ruchu. Zdá se, že v Českém ráji byla podle mínění správních orgánů tato míra překročena.

     Po Českém ráji jezdí cykloturisté, rekreanti a nízké procento trénovaných cyklistů. K tomu je třeba připočítat velmi úzkou skupinu milovníků adrenalinových zážitků. Bylo by dobré předpokládat, že - s výjimkou adrenalinových štvanců - sem přijeli za relativně zachovalou přírodou a mají zájem, aby jim ještě dlouho vydržela. I když se nelze vyhnout pochybám, pokud jde o některé rekreanty, kteří si vyjedou na kolech.

     V porovnání např. s Jizerskými horami oblast nabízí nenáročné cesty, které zvládne v podstatě každý. Dalšími lákadly jsou krajinné půvaby, nehrozí tu extrémní klimatické podmínky, nemusí se jezdit po frekventovaných silnicích. Ježdění na kole tu provozuje víc rodičů s dětmi než jinde. Důležité ovšem je, že se jedná o turisty, kteří chtějí vidět a navštívit vyhlášené atraktivity. Síť cyklostezek by měla tomuto zájmu vyhovět. Urychleně by měla být dobudována potřebná infrastruktura od značení, přes úschovny kol až po úpravy cest.

KOLIZE S PĚŠÍMI TURISTY

     Podle současné legislativy a čistě teoreticky může Správa CHKO cyklistům uzavřít celý Český ráj s výjimkou silnic. Ale i kolem silnic lze najít rostlinné či živočišné druhy zasluhující ochranu, případně pěší turisty, kteří ochranu potřebují také. Zejména takoví, kteří cyklistům zcela záměrně neuvolní cestu na značených cyklotrasách ani na silnici. Není náhodou, že se čím dál více znalých Českému ráji v sezóně raději vyhýbá. A to jak pěších, tak cyklistů.

     Zlatá stezka mezi Hrubou Skálou a Valdštejnem je exemplárním příkladem konfliktu mezi pěšími, jejich psy a cyklisty. Na krátkém úseku silnice od zámku k odbočce Zlaté stezky se do boje navíc zapojují také automobilisté a řidiči zájezdových autobusů. Vzájemné ohleduplnosti a slušnému chování je však vyloučení jedné skupiny nenaučí. Konflikt přetrvá, nebo se posune jinam.

     Pohyb cyklistů na cestách vyhražených pro pěší turistiku má několik důvodů: přetížení páteřních tras, přerušování logických směrů cest, neznalost a nedostatek informací a chování ostatních uživatelů. Najdou se další důvody: např. příčinou množství cyklistů na cestách kolem Věžáku je v parném létě koupání. (Vodní plochy v Českém ráji a jejich rekreační využití jsou na jiné, rovněž smutné vyprávění.) Omezení vjezdu k Věžáku by logicky vedlo k eskalaci množství parkujících automobilů.

     Zejména v sezóně jsou hlavní tahy doslova ucpané. Vedle vysoké návštěvnosti sehrává značnou roli nedostatek informací o jiných možnostech. Na oficiálním webu Českého ráje už léta visí pod odkazem "cykloturistika" 2 trasy: Cesta rájem a Maloskalsko. Ty se opakují i na jiných stránkách s regionální tématikou. Cesta rájem samozřejmě doporučuje průjezd po těch trasách, které chce nyní CHKO uzavřít.

     Napsat a zveřejnit variantní trasy rozptylující cyklisty po oblasti je jistě namáhavější, než hořekovat nad neúnosným cykloprovozem, či přemlouvat návštěvníky, aby jeli raději do okolí Kopidlna. Šanci na úspěch nemá ani snaha překlopit obecný trend a z cyklistů udělat pěšáky. Otázkou však zůstává, kolik rekreantů v Českém ráji má mapu třeba z edice KČT a když ji má, kolik ji otevře a ještě z ní pozná, kudy může jet. Klasickým výsledkem jsou zoufalci na kolech v Myší díře, v Čertoryjích a v dalších podobných lokalitách.

     Problematická je návštěva např. skalních měst. Jedete-li na kole, musíte na jejich návštěvu resignovat, nebo kolo táhnout sebou. Návštěva památek je zcela vyloučena, pokud se nejedná o větší skupinu, z níž se jeden obětuje a hlídá kola. Alespoň někteří hostinští pochopili a provozují zahrádky. Zákazy vjezdu pro cyklisty jsou k smíchu, když je najdete u cesty zdevastované dřevaři, zemědělským provozem nebo vozy místních chalupářů a chatařů. Podobný efekt má zakazování vjezdu na pevnou komunikaci jen proto, že vede lesem. Tvrdý postih však zasluhují všichni cyklisté, kteří ničí pěšiny, okolní terén a ohrožují pěší jen proto, aby si zvedli hladinu adrenalinu a byli takzvaně in. (Ještě nedávno byly na internetu k vidění snímky, jak se sjíždějí méně strmé skály na kolech.)

     Zvláštní otázkou, o které by se mělo zcela vážně a nepředpojatě diskutovat, zůstává logické vedení tras. Setrvale se budou opakovat průjezdy po Zlaté stezce, Plakánkem, od Skokov přes Podvyskeřský mlýn a Věžák k Vidláku, od Nebáku k rozcestí U Přibyla apod. Těžko přesvědčovat někoho, komu zas tak moc neleží na srdci stav cesty a navíc ji nezná, aby ze Skokov na Věžák jel přes Vyskeř, nebo z Podkosti do Střehomi přes Pomníky, Kamenici a Dobšín a vynechal Plakánek, o kterém tolik slyšel. Takové objížďky jsou často nad možnosti rekreantů na kolech. Stačí jeden průjezd po oficiální cyklotrase z rozcestí v Želejovském údolí směrem na Troskovice, abyste se tomu zaneřáděnému koutu napříště vyhnuli. A určitě tam nevjedete, když víte, že se na cestě suší seno a opět na vás bude dorážet neuvázaný pes.

OCHRANA PŘÍRODY

     Jeřába popelavého je v době hnízdění bezpodmínečně nutné chránit. Proč je ale nutné celoročně, ne jen v kritickém období, uzavřít cyklostezku mezi Novou Vsí a Srbskem? Aby v sezóně nebylo rušeno hnízdiště v podobě socialistického autocampu a hejna rekreačních chatiček u cesty? Příroda si poroučet nedá - jeřábi popelaví a jiné vzácné ptactvo si pravděpodobně v lokalitě plné aut, stanů, rekreantů a psů u "rozkvetlého" rybníka libují. Jen ta kola je ruší. Náhradní cyklotrasa má být vedena po druhém břehu Komárovského rybníka. To znamená, že cyklisté budou vytlačeni na silnici, která je právě v sezóně zatížena značným rekreačním provozem. Tuto možnost uvítají zejména rodiče s dětmi. Alespoň už nehrozí, že je z cyklostezky v lese za campem vyžene automobil navážející dřevo na večerní táborák.

     Ochrana přírody může být úspěšná jedině tehdy, přijme-li ji za vlastní většina lidí, kteří v Českém ráji žijí a jezdí sem za rekreací. Je vysoce pravděpodobné, že podobná opatření vyvolají bumerangový efekt a nebudou respektována. Nevlídný postoj vůči návštěvníkům, nebo jejich vybraným skupinám, může už tak nedobrou situaci ještě zhoršit.

PROBLEMATICKÝ STAV CEST

     Cesta mezi Valečovem a Branžeží je skutečně hrozná. Katastrofální je také stav drtivé většiny regionálních silnic. Nebezpečné jsou nejen pro cyklisty. Kdyby postup zvolený Správou CHKO použily jiné, za dopravu odpovídající instituce, byl by problém s turisty v Českém ráji definitivně vyřešen.

     Zřícenina Valečova je bezpochyby místně významný turistický cíl. Zrušit trasu znamená dát cyklistům na výběr: buď sem nejezdit, nebo jet z Bosně do Kněžmostu po silně frekventované silnici. Pravděpodobně by úprava zdevastované lesní cesty a podmáčené husí pěšinky mezi kopřivami před Branžeží (zhruba 1 km) byla příliš náročná. Zákaz vjezdu je přímočarým a levným řešením. Zejména když přihlédneme k množství sezónních rekreantů v oblasti Branžeže, Drhlen a Srbska a chtěli bychom je nasměrovat také jinam, než Žehrovským lesem na Podkost.

     Přes veškerou snahu o údržbu, za kterou je třeba Správě CHKO a některým obcím Českého ráje jedině poděkovat, jsou turistické komunikace zanedbané. To se zpětně projevuje poškozováním přírody: výjimkou nejsou rozdupané a rozježděné louky, servané stráně a polámaný porost. Na některých místech situaci těžce zhoršují aktivity, uměle zvyšující koncentraci návštěvníků, jako jsou masové akce všeho druhu včetně tzv. cyklozájezdů.

     Je v zájmu obcí, na území hospodařících subjektů, regionální a státní správy, aby spolupracovali na údržbě a rozvoji turistické infrastruktury, aby zvažovali "provozní" podmínky cestovního ruchu v rámci své působnnosti i průřezově. Péče o území a jeho přírodní a kulturní hodnoty je zárukou dlouhodobé prosperity Českého ráje jako turistického regionu.

     Přebudování sítě cyklistických tras je závažným zásahem do cestovního ruchu v Českém ráji. Cyklotrasy není povětšinou možné oddělit od komunikací pro pěší turisty a případné omezení některého segmentu návštěvníků je mj. vážnou marketingovou otázkou. Například: snaha vyhnat cyklisty na silnice a udržet je na nich pomocí pokut a jiných sankcí pravděpodobně zredukuje počet takto orientovaných návštěvníků. Konfrontační přístup poškodí pověst regionu. Silnice jsou rozbité, v některých místech velmi nepřehledné a se silným rekreačním provozem. To neplatí jen o prázdninách, ale také o víkendech a svátcích od časného jara do pozdního podzimu. Navíc řada atraktivit Českého ráje po silnicích dostupná není. Na zbytku nesilničních tras pak může narůst provoz natolik, že je bude nutné v zájmu ochrany přírody také uzavřít. Možné jsou různé scénáře, neměly by však paradoxně podporovat ty segmenty návštěvníků, kterým je jedno kudy jedou a Český ráj si pletou s fitness centrem nebo s disneylandem.

     Marketingová podpora cestovního ruchu v Českém ráji tak, jak je v poslední době prováděna, má především akviziční charakter a obrací se spíše k zájezdové klientele. Bude zajímavé sledovat, jaké výsledky přinese nejnovější "pohádkový" projekt, který je orientován na rodiny s malými dětmi. Nejpočetnější klientele, která vytrvale region "živí" v obdobích mimo prázdniny, zatím nebyla věnována pozornost. Třeba se dočká pozitivní změny, i když uváděné příklady mnoho optimismu nevzbuzují.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 27.9.2022 19:44:34 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------