Prachovna

L.  Sluka - 21.7.2002

Prachovna Pověst praví, že když Jan Žižka obléhal hrad Skálu, vybral si právě toto místo – dnešní Prachovnu. Prachovna je vyhlídkové místo nedaleko zámku Hrubá Skála v Českém ráji.

Zámek Hrubá Skála je barokní stavbou s novogotickou úpravou, renesančními prvky, anglickým parkem a empírovým kostelem. Zámek stojí na místě hradu zvaného Skála z Výhled z Prachovnypoloviny 14. století. Na ostrohu naproti zámku byla zřízena Prachovna. Jednalo se o předsunuté opevnění původního hradu. Dodnes jsou ve skalách patrné záseky jako pozůstatky po dřevěných konstrukcích. Dnes je zde vyhlídka.

Hrad Skála byl založen kolem roku 1353. V následujících stoletích, kdy se zdokonalila obléhací technika, stala se skála naproti hradu nebezpečná, neboť na ní bylo možné umístit praky či první děla a hrad tak zničit. Na skále bylo proto vybudováno Přístup na Prachovnupředsunuté opevnění hradu. V severovýchodním rohu skalního bloku stávala čtvercová věž, po níž zbyly pouze základy. Byla obklopena roklemi, obehnána příkopem vytesaným do skály a opevnění se tak stalo takřka nedobytným. Přístupné bylo schodištěm ze severu. Na jižním okrají skalního bloku jsou patrné zbytky hliněných valů. Ve věži byl později ukládán střelným prach, odtud vznikl název Prachovna.

Z vyhlídky je rozhled k zámku Hrubá Skála, hotel Štekl, údolí Libuňky, Kozákov a Tábor.

Reliéf vytesaný do skály Přístup na Prachovnu najdeme v těsném sousedství zámku Hrubá Skála, ze silnice vedoucí k Vyskři.

Pověst praví, že když Žižka obléhal hrad Skálu, jako nejpříhodnější místo k obléhání si vybral právě tento skalní ostroh, aby mohl hrad lépe obléhat. Pověst také praví, že schody na Prachovnu dal vytesat Jan Žižka, přičemž poslední schod prý vytesal sám vojevůdce. Dějepisci však popírají, že by Žižka hrad Skálu (dnes Hrubou Skálu) obléhal.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 2.3.2021 3:25:40 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------