Farář sbírá na zákristii podpisy

L.  Sluka - 22.4.2002

Chrám sv. Václava v Rovensku p.T. První stovky věřících i laiků už svými podpisy podpořilo snahu šestašedesátiletého faráře Františka Kocmana z katolické farnosti v Rovensku pod Troskami, uchránit pro příští věky novou přístavbu tamějšího gotického kostelíka sv.Václava na Týně.

Duchovní se svými bratry - jeden má stavební firmu - si za své úspory přistavěl asi Farář ukazuje přistavěnou zákristiiza 400 000 korun další zákristii o rozměrech 6x4 m. Protože neměl stavební povolení ani stanovisko památkářů, čelí nyní pokutám a dokonce hrozbě zbourání stavby.

Hrozivé zprávy z tisku vyvolaly souhlasný ohlas a podporu řady lidí. Jeden starosta mu píše, že také u nich památkáři jen sledovali devastaci památky, a když obec chtěla věc napravit, začali svými požadavky klást obnově mnohé překážky. Někteří lidé mu psali, že Pan Kocman ukazuje archy s podpisymohou doložit v okrese nejméně stovku staveb na černo postavených. Jiní tvrdí, že i církevní stavby musí žít, a nelze je jednou pro vždy zakonzervovat.

Stavební zákon umožňuje ve výjimečných případech stavbu dodatečně povolit a zkolaudovat. Vedoucí Stavebního úřadu v Turnově paní Ing. Eva Zakouřilová uvedla, že farnosti dala měsíc na získání odborných stanovisek a posouzení hlavně veřejného zájmu, pro případné dodatečné povolení stavby. Rovněž připravuje žádost o vyjádření na Krajský úřad v Liberci. Okres je stále pro zrušení přístavby. Za faráře se postavila i litoměřická diecéze.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 5.3.2021 1:46:22 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------