Zámek Humprecht

L.  Sluka - 1.4.2005

Zámek Humprecht Humprecht posazený na čedičovém návrší na jižním okraji Českého ráje, je jednou z perel tohoto krásného koutu naší země. Unikátní raně barokní stavba, která je zajímavá též svým uspořádáním, neodmyslitelně patří k panoramatu města Sobotky.Údaje aktualizovány pro rok 2005.

Humprecht Černín z Chudenic (zakladatel zámku Humprecht) se narodil v r.1628. V roce Zámek Humprecht leží  na čedičovém návrší 1648 byl povýšen do panského stavu, v roce 1652 se stal hrabětem, komorníkem a radou zemského soudu a téhož roku se oženil s dvorní dámou císařovny Dianou Marií z Gazolda. Roku 1656 se stal zemským soudcem, 1660 místodržícím a 1661 císařským vyslancem v Benátkách. Jako císařův dvořan zastupoval císaře několikrát na zemském sněmu. Tato závratná kariéra si vyžadovala též i velkolepou reprezentaci. V Praze dal hrabě vystavět Černínský palác a nedaleko zchátralé Kosti lovecký zámek – později po něm pojmenovaný - Humprecht.

Info 2005

Otevírací doba :


duben : soboty,neděle, svátky 09,00 - 11,30 ** 13,00 - 15,30 hodin
květen a červen : úterý - neděle 09,00 - 11,30 ** 13,00 - 16,30 hodin
červenec a srpen : úterý - neděle 09,00 - 17,00 hodin
září : úterý - neděle 09,00 - 11,30 ** 13,00 - 16,00 hodin
říjen : soboty,neděle, svátky 09,00 - 11,30 ** 13,00 - 15,30 hodin

Ceny vstupného :

40,- zámecká expozice
20,- snížené vstupné
10,- a 5,- muzeum

Adresa, kontakty :

Zámek Humprecht
507 43 Sobotka

Telefon : 493 571 583

E-mail : humprecht@razdva.cz

Historie zámku.

Zámek, lovecký zámek či spíše letohrádek, dal si postavit hrabě Humprecht Černín z Chudenic, v letech 1666 – 1680. Smlouva o stavbě byla uzavřena s pražským architektem italského původu Carlem Luragem a byla inspirována Galatskou věží v Cařihradu.

Zámek Humprecht s půlměsícem Základem stavby jsou dva soustředné oválné válce. Vnitřní – převýšený - obsahuje tři ústřední sály nad sebou. Vnější válec je nižší a v mezikruží je v každém patře paprskovitě umístěno 8-9 místností a točité schodiště. V prvním patře je ústřední sál vysoký 16 metrů se zajímavou akustikou.

Původně byl zámek patrový. Avšak v roce 1678 jej zapálil blesk a při opravě v roce 1680 jej dal hrabě zvýšit o patro a do nového patra dal přemístit i obíhající pavlač. Na vrcholu stavby byla měděná báň s křížem. Střechy byly kryty šindelem. Celé přízemí zámku je klenuté. V jedné z místností 1. patra se zachoval mohutný krb s hraběcím černínským erbem. Počátkem 70.let sedmnáctého století byla kolem zámku zřízena obora, která byla ohraničena dnes již zaniklou zdí s válcovitými altánky.

Středový sál v přízemí zámku I v pozdější době sloužil zámek při občasných návštěvách šlechty. Proto byl v roce 1829 opraven. Po roce 1848 však přestal být udržován a značně zpustl. Po pozemkové reformě roku 1926 připadl městu Sobotce. V roce 1937 se opravy zámku ujal Kruh rodáků a přátel soboteckých. Při opravách byl velký sál vyzdoben malbami – čtyři výjevy ze života Heřmana a Jana Humprechta Černína. Strop okrášlil černínský znak. Další opravy pak proběhly po roce 1945. Šindelová krytina spodní střechy byla nahrazena měděnou. V roce 1940 byly do zámku přestěhovány sbírky soboteckého muzea.

V přízemí a 1.patře si mohou návštěvníci prohlédnout černou kuchyni, knihovnu, náznakovou historickou expozici s ložnicemi, salónky a obrazárnou. Ve druhém poschodí je muzeum města Sobotky a vyhlídkový ochoz s výhledem do krajiny Českého ráje.

Související článek : O Humprechtu.--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 20.4.2021 0:24:03 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------