Radeč

*  Talli - 10.9.2001

Radeč - kapličkaPři toulkách Hruboskalským skalním městem (Český ráj) nás může cesta zavést také ke kapličce v místě bývalé osady Radeč. Dovolte nám abychom Vás se stručnou historií této vísky a kapličky samé seznámili.

Jméno Radeč pro samotu mezi lesy na Hruboskalském panství zmiňuje Antonín Profous v letech 1514 (1543). Také profesor J.V. Šimák popisuje v těchto místech roku 1514 Kaplička v bývalé vesnici Radečneobsazený dvůr, jehož majitelem byl jistý Beneš . Postupem let tady vznikla vesnice o sedmnácti staveních. Její obyvatelé hospodařili na malých políčkách a ostatní obživu poskytoval les. Radeč zanikla ve druhé Detail štítového výklenku se soškoupolovině devatenáctého století kdy musela ustoupit aehrenthalské oboře. Násilná likvidace této vesnice a několika dalších na Hruboskalském panství vyvolala tehdy „mnoho zlé krve".
Dnes v těchto místech najdeme kapličku zhotovenou Janem Zemanem ze Žernova ve čtyřicátých letech devatenáctého století. Kaplička je z pískovcových štuk a ve štítovém výklenku je umístěna socha Jana Nepomuckého. Před čtrnácti lety (1986) byla opravena za finančního přispění tehdejšího národního výboru v Turnově. Jedním z hlavních organizátorů Jediné stavení jako pozůstatek obce Radečzáchranných prací byl tehdy akademický sochař Jiří Novák. S opravou kapličky pomohli také pracovníci CHKO Český ráj, parta turnovských horolezců, členové TJ Český ráj a řada dalších dobrovolných pracovníků. Přelom století zastihl však kapličku opět ve velmi špatném stavu. Do střechy zatéká a není udržovaná.
Z osady Radeč se dále dochovalo do dnešních časů jedno stavení se stodolou datované k roku 1846, které po vysázení obory sloužilo jako hájenka. Vedle cesty z Radče směrem k vyhlídce U lvíčka je vidět při zemi pozůstatek sklepa další z chalup.

Poznámka :

Jak se ke kapličce v bývalé obci Radeč dostaneme? Z Hrubé Skály půjdeme po červeně Bývalá stodolaznačené turistické cestě směrem na Valdštejn. Po pravé straně mineme skály zvané Kapela. Asi po 200 metrech je odbočka vlevo (značena zeleně), směrem na Věžický rybník - Kost. Vydáme se po této odbočce a za pár minut dojdeme na místo ke kapličce - na místo, kde stávala obec Radeč. Při fotografování bývalé vesnice Radeč v září 2001 bylo zjištěno, že stodola, která zde stála spolu s jediným stavením již nestojí. Viz fotografie.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 29.11.2020 19:55:11 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------