Zámek Mnichovo Hradiště

L.  Sluka - 1.4.2005

Zámek v Mnichově Hradišti Václav Budovec z Budova, který byl v roce 1621 popraven jako jeden z 27 českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze, dal vzniknout původně renesančnímu zámku v Mnichově Hradišti. Aktualizováno pro rok 2005.

V roce 1606 dal přestavět pozdně gotickou tvrz z 15. století na renesanční zámek. Součástí areálu zámku je i komplex kapucínského kláštera, kostela Tří králů a kaple sv. Anny, kde se v současnosti nachází lapidárium barokních soch a hrobka Albrechta z Valdštejna.

Zámek Mnichovo Hradiště Zajímavost : V roce 1785 byly do kaple sv. Anny uloženy ostatky generalissima Albrechta z Valdštejna, převezené sem ze zrušeného kartuziánského kláštera ve Valdicích u Jičína.

Info 2005 :

I. okruh – Expozice V zámku je stálá expozice reprezentačních prostor, které jsou zařízeny dobovým nábytkem. Stěny pokojů jsou pokryty olejomalbami s krajinnými a figurálními scénami. Malá obrazárna čítá asi 100 obrazů menších rozměrů. Kromě této obrazové výzdoby jsou v pokojích instalovány bohaté sbírky porcelánu a keramiky – delft, orient a míšeň. K nahlédnutí je i knihovna převezená začátkem tohoto století z duchcovského zámku, kterou jako knihovník spravoval G.Casanova.

II. okruh – zámecké divadlo Původní empírové divadlo zpřístupněné poprvé po 167 letech v roce 2000

III. okruh – lapidárium ( kostel Tří králů a kaple sv Anny) Soubor pískovcových soch v sakrálním interieru s hrobkou Albrechta z Valdštejna.

Návštěvní doba :

DUBEN 08,45 - 15 Pouze SO, NE a svátky
KVĚTEN – ZÁŘÍ 08,45 - 16 Denně mimo pondělí
ŘÍJEN 08,45 - 15 Pouze SO, NE a svátky + úterý až pátek pouze objednané výpravy (Připadne-li svátek na pondělí je zavírací den úterý.)

Leden – březen a pondělí v sezóně: Po dohodě se správou objektu s 200% cenovou přirážkou.

V měsíci dubnu a říjnu je možno objednat hromadný zájezd i ve všední dny s vyjímkou pondělí. Prohlídka zámku mimo uvedenou návštěvní dobu je možná mimořádně po dohodě se správou zámku s 200 % přirážkou.
Minimální počet je 15 osob.
Pravidelné prohlídky jsou každou celou hodinu v uvedené návštěvní době.
Maximální počet lidí na prohlídku 35 osob
Pokladna a Lapidárium má polední přestávku 12.00 - 12.45

Vstupné v Kč:

 

 

dospělí

sleva

 

 

sleva

 

 

 

důchodci

cizojazyčně

důchodci

 

1.okruh - Expo zámku

 

70,-

40,-

120,-

70,-

20 %

2.okruh - zám. divadlo

 

20,-

10,-

20,-

10,-

20 %

3.okruh - Kaple sv. Anny

 

20,-

10,-

20,-

10,-

20 %

Sleva: platí pro důchodce, děti, studenty a držitele průkazu ZTP. Rodinné vstupné: 2 dospělí+děti. Další slevy poskytujeme pouze organizacím, které mají uzavřený smluvní vztah s Národním památkovým ústavem.

Hromadné návštěvy, které mají sjednaný den a hodinu prohlídky se musí nahlásit nejméně 10 minut před sjednanou prohlídkou v pokladně zámku. Pokud tak neučiní ztrácejí právo přednostní prohlídky

Kontakt :

Adresa :
Zámek Mnichovo Hradiště
295 01 Mnichovo Hradiště

Telefon : 326 77 30 98

Fax : 326 77 21 98

E-mail: mhradiste@stc.npu.cz

Historie zámku

Významný český šlechtic Václav Budovec z Budova dal v roce 1606 přestavět pozdně gotickou tvrz z 15. století na renezanční zámek. Byla to dvoukřídlová patrová budova, kde přízemí sloužilo správním a hospodářským účelům a k ubytování služebnictva. Patro sloužilo k bydlení a reprezentaci panstva. Václav Budovec z Budova byl v roce 1621 jedním z popravených sedmadvaceti českých pánů na pražském Staroměstském náměstí v Praze. Po jeho smrti mu byl majetek zkonfiskován a prodán Albrechtu z Valdštejna. Zámek Mnichovo Hradiště s částí parku Mnichovohradišťské panství zůstalo ve valdštejnském rodu i po Albrechtově zavraždění v roce 1634. Zámek v roce 1657 vyhořel, byl však brzy opraven. Od roku 1674 patřil Arnoštu Josefu z Valdštejna. Ten pro podporu katolické církve v pobělohorské době založil v letech 1694 - 96 kapucínský klášter, který byl vybudován při severovýchodním okraji zámecké zahrady. V návaznosti na stavbu kláštera přeměnil v letech 1696 – 1703 původní Budovcův renezanční zámek na honosné barokní sídlo. Koncem roku 1711 byl v zámecké zahradě postaven letohrádek, nynější salla-terena. To bylo již v době, kdy panství spravoval Josef z Valdštejna.
Mor, který zuřil v čechách v roce 1713 však panství nezasáhl. Rozšířila se pověst, že se tak stalo na přímluvu sv. Anny. Jako poděkování této světici dal Valdštejn vytesat její sochu, která od r. 1714 stála před klášterním kostelem.
V roce 1724 v zámku opět vypukl požár, při kterém byla zničena velká část vnitřního zařízení a výzdoby. Po roce 1733 byly v zámku zřízeny zlatý kabinet a kaple. Před polovinou 18. století byl vytvořen základ malé zámecké obrazárny, která se postupně rozšiřovala. Za vlády Josefa II. bylo rozhodnuto, že kapucínský klášter bude po vymření dosavadního konventu zrušen.

Zajímavost : V roce 1833 se na zámku v Mnichově Hradišti sešli rakouský císař František I., ruský car Mikuláš I. a pruský princ Bedřich Vilém. Na této schůzce byla upevněna absolutistická moc Rakouska - Uherska, Ruska a Pruska proti demokratizačním procesům přicházejícím z Francie.

Celý zámecký areál i s bývalým kapucínským klášterem přešel v r. 1945 do správy československého státu.
Zámek je významnou kulturní památkou.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 19.4.2021 23:30:15 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------