Obnova Sboru českých bratří

*  Talli - 16.4.2001

Turnov(Talli)- V únoru 2000 získal do svého vlastnictví historický dům na Sboře,známý jako rodný dům Antonína Marka, Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické v Turnově. S pomocí partnerského sboru Jednoty bratrské v Köndigsfeldu,(SRN) připravili turnovští zajímavý projekt na jeho využití.

Mezi oběma „ochranovskými“ sbory existuje dlouhodobá spolupráce. Projekt na záchranu a obnovu „Markova“ domu počítá s využitím objektu pro vytvoření centra sboru v Turnově. Ve spodní části vznikne sál, foyer,sociální zařízení, v patře apartmá pro hosty, kuchyňka, kancelář a byt pro správce. „ Naším záměrem je, aby se toto místo stalo navštěvovanou součástí kulturních objektů Turnova.Chceme zde ve spolupráci s Muzeem Českého ráje a archivem Unitas fratrum připravit stálou expozici o historii Sboru českých bratří v Turnově,“ řekl nám kazatel Ochranovské církve Ondřej Halama a pokračoval „ Celý projekt je rozdělen do dvou etap. Ta první právě probíhá. Začala v září loňského roku. Během ní jsme museli celý dům znovu odizolovat, rozebrat a odstranit celou střechu a části zdí. Do konce září by měla být hotova vnější oprava objektu včetně fasády a střechy, upraveno okolí , přístupová cesta, zahrada a hotové celé přízemí a část podkroví. V říjnu chceme objekt zpřístupnit veřejnosti. Každá rekonstrukce památky je finančně velmi náročná , uvedl pan Halama. Požádali jsme o podporu Česko – německý fond budoucnosti. Ještě před vlastním podáním žádosti nám bylo na jednání řečeno, že žádostmi o finanční pomoc při záchraně kulturních památek jsou zavaleni. Přesto jsme se o získání grantu pokusili a byli jsme úspěšní. V konečné fázi schvalování nám velmi pomohla dlouhodobá spolupráce s bratrským sborem v Köndigsfeldu, protože podíl německého partnera na záchraně památky je jednou z hlavních podmínek udělení finanční podpory. Také účast německých dětí na našich letních táborech, aktivní spolupráce obou sborů v rámci budování a upevňování česko-německých vztahů ,stejně jako společné plány do budoucna, byly pro schválení podpory přínosem. Nemohu také opomenout aktivní účast německých přátel při bouracích pracích na Markově domě a příslib pomoci při závěrečných úpravách,“ upřesnil turnovský kazatel na závěr. Celkové náklady na probíhající rekonstrukci dosáhly výše dva miliony osm set tisíc korun. Projekt finančně podporují Evangelische Brüderbegemenie, Konigsfeld,Ochranovský sbor při ČCE Turnov,Ochranovský seniorát ČCE, desítky jednotlivců a přátel Unitas Fratrum již zmíněný Česko- německý fond budoucnosti přispěl částkou 600 000Kč. Prosba na závěr: Pátrání po historii této budovy je místy téměř detektivní. Hledáme dokumenty o její podobě .Ochranovský sbor prosí čtenáře Pojizerských listů o spolupráci. „Pokud máte doma staré fotografie, na kterých je zachycen dům na Sboře a jste ochotni je zapůjčit, kontaktujte prosím pana Halamu na tel.0436/322403.“

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 5.6.2023 19:55:23 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------