Principál Petr Pešek je na roztrhání

*  moh - 28.3.2012

TURNOV – Tatobity: Známá osobnost regionální kultury Petr Pešek z Tatobit prožívá velmi činorodé jaro. Za pár dnů – v sobotu 31. března se v obecním kulturním domě v Tatobitech apředstaví jeho divadelní soubor MÁJ v premiéře veselohry KARBUNKULUS. Petr Pešek je jejím tvůrcem a ještě si ji se souborem jako režisér nastudoval. Nechal si také jednu z hlavních rolí starosty Josefa Dvorského.

Pár dnů před tím řídil v hostinci U Studničků valnou hromadu Občanského sdružení Dědina, v jehož čele stojí už desátý rok. Během jednání dostal do své sbírky Dědinových obrázků a grafik originál od syna malíře Jana Dědiny Jaroslava. Ten svůj olej nazval „Benátská madona II,“ a vytvořil ho podle signace na zadní straně obrazu v lednu r. 1943 v Praze.

Jaroslav Dědina byl jeden ze sedmi potomků, kteří měli k malování vlohy. Říká se, že zemřel koncem 90. let v Brazílii při automobilové nehodě.
Tento obraz Petrovi předala členka obč. sdružení Zdena Študentová. Obraz předala až na druhý pokus, protože poprvé při vyjímání z osobního auta ji obraz vypadl a rám i zasklení vzalo za své. Zajímavé je i to, že obraz nezištně darovala žena, která se přihlásila za členku občanského sdružení Dědina v Tatobitech.
(moh)

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 8.3.2021 3:18:14 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------