Zemřela Anička Douděrová z Vyskře

*  moh - 7.2.2012

Vyskeř – Téměř dvě hodiny trvalo za mrazivého počasí v sobotu 4. února odpoledne poslední rozloučení s Aničkou Douděrovou z Vyskře. Za hojného účastenství známých a přátel se její rodina se zesnulou rozloučila smutečním obřadem v katolickém kostele Nanebevzetí Panny Marie na Vyskři. Mši sloužil páter František Kocman.Po jejím ukončení přenesli dobrovolní hasiči rakev s ostatky Anny Douděrové k rodinné hrobce u zdi tamního hřbitova. Na poslední cestu ji provázela Dechová hudba Český ráj Všeň s kapelníkem Jaroslava Raulinem, a z věže kostela se ozývalo vyzvánění starého zvonu Václav. Ten ovládala přítelkyně zemřelé - Zděnka Prokorátová. Spolu s farářem otcem Františkem se přítomní u hrobu ještě pomodlili. Nakonec zřízenci pohřební služby manželů Krejčíkových ze Sobotky spustili rakev do otevřené hrobky...

O paní Douděrové se v obci jinak nemluvilo nežli o naší Anince. A jak jsem ji osobně poznal, usměvavá stařenka byla takovou živou kronikou obce. Narodila se před 85 lety v osadě Mladostov. Celý život pracovala v zemědělství, rodiče Egrtovi měli jen malé hospodářství, třeba na potah zapřahali jen jednoho volka.
Základní školu Anna vychodila na Vyskři. Aby nemusela jít za německé okupace na nucené práce do Reichu, zaměstnal ji na svém statku tehdejší osadní starosta Kopecký.
Ráda a často zpívala. Měla dobrrou pamět a opírala se o rozsáhlé záznamy a zpěvníky lidových písniček, pořizované zejména tatínkem Františkem. Pro inspiraci za Aničkou přicházela například i Ladislava Grundová, vedoucí dětského pěveckého sboru Carmina z Turnova.

Babička Anna Egrtová v Mladostově pečovala o zvoničku a zvonění. Také Anička byla vychovaná ve víru v Boha, pomáhala s kostelničením, zpívala v chrámovém sboru. Pokud to šlo, tak nevynechala ani jedinou poutní mši ke kapličce sv.Anny na Hůře.
Vychovala dvě dcery, sama pak ještě obětavě pracovala v Československém červeném kříži, za což si zasloužila vyznamenání.

Úmrtím Aničky Douděrové odchází jedna z místních osobností, která příznivě ovlivňovala společenský a sousedský život obce Vyskeř.
(moh)

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 19.9.2020 14:47:09 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------