Jiří Novák má výstavu u jezuitů v Litoměřicích

*  moh - 14.7.2011

Hrubá Skála – Litoměřice – Odsvěcený jezuitský kostel Zvěstování Panně Marii v Litoměřicích nabídnul zajímavý barokní prostor pro kovové i pohyblivé plastiky akademického sochaře JiříhoNováka, který až do svého loňského skonu žil a tvořil pod Hrubou Skalou. Výstavu z jeho poměrně neznámého díla připravila Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Koncepci připravila kurátorka Daniela Kramerová.

Pro mě jsou vystavené exponáty příjemným překvapením?
Daniela Kramerová : „ Představují Novákovu poměrně málo známou tvorbu. Jeho plastiky, svázané zejména s bruselským stylem, vyjadřují dobovou dynamiku, technooptimismus, autorovu energii a utopii.

Říkáte, že ho ovlivnila první cesta na Západ?
D.K.: S Jiřím Novákem jsem se setkala při přípravách českoskoslovenské účasti - výstavy Bruselský sen na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu. Jiří Novák se tehdy výstavy v Bruselu zúčastnil a realizoval s Vladimírem Janouškem plastiku Hudby, za kterou dostali cenu. Jeho účast měla na výstavě Bruselský sen zajímavý ohlas a - i proto - se mi autora podařilo přesvědčit o důležitosti jeho samostatné výstavy. Do té doby měl jedině samostatnou výstavu v roce 1964 ve Špálově galerii, poté se odmlčel z politických důvodů i proto, že mu sebeprezentace nepřipadala tak důležitá. Pustil se proto do příprav této výstavy s jemu vlastním okouzlujícím elánem, ale finále se bohužel nedočkal. Určitě by ho potěšily mnohé ohlasy umělců i dalších diváků o několik generací mladších.“

Co jste připravila pro tento pěkný prostor bývalého jezuitského kostela?
D.K.: Vystavená díla- pohyblivé mobilní realizace, modely, fotografie a projekce- jsou z Novákovy (nyní rodinné) sbírky - kvůli své dosavadní pozapomenutosti není až na tři díla zastoupen v galeriích. Modely a studie doplňuje ve výstavním prostoru soubor fotografií prací, z nichž mnohé můžeme bohužel shlédnout právě už jen ve fotodokumentaci. Vedle mobilních plastik Jiří Novák vytvořil také řadu stabilních symbolických děl pro architekturu, v nichž je původní tematická náplň abstrahována do maximálně zjednodušeného znaku (Dva vstupní emblémy Československé televize, 1983). (moh)

Výstavu nazvanou JIŘÍ NOVÁK – V POHYBU - doprovází monografie Jiřího Nováka autorky Daniely Kramerové vydaná v roce 2010 v nakladatelství Arbor vitae. Výstava v Litoměřicích je v barokním prostoru vymezena do 31. července.

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 8.3.2021 5:19:11 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------