Úplná uzavírka místní a části účelové komunikace ul. Zborovská v Turnově

*  Talli - 15.9.2010

Turnov -Od 11. října 2010 proběhne úplná uzavírka místní a části účelové komunikace Zborovská v Turnově po dílčích pracovních úsecích ve 2 etapách z důvodu provedení stavebních prací na výstavbě kanalizace v rámci stavby, akce " Čistá Jizera - Město Turnov".

I. etapa
- v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Zelená cesta a ul. Na Vyhlídce po objekt vodárny na Károvsku:
- ode dne 11.10.2010 do 30.11.2010 včetně

II. etapa
- v úseku od křižovatky se silnicí III/2831 ul. Žižkova po křižovatku s místní komunikací ul. Zelená cesta a ul. Na Vyhlídce ( průjezd do ul. Terronská a Na Vyhlídce zůstane zachován - překop po polovinách)
- ode dne 8.11.2010 do 31.5.2011 včetně

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 20.9.2019 1:07:29 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------