Řidiči pozor - Úplná uzavírka v Turnově

*  Talli - 10.9.2010

Úplná uzavírka čeká na řidiče ve dnech 1.10.2010 do 31.5.2011 včetně.Uzavírka se týká místní komunikace ul. Jeronýmova a Rokycanova v Turnově v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Husova po křižovatku s místní komunikací ul. Zelená cesta a ul. Švermova

Práce budou probíhat postupně- po dílčích pracovních úsecích z důvodu provedení stavebních prací na rekonstrukci kanalizace v rámci stavby, akce " Čistá Jizera - Město Turnov".

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 20.4.2019 20:47:37 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------