Povodí Labe ošetří Libuňku

*  moh - 29.3.2010

Hnanice - Vodní eroze a také vichřice z poslední doby narušily řadu stromů rostoucích podél toku Libuňky. Některé z nich hrozí pádem na frekventovanou silnici vedoucí z Borku na Rokytnici a dál na Troskovice. Povodí Labe je proto odstraní. Zastupitele Hrubé Skály o tom na veřejném zasedání zastupitelstva v Hnanicích informoval starosta Jan Houška.

Zasedání obecního zastupitelstva řešilo i přístavbu základní a mateřské školy v DoubraviciPracovníci povodí Labe ve spolupráci se Správou CHKO Český ráj už v terénu označili poškozené a jinak vodou narušené stromy oranžovou reflexní barvou. "Jedná se hlavně o vrby, olše bílé a lepkavé, celkově musí být odstraněno 28 stromů, " upřesňuje dřeviny starosta a přitom přítomným ukazuje seznam, který pro teréním průzkumu vznikl.

Libuňka pramení v lesích pod vrchem Ředice nedaleko obce Košov, na rozhraní dvou krajů. Podél silnice do Rokytnice tvoří malebné meandry. A v této krajinářsky cenné části -na rozhraní horního a dolního toku - požívá zvláštní ochrany jako Přírodní památka. Stoupání a Pracovníci Povodí Labe z Turnova odstraňují následky loňské vichřiceklesání její hladiny však vytrvale podemílá části nezpevněných břehů, a tak se stromy nadmíru naklánějí a hrozí vývratem. Citelně porosty olší také narušila silná vichřice, která v kraji řádila v 23. července minulého roku.

Starosta Houška ještě naznačil, že místní závody Povodí Labe se k zásahu moc nehlásily, takže pomohl až kontakt na vedení státního podniku v Hradci Králové. Pracovníci Provozního střediska v Turnově už ve stejném místě na Libuňce pracovali po loňské vichřici, kdy stromy spadly na silnici a mohly také zahradit tok Libuňky.
(moh)

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 18.9.2020 16:09:10 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------