Hledači pokladů míří do Tatobit

*  moh - 28.3.2010

Tatobity - Přibližně 150 hledačů pokladů už přišlo do Tatobit v rámci nové hry, při které se různě ukryté předměty hledají pomocí GPS družicové navigace. Na VIII. valné hromadě Občanského sdružení Dědina o tom informoval pravnuk českého malíře Jana Dědiny - Vladimír Strasmajer z Prahy.

Petr Pešek se ujal nejen úvodního slova, ale i přednesu básněCizím slovem geocaching je nová dobrodružná celosvětová hra na pomezí turistiky, při které se lidé - děti i dospělí - pídí po drobných pokladech ukrytých v různých skrýších. Na internetu jsou jejich přesné souřadnice, které se v terénu potom zaměřují pomocí přístrojů družicové navigace GPS.

"V Tatobitech máme pět takových schránek," pochlubil se Strasmajer a dodal, že právě jeden malý kontejner je ukryt v Malířově zahradě. Zbylé potom různě po okolí. I ím se dá propagovat obec pod Kozákovem. Vladimír Strasmajer přítomným ještě ukázal na malé obrazovce přístroje přesné souřadnice pro hledání jedné takové skrýše. Podle zápisů ve Malíř Jan Dědinaschránkách si je už v Tatobitech našlo na 150 hledačů.

V pořadí už VIII. valná hromada sdružení Dědina se uskutečnila v sobotu 27. března ve vyhřátém salonku hostince U Studničků. Předseda sdružení Petr Pešek vzal řízení do svých rukou od počátku, dokonce schůzi zahájil básní o zdejší "tisícitelé lípě". Připomněl, že letos v září uplyne 140 let od narození mistra Jana Dědiny. Potom bilancoval aktivity, které sdružení na Turnovsku vyvíjí. Snahou je udržovat a oživovat staré a lidové zvyky, třeba nedávno se školáky vynesli Moranu ze vsi. Tradicí se staly Slavnosti Lípy, besedy se zajímavými lidmi a další akce v Malířově zahradě. Předseda rovněž zmínil pořad České televize věnovaný OS Dědina.

Jan Vašátko tradičně přidal infomace o činnosti pražské skupiny. Mezi hosty valné hromady byl předseda Spolku rodáků a přátel Turnova Otakar Grund a jednatel Ivan Veselý. Mimo Dr. Vladimír Strasmajer se pochlubil přístrojem GPS pro vyhledávání ukrytých kešůzdravice, nabídli hostitelům prostor na nových internetových stránkách, které spolek chystá. Pozvali i na letní koncerty na Hrubé Skále.

Sdružení přišla za propagaci obce poděkovat starostka obce Lenka Malá. Potvrdila, že pokračuje příprava na letošní červnový Sjezd rodáků a přátel obce. Obec proto koupila i sousední kulturní dům, který se upravuje velkým nákladem. Sjezd bude po celou sobotu 19.6. provázet bohatý program.
(moh)

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 5.3.2021 1:28:01 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------