Připomínka výročí Mistra Jana v Tatobitech

*  moh - 11.7.2009

Farářka Lada Koucourková mluví o odkazu Mistra HusaTatobity – V předvečer výročí upálení (1415) významného českého církevního reformátora Mistra Jana Husa 5. července se už tradičně v prostředí Malířovy zahrady uskutečnila vzpomníková slavnost. Připravila ji společnost malíře Jana Dědiny. Hostem byl senátor Parlamentu ČR Jaromír Jermář, který dorazil pod Kozákov na svém kole.

Vzhledem k současnému průběhu poněkud „nešťastného léta“ se podvečerní hodinka zázračně Bývalý učitel Břetislav Mánek byl také prvním porevolučním starostou obcestrefila do obstojného počasí. V pořadu měla hlavní slovo duchovní Církve československé husitské Lada Kocourková ze Semil a obecní kronikář Břetislav Mánek. Průvodcem byl neúnavný organizátor zdejšího kulturního života Petr Pešek. Od poslední slavnosti právě před rokem, kdy byla v Malířově zahradě vysvěcena malá zvonička, přibyl velký altán, který posloužil pro vystoupení Komorního pěveckého sboru Eternal Voices ze Železného Brodu. Nechyběl ani stánek s občerstvením.

Lada Kocourková přiblížila dobu a život Jana Husa, který sice patří středověku, ale za jeho potupnou smrt na ohnivé hranici se katolická církev omluvila až ústy předchozího papeže. Tak byly Husovy náboženské představy o chování, životě a jednání církevních hodnostářů škodlivé.

Tatobity se k Husovu odkazu vždycky hlásily. Ještě do konce 40. let minulého století Pohled na Malířovu zahradu v Tatobitechdoprovázely každoročně výročí jeho smrti největší oslavy. Všichni - od dětí až po nejstarší obyvatele - se ně dávno předem těšili. Poutavě o tom vyprávěl kronikář Břetislav Mánek. Ve vyprávění se vrátil do dávné historie obce, která patřila k těm místům, kde vždycky prý žila většina kališníků či evangelíků. Přitom sám rod Mánků patří k nejstarším v Tatobitech. Za zmínku stojí, že praprapředek nějaký Jiří Mánek, žijicí v 15. století, se jako kameník podílel na rekonstrukci chrámu sv. Ducha v Hradci Králové. Vzpomínkový pořad na Jana Husa v Malířově zahradě završila společná modlitba.

(moh)

--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 5.3.2021 2:12:57 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------