Namaluj obojživelníka nebo plaza roku

*  Talli - 20.4.2009

Muzeum přírody Český ráj (MPČR) vyhlašuje soutěž „Namaluj obojživelníka nebo plaza roku“ – ropuchu zelenou nebo ještěrku obecnou.
Cílem soutěže je vzbudit zájem o vše živé, zejména o ohrožené živočichy.


SOUTĚŽÍ VŠICHNI
Soutěž je určena nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Kategorie: I. MŠ,
II. 1. a 2. třídy ZŠ,
III. 3. a 4. třídy ZŠ,
IV. 5. a 6..třídy ZŠ,prima a sekunda gymnázií,
V. až 9. třídy ZŠ,
tercie a kvarta gymnázií, VI. všichni starší.

CO A JAK
Kreslit, malovat a jinak ztvárňovat je možné různá vývojová stádia ropuchy zelené a ještěrky obecné (vajíčka, pulce i dospělé ).
Rozměr papíru: maximálně formát A4.
Údaje o autorovi (jméno a příjmení, školní ročník, adresa školy, vyučující; případně adresu bydliště) a kategorii pište na zadní stranu.Uveďte také e-mailovou adresu.

DO KDY A KAM
Termín odeslání či předání je 5.května 2009.

HODNOCENÍ
V každé kategorii budou porotou vybrána tři nejlepší díla, případně další něčím výjimečná. Nejlepší díla budou odměněna publikacemi, drobnými věcnými cenami a diplomem. Vyhlášení výsledků proběhne v MPČR dne 6. června v 11 hod.

. POROTA
Alena Kaňková - Jičínský deník
Marcela Lazurková – MPČR
Oldřich Krsek - MPČR
Mgr. Hana Šanderová – MPČR, Mikrobiologický ústav AV ČR
Mgr. Martin Šandera – MPČR, Česká herpetologická společnost
Hana Tomincová – Vlastivědné muzeum Železnice

Výtvarná díla se stávají majetkem MPČR.

tel.: 493 524 809, 493 524 626 (od dubna) mobil: 732 858 380
e-mail: mpcr@seznam.cz
www.mpcr.cz

Muzeum přírody Český ráj
Prachov 37
506 01 Jičín


--------------------------------------------------------------------------------------------
Tento článek byl převzat dne 20.4.2024 0:34:21 z Internetového serveru RajNet.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------